Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri ry hakee uutta toiminnanjohtajaa 18.08.2017 14:21

 

 

Etelä-Hämeen piirissä on jäsenenä noin 160 metsästysseuraa ja yli 8000 metsästäjää. Etelä-Hämeessä on ideoitu ja paketoitu Mini-Metso-leirit ja osallistuttu innokkaasti Metsästäjäliiton nuorisotoimintaan. Kilpailutoimintaa on metsästysammunnassa ilma-ase-, kivääri- ja haulikkolajeissa. 

Tehtävänäsi on ohjata ja kehittää piirin toimintaa. Mm. koordinoida jäsenkuntamme koulutus- ja kilpailutoimintaa sekä luoda verkostoja. Tukenasi ovat piirikouluttajat, toimikunnat ja piirihallitus.

Erityisesti tehtävässä korostuu viestintä sekä jäsenistöön että sidosryhmiin.

Sinulla on metsästyksen, riistanhoidon sekä yhdistystoiminnan tuntemusta. Omaat hyvän suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot. Olet työssäsi aikaansaava ja aktiivinen.

Tehtävä alkaa syksyllä 2017.

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jorma Hacklin  0500-592 240
Vt.toiminnanjohtaja Mika Laine  etelahame@metsastajaliitto.fi

 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkiotoiveineen pyydetään toimittamaan 25.8.2017 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen jorma.hacklin@surffi.net

tai

Suomen Metsästäjäliitto Etelä-Hämeen piiri
Puheenjohtaja
Jorma Hacklin
Lassentie 9
31600 JOKIOINEN

 

 

 

Hakemusta ja sen liitteitä emme palauta.

Uusi Digi-Jahti ilmestyi – voita termospullo tai DVD-paketti! 18.08.2017 8:10

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 31.8. mennessä ja osallistut termospullon ja metsästysaiheisen DVD-paketin arvontaan! Molempia arvotaan kaksi kaikkien vastanneiden kesken.

Uudessa digissä jatkuu metsästyskoirarotujen pentukoulutuksen juttusarja, tällä kertaa vuorossa on kultainennoutaja. Noutajien monipuolisuudesta kertoo myös juttu noutajasta kanalinnustuksen apurina. Lisäksi digissä esitellään uusi toiminnanjohtaja Heli Siitari ja julkaistaan mielenkiintoinen juttu sorsanpesien tuhoajista. Mukana on myös ohjeet, miten voit tulla mukaan Suomen suurimpiin peijaisiin 4.11.2017. Ääneen pääsee myös paraislainen nuori metsästäjä. Klikkaa lukemaan!

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä.

Klikkaa Digi-Jahtiin!

BirdLife ja Metsästäjäliitto: malttia vesilintujen metsästykseen 18.08.2017 8:06

Sorsalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20.8. kello 12. Kauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista ja suosittelevat välttämään uhanalaisten riistasorsien metsästystä.

Järjestöt suosittelevat, että metsästys kohdistettaisiin lajeihin, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa. Näitä ovat tärkeimmät riistasorsamme, sinisorsa, telkkä ja tavi.

– Seurantojen mukaan monen uhanalaisen vesilintulajin kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla. Niiden metsästystä pitää välttää, sillä metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

– Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Kestävään metsästykseen kuuluu riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt voivat tehdä yhdessä työtä esimerkiksi lintukosteikkojen perustamiseksi ja kunnostamiseksi.

– Esimerkki hyvästä yhteistyöstä on Sammalistonsuon kosteikko Riihimäellä, Salonen jatkaa. Hän suosittelee metsästäjiä yhteistyöhön lintuharrastajien kanssa. Molemmat voivat oppia toisiltaan, kun henki on hyvä.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, isokoskelo sekä haahka vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.

Uusi kausi alkaa, hyvät metsästystavat kunniaan 10.08.2017 8:21

Sepelkyyhkyn metsästys alkoi tänään.

Sepelkyyhkyn metsästyksen alkaminen tänään torstaina 10.8. avaa useiden metsästäjien jahtikauden. Pienpetopyytäjät ovat kuitenkin olleet liikkeellä jo elokuun alusta saakka. Sepelkyyhkykanta voi hyvin, ja kyyhky on noussut Suomen runsaslukuisimmaksi riistasaaliiksi yli 200 000 linnun vuosittaisella saalismäärällä. Metsästäjäliitto muistuttaa noutavan koiran käytön tärkeydestä linnustuksessa, jotta koko saalis saadaan talteen. Metsästäjän tulee aina myös huomioida muut luonnossa liikkujat ja suunnitella metsästys siten, että se on turvallista kaikille.

