Osallistu keskusteluun karhun hoitosuunnitelmasta 4.05.2016 11:45

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään tämän vuoden aikana. Hoitosuunnitelman päivityksessä tärkeässä roolissa on kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen prosessiin. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua Suomen karhuasioista päivitysprosessin tueksi.

Suomen riistakeskus on julkaissut oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi-palvelussa karhukannan hoitosuunnitelman päivittämiseen liittyvän keskustelufoorumin. Keskusteluaiheet on jaettu neljään eri kategoriaan: ihmisen, karhun ja luonnon muodostama suhde, karhukannan levittäytyminen, suuruus ja kannanarviointi, karhujen metsästys ja valokuvaus sekä karhu haittaa ja vahinkoa tuottavana eläimenä.

– Tulevaisuuteen katsova ja kehityslähtöinen keskustelu palvelisi parhaiten hoitosuunnitelman päivitystä, kertoo erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskuksesta.

Paasimaa toivoo, että kaikki kertoisivat rohkeasti ja rakentavasti mielipiteensä sekä kehittämisehdotuksensa Suomen karhukannan hoidosta. Hän muistuttaa, että vaikuttamisen mahdollisuus on nyt, kun uutta hoitosuunnitelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Keskustelu otakantaa.fi-palvelussa on avoin kaikille, ja se on avattu sekä suomeksi että ruotsiksi. Keskustelu on avoinna kesäkuun loppuun asti.

Siirry keskusteluun

Lisätietoja:
Marko Paasimaa, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 4312232, marko.paasimaa@riista.fi

Kerro mielipiteesi karhusta – vaikuta päivitettävään hoitosuunnitelmaan 4.05.2016 10:06

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään tämän vuoden aikana. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua Suomen karhuasioista päivitysprosessin tueksi otakantaa.fi-palvelussa.

Vaihda riistanhoitomaksusi e-laskuksi 3.05.2016 8:33

Riistanhoitomaksun ehtii vielä vaihtaa sähköiseen e-laskuun. Sopimus e-laskutuksesta on tehtävä 13.5. mennessä, jotta se ehtii voimaan 1.8.2016 alkavalle metsästysvuodelle. E-laskusopimuksen tehtyäsi saat laskun jatkossa suoraan omaan verkkopankkiisi.

Arktika-päivät Virolahdella toukokuussa 2.05.2016 8:43

Arktika-päivät järjestetään tänä keväänä 13.-22.5. Leerviikissä, Virolahdella. Toista kertaa 10-päiväisenä järjestettävä tapahtuman suosio on kasvanut hiljalleen vuosien varrella rikkoen kävijäennätyksiä vuosi vuodelta. Viime vuona kävijöitä oli noin 3 000.

Talven 2016 lumijälkilaskennat onnistuivat hyvin – valkohäntäpeuran jälkiä ennätysmäärä 27.04.2016 13:51

Lumiolosuhteet olivat pääosassa Suomea otolliset riistan lumijälkilaskentoihin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan laskenta tehtiin 703 riistakolmiolla, mikä on toiseksi suurin määrä viimeisten 10 vuoden aikana.

Direktiivit sallisivat nykyistä vapaamman poikkeuslupakäytännön 26.04.2016 13:29

Euroedustaja Christofer Fjellner esitti Euroopan komissiolle kysymyksen liittyen luonto- ja lintudirektiiveissä suojeltuihin lajeihin, joiden kannat ovat runsastuneet. Hän kysyi, eikö näitä lajeja voisi metsästää vapaammin, koska kannat ovat vahvistuneet kestävälle tasolle.

Komissio vastasi, että direktiivit jo sallivat jäsenvaltioiden myöntävän poikkeuslupia esimerkiksi, jos direktiiveillä suojellut eläimet aiheuttavat vahinkoa tai jos se on tarpeen muiden eläinten, kasvien tai elinympäristöjen suojelemiseksi.  Suomessa ympäristöhallinto ei kuitenkaan ole näitä lupia liiemmin myöntänyt, vaikka esimerkiksi merimetson ja valkoposkihanhen kohdalla sille olisi selvät perustelut. Myöskään sudenmetsästystä luontodirektiivi ei estä, koska kanta ei ole vaarantunut metsästyksen myötä.

