Ilvespyynti luvanvaraista myös poronhoitoalueella 19.09.2014 13:23

Niin ilveksen kannanhoidolliseen kuin vahinkoperusteiseenkin metsästykseen tarvitaan aina Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueen ilvesten pyyntiin on jo myönnetty.

Afrikkalaista sikaruttoa löytynyt Koillis-Virosta – Evira nostaa palkkiota suomalaisista villisikanäytteistä 19.09.2014 11:50

Suomessa metsästetyistä ja kuolleena löydetyistä villisioista lähetettävistä näytteistä maksetaan jatkossa 50 euroa yhden villisian näytteitä kohden. Koska sikarutto-virus säilyy eläimessä kauan, jopa pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa lähettää tutkittavaksi.

Rajavartiomiehen toimivaltuudet laajenevat törkeitä metsästysrikoksia tutkittaessa 19.09.2014 11:42

Rajavartiolaitos voi 1.10.2014 alkaen käyttää televalvontaa, kun tutkitaan törkeää metsästysrikosta tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Poliisilla on jo vastaava oikeus. Televalvonta voi helpottaa suunnitelmallisten sekä laajoilla ja asumattomilla alueilla tapahtuneiden metsästysrikosten tutkintaa.

Reseptejä riistasta riistaruoka.fi-sivustolta 18.09.2014 15:21

Riistaruoka.fi on Suomen Metsästäjäliiton ylläpitämä verkkosivusto kaikille riistaruoasta kiinnostuneille. Sieltä löydät tietoa riistanlihasta, herkullisia riistareseptejä, viinisuosituksia eri riistalajeille sekä riistan jatkojalostajia.

Metsästäjän ja syysretkeilijän muistilista: näin pakkaat lentomatkalle 18.09.2014 10:05

Finavia on koonnut syysmatkustajan avuksi muistilistan, josta voi tarkistaa aseiden, patruunoiden, trangian ja tulitikkujen pakkausohjeet. Jotta lentomatka metsästys- tai eräretkikohteeseen sujuisi suunnitellusti, kannattaa matkatavaroiden pakkausohjeet kerrata Finavian verkkosivuilta.

RKTL:n kokoamat suurpetohavainnot nyt verkossa 17.09.2014 14:12

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tassu-järjestelmään ilmoitetut suurpetohavainnot ovat nyt kaikkien nähtävissä verkossa osoitteessa riistahavainnot.fi. Tiedot suurpetohavainnoista on tarkoitettu koiran kanssa metsästävien ja muiden luonnossa liikkuvien avuksi.

Metsästäjäliitto mukana 8.-luokkalaisten metsäpäivillä 16.09.2014 15:28

Hämeenlinnassa vietetään 16.–19.9. kahdeksasluokkalaisten metsäpäiviä. Päivien aikana Ahveniston maisemissa järjestettävään tapahtumaan osallistuu lähes 700 oppilasta Hämeenlinnan ja Hattulan yläkouluilta.

Myös Metsästäjäliitto on mukana Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen viidettä kertaa järjestämässä tapahtumassa. Oppilaat kiertävät opettajiensa kanssa rastiradan, ja yksi rasteista on toteutettu Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin voimin.

Rastilla Pekka Ojala ja Kalevi Kulmala kertovat Metsästäjäliitosta ja sen toiminnasta. Erityisesti keskitytään riistanhoitoon ja riistan ruokintaan. Nuorille korostetaan, että metsästys ei ole pelkkää pyssyn kanssa saaliin perässä juoksemista.

– Viime vuonna 105:n metsästykseen käytetyn päivän aikana ammuin yhden riistalaukauksen, havainnollistaa Kulmala.


Kasiluokkalaisten tehtävänä oli miettiä mitä kylttiin kirjoitettuja
ruokia kukin kuvassa oleva eläin talvella syö.

Rastilla nuoret saavat ensin tunnistaa tauluissa olevien eläinten kuvia ja sitten pohtia mitä nämä eläinlajit talvella syövät. Teeri, talitiainen, sinisorsa, kyyhkynen, metsäkauris, valkohäntäpeura ja metsäjänis ovat suhteellisen helppoja tunnistettavia kasiluokkalaisille, vaikka joku oppilaista kysyykin hämmästyneenä metsästetäänkö myös talitinttejä.