Sorsastus ja karhujahti alkavat sunnuntaina 20.8. Karhukanta on runsastunut, ja karhunkaatolupia on myönnetty aiempia vuosia enemmän. Monet riistavesilintulajit ovat puolestaan taantuvia. Vastuullinen metsästäjä huomioi tämän ja metsästää vain runsaslukuisia lajeja, kuten heinäsorsaa ja tavia. Sopivien elinympäristöjen väheneminen on osasyy lintukantojen taantumiseen. Metsästäjät kunnostavat elinympäristöjä rakentamalla kosteikkoja ja hoitamalla rantoja.

Kestävän metsästysverotuksen suunnittelu on nykyaikaa. Metsästäjät laskevat ahkerasti riistakolmioita, joiden laskenta-aika on juuri nyt 13.8. saakka. Metsästysverotuksen lisäksi kolmioiden laskennalla saadaan tietoa eläinlajien paikallisista kannoista ja elinympäristömuutosten vaikutuksista eläinkantoihin.

Myös saalisilmoituksilla saadaan tietoa eläinkannoista. Saalisilmoitus on jatkossa tehtävä metsäkauriin lisäksi myös villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä. Metsähanhen metsästys on sallittu vain osassa Suomea. Suomessa liikkuu metsähanhen kahta alalajia, ja metsästäjiä pyydetään lähettämään saaliista Luonnonvarakeskukselle valokuva taiga- ja tundrametsähanhien runsaussuhteen selvittämiseksi.

Jousimetsästyksen lajikirjo laajenee

Metsästyslain uudistamisen myötä pitkään odotettu valkohäntäpeuran metsästys jousella on nyt mahdollista. Jousella saa metsästää myös kuusipeuraa, metsäpeuraa, villisikaa, muflonia sekä japaninpeuraa ja saksanhirveä. Ennen jousijahtiin lähtöä on suoritettava ampumakoe. Kokeessa ammutaan kolme nuolta 18 metrin etäisyydeltä osuma-alueeseen, jonka halkaisija on 23 senttimetriä. Metsästyksessä käytettävälle jouselle on myös asetettu tietyt vaatimukset.

Metsästäjäliitto korostaa uuden metsästyskauden alkaessa erityisesti vastuullista, eettistä ja turvallista metsästystä. Metsästäjän on tunnistettava lajit ennen laukausta ja kohdistettava metsästys niihin lajeihin, joiden kanta sen kestää. Ampumataitojen parantamiseksi on kehitetty Metsästysammunnan ABC -koulutus yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Riistakolmioiden laskenta päättyy 13.8.2017 9.08.2017 15:15

Suomen Metsästäjäliitto kannustaa metsästäjiä osallistumaan aktiivisesti riistakolmiolaskentaan.  Maa- ja metsätalousministeriö käyttää metsästäjien keräämää aineistoa metsäkanalintujen metsästysaikojen suunnittelussa. Sen vuoksi on tärkeää laskea kolmiot viimeistään 13.8.2017.  Kolmiolaskenta on myös seuratasolla perusta kestävän metsästysverotuksen suunnittelulle ja antaa paikallisesti tietoa lajien tilasta, runsaussuhteista ja elinympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksista paikallisiin riistakantoihin. Lisätietoja esimerkiksi täältä.

Metsästäjäliitto korostaa malttia kyyhkyjahdissa 9.08.2017 10:29

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästyskauden 10.8.2017. Sepelkyyhkykannat ovat runsaat ja siitä onkin tullut runsaslukuisin riistasaalis viime vuosina yli 200 000 vuosittaisella saaliilla. Sepelkyyhky on helppo houkutella ruokintapaikoille ja sitä esiintyy paikoin hyvinkin runsaasti herne- ja viljapeltojen läheisyydessä. Sepelkyyhky tekee vuosittain useita poikueita, ja erityisesti näin metsästyskauden alussa osalla linnuista voi olla vielä pesintä kesken. Vastuullinen metsästäjä kohdistaa metsästyksen jo parveutuneihin lintuihin, sillä parvissa on nuoria ja jo pesintänsä lopettaneita yksilöitä. Sen sijaan yksittäiset linnut tulisi jättää rauhaan, sillä todennäköisesti niiden pesintä on vielä kesken. Metsästäjien on myös hyvä kerrata lajintunnistus, sillä sepelkyyhkyn lisäksi Suomessa esiintyy paikoittain uuttukyyhkyä, joka on rauhoitettu. 