Euroopan parlamentti tukee trofeemetsästystä 21.04.2016 11:28

Yli 80 prosenttia Euroopan parlamentin mepeistä ei allekirjoittanut esitystä trofeiden tuontikiellosta. Kolme kuukautta sitten vireille pantu aloite ei saavuttanut parlamentissa meppien suosiota.

– Enemmistö edustajista uskoo, että trofeemetsästyksen kieltäminen ei ole oikea tapa suojella villieläimiä. Päin vastoin, uskomme, että eurooppalaisilla metsästäjillä on positiivinen rooli tässä asiassa, sanoo meppi Karl-Heinz Florenz.

Eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä FACE sekä CIC ovat olleet asiassa aktiivisia, kuten myös Metsästäjäliitto, joka on FACE:n ohella tuonut asiasta suomalaisille mepeille oikeaa tietoa.

FACE:n Johan Svalby sanoo, että trofeemetsästyksellä on positiivisia vaikutuksia villieläinkantoihin ja niiden elinympäristöihin sekä myös yhteiskunnan talouteen, etenkin Afrikassa.

– EU:n täytyy nyt keskittyä huolehtimaan siitä, kuinka trofeemetsästystä voidaan käyttää taloudellisena hyödykkeenä ja suojella villieläimiä salametsästykseltä, toteaa Svalby.

Uusi Jahti ilmestyy tänään 21.04.2016 7:26

Jahti 2/2016 -lehti kolahtaa postiluukuista tänään. Lehti sisältää muun muassa artikkelin Metsästäjäliiton vuoden riistaeläimestä haapanasta sekä useamman messureportaasin. Uudessa lehdessä käsitellään myös metsäkaurispukin iän määrittämistä ja riistaeläimiä vaanivia virustauteja. Mukana on riistakeskuksen uuden johtajan mietteitä metsästyksestä sekä katsaus jousimetsästyslain uudistamiseen. Lisäksi lehti sisältää paljon muita mielenkiintoisia juttuja ja tutut vakiosivut, kuten Lakipalstan.

Metsästäjäliiton jäsenet voivat lukea Jahtia myös sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Kun kirjaudut jäsenrekisteriin, klikkaa vasemmasta palkista kohtaa Materiaalit. Sivulle avautuu lista uusimmista lehdistä, jota päivitetään aina uuden numeron ilmestyessä. Klikkaa lisää tietoa jäsenrekisteriin kirjautumisesta.

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Sieviin Pohjois-Pohjanmaalle 18.04.2016 13:28

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Sieviin. Poikkeuslupa on voimassa 21 vuorokautta.

Karhujen määrä kasvoi lähes koko maassa 18.04.2016 12:18

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on vähintään 1720–1840 karhua ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan arvioon (1450–1590).

Riistapeltojen perustaminen ajankohtaista 18.04.2016 11:20

Kun viljellään ravintoa riistalle, parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Riistapeltojen perustaminen kannattaa aloittaa nyt.

Edelläkävijät vauhdittavat riistametsänhoitoa 14.04.2016 12:50

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanke on Suomen riistakeskuksen METSO-yhteistoimintaverkosto. Riistapainotteisen metsänhoidon menetelmien jalkautus on aloitettu, mutta ohjeiden vakiintuminen metsätalouden valtavirraksi vaatii vielä työtä.

Kiinteän keinovalon käyttö aiotaan sallia villisian metsästyksessä 11.04.2016 8:44

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen metsästyslain muuttamisesta villisian metsästyksen tehostamiseksi. Jatkossa kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian metsästyksessä villisian ruokintapaikalla.

Asedirektiiviin esitetty uusia jyrkempiä ehdotuksia 7.04.2016 12:51

Asedirektiivin uudistusprosessi etenee niin poukkoilevasti, ettei kukaan vielä tiedä, mitä lopputulos tulee pitämään sisällään. Komission esittämän jyrkän kiristysehdotuksen jälkeen parlamentin IMCO-työryhmä esitti saamansa asiallisen tiedon ansiosta kompromissiesityksen, joka olisi tuonut suomalaiselle aseharrastajalle melko vähän muutoksia. Valitettavasti Belgian tapahtumien jälkeen poliittinen ilmapiiri on jälleen muuttunut, ja nyt ehdotetaan taas todella tiukkoja kiristyksiä, tällä kertaa EU-maiden hallituksia edustavan neuvoston taholta.