Ojala ja Kulmala selittävät, että ei tietenkään, mutta metsästäjien tehtävä on ruokkia kaikenlaisia eläimiä, jotta ne selviävät talven yli.

– Metsästäjäliitto on myös luonnonsuojelujärjestö. Me huolehdimme siitä, ettei mikään Suomen luonnonvarainen eläinkanta vaarannu metsästyksen takia ja tarjoamme lisäruokaa muillekin kuin metsästettäville lajeille. Metsästystä voi siis harrastaa myös pyssyyn tarttumatta, miehet kertovat.

Lisäksi Metsästäjäliiton rastilla tunnistettiin koiratutkapantaa, kuultiin liiton nuorisotoiminnasta ja kannustettiin nuoria osallistumaan Metso-leirille sekä metsästäjätutkintoon.

Kaurialan koulun 8H-luokalta rastirataa yhdessä luokkansa kanssa kiersi Henri Eloranta.

Hän ei ole koskaan metsästänyt, mutta harrastuksen aloittaminen kiinnostaa.

– Mökillä tulee kuljettua metsässä. Leirit kuulostivat mukavilta, joten sinne voisin ehkä mennä, hän totesi ja kehui hirvenlihaa ruuaksi joka maistuu.

Tänä vuonna metsäpäivien teemoina ovat erityisesti metsätalous ja metsäalan ammatit.

– On sanottu, että jopa 500 000 suomalaista työllistyy joko suoraan tai välillisesti metsäalalle, sanoo Hämeenlinnan 4H:n kehityspäällikkö Heidi Siivonen.

Metsäpäivien muita yhteistyökumppaneita Metsästäjäliiton lisäksi ovat HAMK ja HAMI, Metsäkeskus, UPM, Metsähallitus, Metsäkonepalvelu, MTK, Mhy Häme ja SPR.

Näin ulkomaalainen vieraasi pääsee mukaan jahtireissulle 16.09.2014 14:00

Suomeen saapuva metsästäjä tarvitsee voimassa olevan metsästyskortin lisäksi mahdollisesti metsästysluvan ja ampumakoetodistuksen sekä luvan tuoda aseen tai koiran maahan. Näiden lupien hankinnassa kannattaa suomalaisen metsästysisännän tai -emännän auttaa vierastaan.

Ilveksen metsästyskiintiöt vahvistettiin 16.09.2014 12:24

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään ilveksen saaliskiintiön kuluvalle metsästysvuodelle. Kiintiöt asetettiin kahdelle kannanhoitoalueelle, jotka ovat poronhoitoalue ja muu Suomi. Kannanhoitoalueet määritellään ilveksen hoitosuunnitelmassa.

Älä tuo tuhoisaa tuliaista metsästysmatkalta – afrikkalainen sikarutto leviää Baltiassa 15.09.2014 16:19

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varoittaa ulkomailla jahtimatkoilla käyviä metsästäjiä afrikkalaisesta sikarutosta. Tutustu Eviran metsästäjiä varten tekemään esitteeseen, jossa on kerrottu lyhyesti, kuinka estää sikaruton leviäminen.

Radioluvat kuntoon ennen metsälle lähtöä 15.09.2014 11:11

Metsästyskauden käynnistyessä on tärkeää huolehtia, että metsällä käytettyjen VHF-radiopuhelinten sekä koiratutkien lupa-asiat ovat kunnossa. Metsästysradion hallussapito edellyttää voimassaolevaa radiolupaa, ja laitteita saa käyttää vain niille varatuilla taajuuksilla. Radiolupia tarkastetaan koko metsästyskauden ajan.

Tue suomalaista metsästystä 15.09.2014 9:42

Metsästäjäliitto sai rahankeräysluvan ja käynnisti historiansa ensimmäisen keräyksen suomalaisen metsästyksen ja riistanhoidon tukemiseksi. Valitse kohde, joka tarvitsee mielestäsi eniten tukea.

