Jorma Hacklinille ja Timo Tannerille Metsästäjäliiton korkein ansiomerkki 24.05.2016 10:16

Kuvassa vasemmalta Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner.

Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner saivat Metsästäjäliiton kultaisen ansiomerkin laakerinlehväseppelein Riihimäellä 21.5. järjestetyssä liittokokouksessa. Ansiomerkit luovutettiin metsästyksen ja metsästyskulttuurin hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. Kumpikin korosti puheessaan sitä, että ilman piirin muiden toimijoiden aktiivista ja pyyteetöntä panosta heidän työnsä ei olisi ollut mahdollista.

Ansiomerkki on liiton korkein huomionosoitus, joka voi olla kerrallaan vain kahdellakymmenellä elossa olevalla henkilöllä.

Luonto on herkimmillään – pidä koirat ja kissat kytkettyinä 24.05.2016 9:50

Eläimillä on parhaillaan lisääntymisaika, ja nisäkkäillä on pienet poikaset huolettavanaan. Siksi lemmikit on pidettävä kytkettyinä ja koirat koulutettava riistaa häiritsemättä.

Metsästäjäliiton vuoden metsästysseuraksi kaksi seuraa 24.05.2016 9:50

Kuvassa oikealta Kauhajoen Metsästysseuran varapuheenjohtaja Jyri Rinne ja puheenjohtaja Pauli Kiviluoma, Pyhäselän Metsästäjien puheenjohtaja Timo Pöllänen sekä Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies.

Metsästäjäliiton vuoden 2015 metsästysseuraksi valittiin poikkeuksellisesti kaksi ansioitunutta seuraa.  21.5. järjestetyssä liittokokouksessa palkittiin Pyhäselän Metsästäjät Pohjois Karjalan piiristä sekä Kauhajoen metsästysseura Pohjanmaan piiristä.

Sydämelliset onnittelut molemmille seuroille ja suurkiitos arvokkaasta riistanhoitotyöstä!

Alla vielä valintojen perustelut:

Pyhäselän Metsästäjät harjoittaa aktiivista riistanhoitoa pienpetopyynnistä monipuoliseen riistaruokintaan. Seura on myös tehnyt paljon työtä ampuradan ja ammuntaharrastuksen kehittämiseksi. Se on lisäksi panostanut aktiivisesti nuorisotoimintaan ja pyrkinyt tekemään seuraan pääsyn mahdollisimman helpoksi nuorille. Pyhäselän Metsästäjät järjesti ensimmäisen MiniMetso-leirin Pohjois-Karjalan piirin alueella sekä peruskoulusta valmistuville nuorille päivä eräkoulutuspäivän. Lisäksi seurassa on aktiivista koirankasvatus-, näyttely- ja kilpailutoimintaa. Aktiivista sidosryhmätoimintaa ovat muun muassa yhteistoiminta 4H-kerhon kanssa, pilkkikilpailut ja Vuoden Erämies -tapahtuma. Pyhäselän Metsästäjissä on noin 270 jäsentä.

Kauhajoen metsästysseura on vuosikymmenien ajan ollut aktiivinen metsästysammuntapuolella kisajärjestäjänä, riistanhoitopuolella mm. kosteikkoasioissa ja pienpetopyynnissä. Peltolintujen kasvattaminen ja kannan vaaliminen on yksi kärkihankkeista Kauhajoella. Vuonna 2015 Kauhajoen metsästysseuralle myönnettiin ensimmäisenä metsästysseurana arvostettu kansainvälinen Wildlife Estates -tunnus. Seurassa on tuhat jäsentä, ja se jakaantuu kahdeksaan kyläosastoon.

Metsästäjäliiton vuoden 2015 kouluttajat palkittiin liittokokouksessa 24.05.2016 8:01

Kuvassa vasemmalta liiton koulutuspäällikkö Ere Grenfors, Ulla Lakoman puolesta palkinnon vastaanottanut Lapin piirin toiminnanjohtaja Juha Haapamäki, vuoden nuori kouluttaja Anni Ryynänen ja vuoden mieskouluttaja Seppo Laitinen.

Riihimäellä 21.5. pidetyssä liittokokouksessa palkittiin Metsästäjäliiton vuoden kouluttajat. Vuoden 2015 nuoreksi kouluttajaksi valittiin Pohjois-Karjalan piirin Anni Ryynänen, naiskouluttajaksi Lapin piirin Ulla Lakoma ja mieskouluttajaksi Suur Savon Seppo Laitinen.

Lämpimät onnittelut kaikille voittajille ja suurkiitos todella tärkeästä työstä suomalaisen metsästyksen eteen!

Alla vielä valintojen perustelut:

Anni Ryynänen toimii aktiivisesti Itä-Suomen Metsoleireillä nuorten kouluttajana. Hän on hyvänä esikuvana metsästäville nuorille ja erityisesti tytöille. Anni on Pohjois-Karjalan piirin nuorisotoimikunnan jäsen ja tärkeässä roolissa nuorisotoiminnan kehittämisessä. Hänellä on erittäin innostava ote tehtäväänsä.