Uutena ehdotuksena halutaan kieltää kaikki itselataavat kiväärit ja pistoolit, joihin on mahdollista kiinnittää yli kuuden patruunan lipas, mikä tarkoittaa käytännössä kaikkia lippaallisia itselataavia aseita.

Neuvosto esittää myös, että KAIKKI aseiden hallussapitoluvat olisivat määräaikaisia ja voimassa viisi vuotta. Tämä tukkisi Suomen lupahallinnon kokonaan ja toisi aseenomistajille ja valtiolle täysin turhia lisäkustannuksia. Pakollisia lääkärintarkastuksia neuvosto ei sentään esitä, eikä se halua nostaa aseenomistuksen ikärajaa 18 vuoteen, mitkä olivat komission esityksessä mukana.

Etäkauppaan neuvosto esittää, että ostajan henkilöllisyys ja oikeus aseen ostoon tulisi varmentaa aseen luovutuksen yhteydessä joko a) aseliikkeessä tai b) viranomaistahon luona, mikä romuttaisi etäkaupan idean ja laittaisi syrjäseutujen ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan. Suomen nykyinen malli, jossa poliisi tarkastaa ostajan henkilöllisyyden ja sopivuuden aseen omistamiseen etukäteen, on huomattavasti helpompi, toimivampi ja edullisempi. Neuvoston esitys ainoastaan tuhlaa kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa, mutta ei lisää turvallisuutta.

Neuvosto esittää myös, että kaikki aseiden oleelliset osat tulisi merkitä sarjanumerolla, jotta ne voidaan jäljittää. Tämä on jotenkin toteutettavissa uusiin aseisiin valmistusvaiheessa, mutta sekin tulee lisäämään kustannuksia. Takautuvasti merkintöjen toteuttaminen kaikkiin aseisiin olisi käytännössä mahdoton urakka.

Aseiden säilytykseen neuvosto esittää, että jäsenvaltiot voivat laatia omat säilytysmääräyksensä. Se kuitenkin lisää, että vähimmäisvaatimuksena aseet ja ammukset tulisi säilyttää erillään toisistaan omissa turvakaapeissaan. Tämä tarkoittaisi, että aseiden omistajien tulisi hankkia vähintään kaksi turvakaappia, mikä on kohtuutonta. Lisäksi aseiden kanssa matkustamista ehdotuksissa ei ole osattu huomioida lainkaan.

Ase-elinkeinonharjoittajiksi esitetään henkilöitä, jotka valmistavat, korjaavat tai modifioivat aseita sekä sellaiset, jotka lataavat patruunoita. Tämä on yleistävä ja epämääräinen listaus, joka edellyttäisi esimerkiksi tukin vaihtamiseen tai patruunoiden jälleenlataamiseen ase-elinkeinolupaa.

Nämä ovat täysin kohtuuttomia ja asiantuntemattomia vaatimuksia, joihin on saatava muutos. Esitetyillä kiristyksillä ei ole vaikutusta aserikollisuuteen tai laittomaan asekauppaan. Niillä saadaan ainoastaan aikaiseksi se, mitä terroristit haluavatkin: horjutetaan ja kavennetaan länsimaisen yhteiskunnan toimintaa.

Metsästäjäliitto jatkaa yhdessä pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen kanssa lobbausta terveen asepolitiikan puolesta. Tuliasedirektiivistä äänestetään parlamentissa enemmistöäänin kesäkuussa, eli kaikki on loppusuoralla MEPpien käsissä. Mikäli lähetätte heille suoraan palautetta, olkaa rakentavia ja selkeitä, sillä asiaton käytös ainoastaan pahentaa asiaa.

Majavajahdilla ehkäistään vahinkoja 7.04.2016 12:45

Keväisellä majavajahdilla ennaltaehkäistään paikallisia metsä- ja peltovahinkoja. Suomen kaksi majavalajia esiintyy maantieteellisesti pääsääntöisesti eri puolella maata, mutta raja-alueilla metsästävän on syytä olla tarkkana.