Metsästäjäliitto korostaa metsästäjien vastuullisuutta kaikissa toimissaan. Käytä noutavaa koiraa jahdissa, sillä sen käyttö varmistaa saaliin tehokkaan talteenoton myös mahdollisissa haavakkotapauksissa ja peitteisessä maastossa. Vältä metsästystä pystyssä olevan viljapellon läheisyydessä, sillä saaliin löytyminen voi olla epävarmaa. Kerää aina talteen käyttämiesi patruunoiden hylsyt ja siisti passipaikka toimien jälkeen. Vastuullinen metsästäjä ottaa huomioon muut luonnossaliikkujat. Muista myös kohtuullisuus saaliissa, vaikka lintuja tuntuisi olevan alueella runsaastikin.

 

 

PM-ammunnat Norjassa 5.08.2017 12:20

Suomen joukkue juhlaillallisella Norjan Renassa harjoitusten jälkeen torstai-illalla.

Kisat puolivälissä ja suomalaisilla hyvä tahti. Joukkuekisaa johdetaan viidellä pisteellä. Yleisessä sarjassa lukee Finland nimen perässä: ykkösellä, kolmosella, seiskalla. Naisissa kakkosella, nuorissa kolmosella ja nelosella. Ikämiehillä enemmän kirittävää, mutta heidän kokemuksellaan... ei hätää.

Tulokset
Resultater – Nordisk Mesterskap – Nordisk Jaktskyting – ÅMOT

 

 

Noutaja mukaan linnustukseen 4.08.2017 14:02

Kuvaaja: Heikki Nevalainen

Monen metsästäjän ja noutajaomistajan odottama sorsastuskausi käynnistyy su 20.8. klo 12.00.

Noutajan käyttö sorsastuksessa on suositeltavaa. Noutajan avulla voidaan saada talteen nekin linnut, joita kaksijalkainen ei pysty hakemaan. Myös haavakkotilanteissa noutaja on korvaamaton apua.

Jos sinulla on tarvetta saada noutaja mukaan sorsalle tai sinulla olisi noutaja, muttei sorsastavaa metsästäjää, hyödynnä Suomen Noutajakoirajärjestön Noutajapörssiä. Yhteistyöllä saadaan noutajille niiden rodunomaista toimintaa tositilanteissa sekä metsästäjille apulaisia tehtävään, johon noutajat on jalostettu.

Noutaja on erinomainen apu myös haittalintumetsästyksessä sekä 10.8. alkavassa kyyhkymetsästyksessä. Noutajaa käytetään myös jänisjahdeissa sekä kanalintumetsällä.

Hirvenjuoksun ja -kävelyn SM-kisat 4.–6.8. 2.08.2017 15:35

Metsästäjäliiton hirvenjuoksun ja -kävelyn SM-kisat järjestetään viikonloppuna Ikaalisissa, Satakunnan piirissä. Kisajärjestäjänä toimii Vatulan ampumaurheilukeskus. Suurkiitos kaikille järjestäjille mahtavasta työstä metsästysammunnan ja metsästäjien ampumataidon eteen!

Tervetuloa seuraamaan jännittävää kilpailua. Kaikki tärkeimmät tiedot kisoista löydät täältä.

Uusi Jahti-lehti ilmestyy tänään 27.07.2017 15:58

Vuoden kolmas Jahti on ilmestynyt tänään torstaina 27.7.! 
Lehti on huikea 164-sivuinen lukupaketti. Lue lehden sivuilta vinkit muuttuvaan villisikajahtiin ja tutustu liiton koulutustarjontaan. Jahdista löydät tietoa taantuvista vesilintukannoista ja metsästyslain muutoksista. Esittelyssä myös Metsästäjäliiton uusi toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, jonka voi tilata myös erikseen hintaan 42 €/vuosi (viisi numeroa).