Tue riistanhoitoa

Lahjoittamalla tilisiirtolomakkeen viitteellä 4064 tuet liiton riistanhoitotyötä. Kerätyt varat auttavat hankkimaan seuroille ja nuorille muun muassa pienpetopyyntivälineitä. Voimme ohjata varoja myös riistanhoidon koulutukseen ja videotuotantoon.

Tue nuorisotyötä

Tähän kohteeseen lahjoitetut varat käytetään lasten ja nuorten leirien ja muun koulutuksen tukemiseen. Haluamme tarjota tähän arvokkaaseen työhön parhaat mahdolliset välineet ja materiaalit. Toiminnan vetäjiä tarvitaan myös lisää. Haluamme myös tukea metsästystä harrastamattomien nuorten valistustyötä.

Tue riistansuojelua ja siirtoistutustyötä

Tähän kohteeseen lahjoitetut varat voidaan ohjata vaikkapa metsäpeuran tai metsähanhen suojelutyöhön. Metsäpeura on aikoinaan ollut tärkeä riistaeläin Suomessa, mutta nykyisin sen tilanne on huono. Haluaisitko auttaa metsäpeurakantaa elpymään? Metsähanhikanta taantuu, voisimmeko auttaa tutkimuksessa?

Maaninkalaiset ovat aloittaneet omatoimisesti merihanhien siirtoistutuksen. Ajatuksena on jouduttaa lajin leviämistä sisämaahan Ruotsin malliin. Tuhansien järvien maassa merihanhille ei ole puutetta sopivista elinympäristöistä. Olisiko meidänkin kannettava kortemme kekoon? Tarkoituksena ei ole siirtoistuttaa petoeläimiä.

Toimi näin

Valitse oheisesta tilisiirtolomakkeesta viite ja haluamasi summa (esimerkiksi 20 euroa) ja tee lahjoitus pankkisi kautta lomakkeesta valitsemallesi tilille. Kohteet kiittävät!

Rahankeräysasetuksen 21.6.2006/503 4 § mukaan 1) rahankeräysluvan saaja; Suomen Metsästäjäliitto ry
2) rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus
3) luvan numero ja myöntämisajankohta; POL - 2014 - 5557, 6.6.2014
4) keräyksen toimeenpanoaika; 1.7.2014–30.6.2015
5) keräyksen toimeenpanoalue; Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
Kerätyt varat käytetään riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen. Varoja voidaan osoittaa uhanalaisten riistaeläinten suojeluun tai riistaeläinten siirtoistutusten tukemiseen. Varoja voidaan käyttää asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa kohtaan tapahtuvassa viestinnässä. Lisäksi edistetään nuorten pääsemistä metsälle ja kasvua vastuulliseen metsästykseen.
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Rahankeräyksen päätyttyä varat ohjataan käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan

Radioluvat kuntoon ennen metsälle lähtöä 10.09.2014 13:43

Metsästyskauden käynnistyessä on tärkeää huolehtia, että metsällä käytettyjen VHF-radiopuhelinten sekä koiratutkien lupa-asiat ovat kunnossa. Metsästysradion hallussapito edellyttää voimassaolevaa radiolupaa, ja laitteita saa käyttää vain niille varatuilla taajuuksilla. Viranomaisten edustajat tarkastavat radiolupia koko metsästyskauden ajan.

Metsästyksessä voidaan käyttää yhteydenpitoon luvanvaraisia VHF-radiopuhelimia, jotka toimivat 68–72 MHz:n taajuusalueella. Tämä taajuusalue on suunnattu kaikille harrastustoimintaan tarkoitetuille radiopuhelimille, käyttäjiä ovat esimerkiksi moottoriurheilijat, vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja tiepalvelu.

Niin ikään luvanvarainen metsästyskoirien seurantaan käytetty jäljitys- ja seurantalähetin eli koiratutka toimii puolestaan 155 MHz:n taajuusalueella. Viestintävirasto myöntää luvat vaatimustenmukaisille laitteille, ja niitä saa käyttää ainoastaan tarkoitukseen varatuilla taajuuksilla.