Merimetsotyöryhmän raportti on ilmestynyt 7.04.2016 8:10

Ympäristöministeriön merimetsotyöryhmä luovutti raporttinsa ministeri Tiilikaiselle 6.4.2016. Työryhmässä oli mukana laaja joukko eri intressiryhmiä sekä viranomaisia. Myös Metsästäjäliitto osallistui työryhmätyöhön. Työryhmä kuuli merkittävän määrän asiantuntijoita aiheen ympäriltä ja raportin merkittävin anti ovatkin kuulemiset.

Toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia, ja Metsästäjäliitto toivoo muun muassa poikkeuslupamenettelyihin joustavuutta esityksen mukaisesti. Työryhmätyön yhtenä yksityiskohtana voidaan mainita liiton esiin ottama kaaveiden käyttö, joka on nyt otettu ELY:n lupaharkinnassa yhdeksi osaksi keinovalikoimaa, vaikkakin varsinainen päätös tapahtui työryhmän ulkopuolella.

Valitettavaa on, että työryhmässä ei päästy yksimielisyyteen konkreettisemmista kannanhoidollisista asioista, joille on selvä tarve. Merimetsoja on Suomessa jo 24 000 paria ja kokonaiskanta pesimättömät nuoret linnut mukaan lukien on 128 000 yksilöä. Kanta kestäisi merkittävääkin rajoittamista. Erityinen huolenaihe ovat sisävedet ja erityisesti harvinaiset kalakannat. Sisävesiin merimetsoa ei tulisi päästää lainkaan. Tanskan dokumentoidut ja tutkitut kokemukset soittavat lähes täydellisiä vaalittujen lohikalakantojen tuhoutumisia sisävesiltä.

Ely-keskus on tilastojensa valossa myöntänyt poikkeusluvat lähes kaikkiin hakemuksiin, mikä on ilahduttavaa. Usein luvat eivät kuitenkaan ole kestäneet valituksia hallinto-oikeudessa, joten joko luonnonsuojelulaissa tai lupapäätösten valmistelussa on merkittäviä vikoja. Työryhmän tehtävistä lakimuutokset oli rajattu pois. Tästä johtuen Metsästäjäliitto katsoo, että työryhmätyön ulkopuolella luonnonsuojelulakia tulee tarkastella kriittisesti yhteiskuntavastuu paremmin huomioiden. Luonnonsuojelulain ahtauden tai ahtaan tulkinnan vuoksi ongelmat tiettyjen rauhoitettujen lajien, kuten merimetson, naakan ja valkoposkihanhen kanssa kärjistyvät entisestään. Kantoja ja yksilöiden sijoittumista voidaan säädellä kantaa vaarantamatta ja direktiivien estämättä.

Ympäristöministeriön tiedotteen ja raportin liitteineen löydät täältä.

Susijahdille ei ole aitoja vaihtoehtoja 6.04.2016 12:48

Metsästäjäliiton suurpetoasiantuntija Sakari Mykrä kirjoitti blogin kannanhoidollisesta susijahdista ja sen jatkon tärkeydestä. Julkisuudessa on kritisoitu kokeilun epäonnistumisesta, vaikka kaksivuotinen kokeilu ei ole vielä edes päättynyt. Tuloksia voi kunnolla arvioida vasta ensi talven jälkeen.

Kaikki muut Metsästäjäliiton blogikirjoitukset löydät täältä

Susikanta kasvoi edelleen – metsästystä tehostettava 16.03.2016 12:55

Luonnonvarakeskuksen julkaisema suden kanta-arvio osoittaa, että  Suomen susikanta kasvaa edelleen. Luken mukaan Suomessa on 37-39 susilaumaa, kun laumoja oli viime vuonna 35 kappaletta. Tämän lisäksi susipareja on 16.

Kannanhoidollisessa metsästyksessä saatiin saaliiksi 43 sutta. Tämän lisäksi on poliisin päätöksillä poistettu lukuisia häirikkösusia. Riistakeskus on myös myöntänyt vahinkoperusteisia lupia metsästyskauden ulkopuolella. Susia kuolee myös liikenteessä, mikä myös kertoo susikannan kasvusta.