Viestintäviraston ohella myös poliisi ja rajavartiolaitos voivat tarkastaa radiolupia muun metsästyksen valvonnan yhteydessä läpi metsästyskauden. Radiolupa on pyydettäessä esitettävä viranomaisten edustajalle.

Lupaa VHF-radiopuhelimelle tai koiratutkalle voi hakea Viestintäviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö edellyttää sähköistä tunnistautumista.

Lisätiedot:
Radiotaajuudet ja -luvat, p. 0295 390 240
Radiotaajuuksien valvonta, p. 0295 390 241

Afrikkalainen sikarutto jo Virossa 9.09.2014 9:48

Virossa on todettu yhdessä villisiassa afrikkalainen sikarutto. Viron ensimmäinen ASF-tapaus todettiin lähellä Latvian rajaa. Alue, jolla tauti todettiin, kuuluu Latvian Valkan alueen tautitapausten vuoksi Viron puolelle ulottuneeseen rajoitusvyöhykkeeseen.

Vaarallinen ja erittäin tarttuva sikojen tauti lähestyy siis Suomea. Metsästäjien tulee ottaa tämä huomioon Virossa käydessään.

Latviasta sikaruttotapauksia on raportoitu Maailman eläintautijärjestölle kesäkuun lopun jälkeen yli 80. Suurin osa tapauksista on koskenut villisikoja.

 

Sikarutto huolestuttaa EU:n metsästäjiä 5.09.2014 15:15

EU:n metsästäjäjärjestön puheenjohtaja Gilbert de Turckheim (Ranska) ja varapuheenjohtaja Lauri Kontro (Suomi) keskustelussa kokousasioista.

Baltiaan levinnyt afrikkalainen sikarutto huolestuttaa eurooppalaisia metsästäjiä.
EU:n metsästäjäjärjestö FACE sai kokouksessaan perjantaina 5.9. selostuksen sikaruttotilanteesta Baltiassa.
Muutamia sikaruttotapauksia on löytynyt sekä Liettuasta ja Latviasta. Molempien maiden viranomaiset pyrkivät rajaamaan sikaruton leviämisen mm. tehostamalla metsästystä. Virossa sikaruttotapauksia ei ole ollut.

Sikarutto on levinnyt villisikoihin todennäköisesti noin seitsemän vuotta sitten Georgiasta muutamasta sikalasta, joissa oli käytetty Afrikasta tuotua saastunutta rehua. Georgiasta virus levisi villisikojen mukana Venäjälle, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle.

Latvian metsästäjäliiton Linda Dombrovska  ja Viron metsästäjäliiton Tonis Korts kertoivat, että ulkomaisille metsästäjille ei ole kummassakaan maassa toistaiseksi asetettu rajoituksia.
Molemmat korostivat kuitenkin, että ulkomaisten metsästäjien on syytä olla huolellisia käsitellessään jahdeissa kaadettuja ruhoja ennen eläinlääkärin tarkastusta. Varusteet on tarvittaessa steriloitava. Korts sanoi suomalaisten metsästäjien määrän Virossa pudonneen tänä vuonna noin viidenneksellä.

Suomesta FACE:n kokoukseen osallistuivat Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja varapuheenjohtaja Arto Purmonen. Kontro on myös FACE:n varapuheenjohtaja.

Metsästäjäliiton ohjeet suurpetojen aiheuttamissa kotieläin- ja koiravahingoissa 5.09.2014 9:46

Tänäkin syksynä on tullut ilmi jo useampi valitettava tapaus, joissa susi on hyökännyt metsästyskoiran kimppuun. Liitto julkaisee nyt toimintaohjeet sellaisen tilanteen varalle, jossa suurpeto aiheuttaa vahinkoa koiralle tai muulle kotieläimelle.

1. Merkkaa tapahtumapaikka maastoon ja kartalle.

2. Toimita loukkaantunut eläin eläinlääkäriin.

3. Tee ilmoitus petoyhdyshenkilölle/ RHY:n toiminnanohjaajalle ja poliisille (eräpoliisi tai 112).

On tärkeää ilmoittaa tapaus poliisille, koska silloin se kirjataan PATJA-järjestelmään. Vahinkoperusteisia lupia anottaessa luvan käsittelijä pyytää lausunnot vahingoista ja uhkaavista tilanteista maaseutuhallinnon lisäksi PATJA-järjestelmästä. Mikäli alueelle halutaan anoa vahinkoperusteisia lupia, on tärkeä saada pienetkin vahingot ja uhkaavat tilanteet järjestelmiin!

4. Tee ilmoitus ja korvaushakemus paikalliselle maaseutuviranomaiselle. Loukkaantuneen eläimen hoitokulut maksaa valtio. Hoitokulut ja kuolintapauksissa eläimen arvo korvataan hyväksytyn taulukon mukaan.

Katso www.mmm.fi ? Kalastus, riistanhoito ja porot ? riistatalous ? riistavahingot ? suurpetovahingot.

Petoyhdyshenkilö käy maaseutusihteerin kanssa paikan päällä tekemässä arvion korvaushakemusta varten.

 

Suomen Metsästäjäliitto
Pohjois-Savon Piiri
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja
Kai Ruhanen

Metsästäjäliiton verkkosivut uudistuivat 1.09.2014 8:15

Metsästäjäliitto uudisti sivustonsa. Näkyvimpiä uudistuksia ovat sivuston visuaalinen ilme ja rakenteen selkeyttäminen. Myös sisältöä päivitettiin. Toivomme jäseniltä rakentavaa palautetta ja toiveita, niin voimme kehittää sisältöä myös jatkossa.

Tavoitteena oli nykyaikaistaa ulkoasua ja parantaa käytettävyyttä erityisesti mobiililaitteiden osalta. Yhä useampi selailee nettisivuja kännykällä, joten oli tärkeää saada uusi sivusto mukautumaan pienelle ruudulle. Samalla vanhentunutta materiaalia poistettiin ja rakennetta selkeytettiin niin paljon kuin näin massiivisella sivustolla oli mahdollista.

Uutuutena sivustolle tuli Usein kysytyt kysymykset -osio, josta löydät vastauksia Metsästäjäliitosta toistuvasti kysyttyihin asioihin. Lisäksi sivuille tuli blogiosio, jossa liiton henkilökunta kertoo ajankohtaisista asioista. Metsästäjäliiton videot koottiin videokirjastoon, jota täydennetään aina, kun uusia videoita ilmestyy. Lisäksi lisäsimme osion metsästysaseista, joka on suunnattu etupäässä aloittaville metsästäjille sekä medialle ja suurelle yleisölle. Mukana on myös paljon pieniä uudistuksia, jotka löydät parhaiten sivustoon tutustumalla.

Näin ison järjestön verkkosivustossa on melkoinen savotta, joten kaikkea ei saada kuntoon kertarysäyksellä. Seuraavaksi on tarkoitus siirtää piirien sivut uudelle alustalle. Samalla piirien verkkosivujen ylläpitäjät koulutetaan päivittämään sisältöä. Pyrimme myös luomaan tulevaisuudessa monipuolisemmat sivut nuorille sekä oman osansa riistanhoidolle. Lisäämme ruotsin- ja englanninkieliset tiivistetyt osiot sivuista, kunhan saamme ne käännettyä.

Anna palautetta ja kehitysideoita

Jäseniltä saatu palaute on erittäin tärkeää, että voimme kehittää sivustoa palvelemaan metsästäjiä mahdollisimman hyvin. Kerro, mitä uutta sisältöä ja palveluita haluaisit Metsästäjäliiton verkkosivuille. Ja kerro myös, mikäli havaitset sivustolla jotain parannettavaa. Parhaat 31.10. mennessä tulleet ideat palkitaan pienellä tavarapalkinnolla. Lisäksi kaikkien rakentavaa palautetta antaneiden kesken arvotaan Marttiinin Metsopuukko puisessa lahjapakkauksessa. Palkituista ilmoitetaan Jahti-lehden vitosnumerossa.