Kaikkiaan Suomen susikannasta on poistunut Luken mukaan noin neljännes. Laitoksen mukaan kokonaispoistuma voi susikannasta olla 30 prosenttia ilman kannan vähenemistä. Nyt susien kokonaispoistuma on jäänyt tämän alle. Suomen susikanta ylittää tällä hetkellä huomattavasti kannanhoitosuunnitelmassa määritellyn tason, joka on 25 laumaa.

Suden kannanhoidollinen metsästys onnistui erittäin hyvin ja sitä tulee jatkaa myös tulevalla metsästyskaudella. Susikannan kasvu on hidastunut, mutta kasvu jatkuu edelleen. Metsästäjäliitto katsoo, että susikannan kasvu on nyt pysäytettävä. Tämän vuoksi suden metsästystä tulee tehostaa huomattavasti koko maassa tulevalla metsästyskaudella.

Hirvenhiihdon pääsiäiscup Kajaanissa 25–26.3. 14.03.2016 8:23

Kajaanin Ampujat ry järjestää Lykinnön Metsästäjien ja Ristijärven Urheilumetsästäjien kanssa hirvenhiihdon pääsiäiscupin Hoikanportin ampumaradan alueella 25–26.3.
Kisoissa on kolme osakilpailua: pe klo 12.00 sekä la klo 9.00 ja klo 13.00. Kaikki sarjat. Metsästäjäsarjassa on kaksi osakilpailua: yksi perjantaina ja toinen lauantaina.
Kahden parhaan osakilpailun tulokset lasketaan lopputuloksiin.

Osanottomaksut:

  • 40 €/3 kilpailua. Yksittäin kilpailu 15 € ja jälkiilmoittautuminen 20 €/kilpailu.
  • Nuoret 25€/3 kilpailua. Yksittäin kilpailu 10 €.
  • Metsästäjäsarjassa 15 €/kilpailu

Ilmoittaudu 18.3. mennessä:
sihteeri(at)kajaaninampujat.net
tai
Eino Kymäläinen p.044 349 0924

Lue lisää tapahtuman kotisivuilta


Tervetuloa!

Luonnonvaraisia hirvieläimiä voi toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin 11.03.2016 11:53

Hallitus on helpottanut lähiruuan saatavuutta. Tilalla kasvatetun siipikarjan ja kanin lihaa on mahdollista toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta 15.3.2016 alkaen. Lisäksi tilalta suoraan kuluttajille myytävien kananmunien ja linnunmunien enimmäismäärät nousevat. Myös luonnonvaraisia hirvieläimiä saa jatkossa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin.

Niin sanotun vähäriskisen toiminnan käsitettä laajennettiin muuttamalla valtioneuvoston asetusta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa tietyt helpotukset hygienialainsäädännön vaatimuksista, joista tähän asti on ollut hyödyntämättä tilalla teurastetun siipikarjan ja tarhatun kanin lihan toimittaminen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Tilat ovat voineet myydä siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa ilman lihantarkastusta suoraan kuluttajalle enintään 1 000 eläintä vuodessa.

Jatkossa tilalla teurastetun siipikarjan lihaa voi joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 40 000 kiloa vuodessa. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000 kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa. Vähittäismyyntiin toimitettu broilerin ja kalkkunan liha tulee salmonellavalvonnan piiriin, millä varmistetaan ruuan turvallisuutta. Tilalla teurastetun tarhatun kanin lihaa voi jatkossa joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän vuodessa.

Tilalta myytävien kananmunien ja muiden linnunmunien enimmäismääriä vuodessa nostetaan kananmunien osalta 10 000 kilosta 20 000 kiloon ja muiden linnunmunien osalta 2 500 kilosta 5 000 kiloon.

Myös luonnonvaraisen riistan osalta EU-lainsäädännön mahdollistamaa helpotusta hyödynnetään entistä paremmin sallimalla nylkemättömien hirvieläinten, esimerkiksi metsäkauriiden, toimittaminen vähittäismyyntiin. Enimmäismäärät ovat samat kuin luonnonvaraisten hirvieläinten lihan osalta: 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden. Vähittäismyynnissä nylkeminen on sallittua siihen varatussa ja varustetussa paikassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio,
p. 02951 62102
eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell,
p. 02951 62422 (kanit ja riista)

etunimi.sukunimi@mmm.fi