Lähetä palautteesi ja kehitysideasi Metsästäjäliiton tiedottajalle sähköpostilla: kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi

Kosteikko tarjoaa kodin myös vesilinnuille 29.08.2014 14:58

Ilmakuva Kotouslammista. (Kuva: Juha Heikkilä)

Pohjoismaissa vietetään maailman kosteikkopäivää tiistaina 2.9. Riistakosteikkoihin pääsee tutustumaan Heinolassa, Kuopiossa ja Kiteellä.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme.

Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja ovat merkittäviä virkistyskäyttökohteita.

Kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hanke kannustaa maanomistajia ympäri Suomen perustamaan ja kunnostamaan kosteikkoja.

Kotiseutukosteikkoja on eri puolilla Suomea yhteensä 44 ja niiden yhteispinta-ala on yli 200 hehtaaria. Kosteikkopäivän kunniaksi osaan näistä voi tutustua riistakeskuksen oppaan kanssa.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä oman alueensa kosteikkoluontoon, kertoa heille kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta sekä opastaa kosteikon rakentamistapoihin esimerkkikosteikon äärellä.

Lisää tietoa kosteikkopäivästä ja -retkistä: kosteikko.fi

BirdLife ja Metsästäjäliitto: Sorsastuksessa muistettava hyvät metsästystavat 29.08.2014 14:57

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta.

Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin ensisijaisesti runsaslukuisiin ja kannankehitykseltään vakaisiin lajeihin. Vesilintulaskentojen tulosten mukaan esimerkiksi sinisorsa- ja tavikannat runsastuivat tänä vuonna noin kolmanneksella. Sen sijaan monet harvalukuiset lajit jatkoivat taantumistaan.

– Saaliin määrä ja lajivalinnat on suhteutettava poikastuottoon ja lintukannan kokoon. Metsästäjät voivat itse parantaa tuottoa elinympäristöjä ja riistaa hoitamalla, kertoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

– Metsästäjät ovat perustaneet ja kunnostaneet vuosikymmenten aikana tuhansia lintukosteikkoja, ja työtä jatketaan edelleen.

– Vähentyneiden ja uhanalaisten vesilintulajien metsästystä pitäisi välttää, vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen pääsyy. Taantuvalle kannalle metsästyksestä johtuva lisäkuolleisuus voi olla merkittävä uhka. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, perustelee BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen.

Metsästettävistä vesilintulajeista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi. Taantuneen taigametsähanhikannan vuoksi metsähanhen metsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Myös merihanhen metsästys sisämaassa on kielletty.

Molemmat järjestöt toivovat lintukantojen seurannan ja saalistilastoinnin parantamista.
/ Sorsalintujen metsästys alkaa 20.8. kello 12.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on 15 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on lähes 160 000 metsästäjää ja 2 660 metsästysseuraa.

LISÄTIETOJA

BirdLife Suomi ry
suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen
p. 040 702 8633
s-posti: tero.toivanen@birdlife.fi

www.birdlife.fi

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
Jaska Salonen
Vesilintuasiantuntija
p. 040 561 5076
s-posti: jaska.salonen@metsastajaliitto.fi

Antakaa palautetta järjestämästänne Perhepäivästä 29.08.2014 14:49

Metsästysseurojen valtakunnallinen Perhepäivä oli 16.8. Erittäin suuri kiitos kaikille tapahtuman järjestäneille!

Pyydämme kaikkia tapahtuman järjestäneitä seuroja antamaan palautetta nettilomakkeellamme.

Kaikki palautteen antaneet seurat osallistuvat seuraavien palkintojen arvontaan:

  • Uovision UM565 8 MB -riistakamera (arvo 289 €)
  • kokoontaitettava KaNu-loukku (arvo 219 €)
  • Ekan 4-osainen teurastussetti (arvo 79,90 €)
  • 5 kpl Metsästysseuratoiminnan käsikirjoja (arvo 39,50 €/kpl)

Palautelomakkeeseen