Ulla Lakoma on toiminut nuorten opettajana yli 30 vuoden ajan. Tervolan Eränkävijöiden nuorisojaosto on valinnut hänet vuoden tervolalaiseksi opettajaksi ja nuorten kouluttajaksi. Ulla on rakentanut neljän Metso-leirin ohjelman alusta loppuun. Hän jakaa kaiken tietotaidon myös mm. Kittilässä tänä kesänä järjestettävälle leirille. Leirien valtavan suosion ansiosta Ulla on saanut pohjoisen metsästäjät vakuuttumaan, että niitä tulee järjestää tulevaisuudessakin. Erittäin hyvän palautteen vuoksi leireille olisi tulossa enemmän nuoria kun voidaan ottaa.

Seppo Laitinen on toiminut Suur-Savon nuorisotoimikunnan vetäjänä ja piirikouluttajana useiden vuosien ajan. Hän on muun muassa järjestänyt eräkerhoja ja Mini-Metsoleirin. Myös koululaisvierailuja hän on tehnyt vuosien ajan. Hän on esimerkiksi organisoinut tapahtuman, jossa kaikki alueen koulut kävivät päivän aikana maastoon perustetuilla metsästysaiheisilla rasteilla. Seppo on aina valmis osallistumaan piirin toimintaan, ja hyvän yhteistyöverkostonsa avulla hän on saanut mm. apukouluttajia ja koulutustiloja piirin käyttöön.

Huutokauppa Laitialan toimipisteessä 23.05.2016 11:45

Suomen riistakeskus myy Hollolan Manskivessä sijaitsevan Laitialan toimipisteensä irtainta omaisuutta 27.5.2016 ja 17.6.2016 järjestettävissä huutokaupoissa. Huutokauppa on kumpanakin päivänä klo 12.00–17.00.

Muutoksia haahkakoiraiden metsästykseen 20.05.2016 12:52

Haahkakoiraan eli kalkkaan kesämetsästys on sallittua tänä vuonna 1.6.–15.6. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa määritetyillä alueilla.

Jousimetsästyskoulutus Erätalolla 26.5. 20.05.2016 11:08

Erätalolla perehdytään pienten sorkkaeläinten jousimetsästykseen.

Metsästäjäliitto ja Oy Eräkontti järjestävät
jousimetsästyskoulutusillan Erätalolla (Kinturinkuja 4, Riihimäki)
torstaina 26.5. kello 17 - 20

Koulutusillan erityisteemana on pienten sorkkaeläinten jousimetsästys.

Alussa luentoja, jonka jälkeen alan asiantuntijat opastavat käytännössä ja esittelevät välineitä sekä antavat vinkkejä jahtiin.
Koulutusilta on ilmainen.

Tervetuloa!

Hirvitiedon keruu sähköistyy 20.05.2016 10:00

Oma riista -palvelussa on otettu käyttöön uusia toiminnallisuuksia metsästysseuroille ja -seurueille, joiden avulla hirvitietoa voi kerätä ensi syksystä lähtien jopa suoraan maastosta. Ajantasainen tiedonkeruu mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kannan seuraamisen jo hirvijahdin aikana.

JHT-kertauskoulutukset nyt verkossa 19.05.2016 13:46

Julkisten hallintotehtävien kertauskoulutukset ovat avoinna verkossa ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon vastaanottajille sekä metsästyksenvalvojille.

Hirvenmetsästykseen esitetään useita muutoksia 18.05.2016 8:52


Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Muutoksilla tavoitellaan entistä elinvoimaisempaa hirvikantaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi jatkossa häiriöttömän ensimmäisen kiiman johdosta normaaliin aikaan keväällä, ja niistä kehittyisi hyväkuntoisia hirviyksilöitä.

Hirvenmetsästyksen alkua halutaan myöhentää valtaosassa maata

Hirvenmetsästyksen alkua esitetään myöhennettäväksi valtaosassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Tavoitteena on turvata häiriöttömämpi hirven kiima-aika. Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi peltovahinkoja, hirven, kuusipeuran ja valkohäntäpeuran metsästys pelloilta vahtimalla voisi alkaa jo 1. syyskuuta. Hirvieläimen ajo ja koiran käyttö ei olisi tällöin sallittua. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä halutaan laajentaa Keski-Lappiin

Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä halutaan laajentaa Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntiin. Aikaistettu metsästys olisi sallittua 1.–15.9. Syyskuun jälkimmäisen puoliskon kiimarauhoituksen jälkeen metsästys jatkuisi lokakuun toisesta lauantaista joulukuun loppuun saakka. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Pyyntilupien hakua halutaan keventää

Riistanhoitoyhdistysten antama lausunto hirvieläinten pyyntilupahakemuksista muutettaisiin ennen hakumenettelyä annattavaksi verotussuunnitelmaksi, jolla olisi samanlainen päätöksentekoa ohjaava vaikutus kuin aiemmilla lausunnoillakin. Jatkossa RHY:t voisivat ohjata hakijoita jo ennen lupahakemusten jättämistä esittelemällä verotussuunnitelman perusteluineen. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa halutaan lyhentää

Hirvinaaraan suoja aiotaan poistaa lainsäädännöstä lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaisi koirilla ja ajometsästyksenä. Tavoitteena on tasapainottaa hirvikannan rakennetta sekä keventää vasasuojan tahattomaankin rikkomiseen liittyvää seuraamusmenettelyä. Pienten hirvieläinten osalta naaraan suoja poistetaan lainsäädännöstä syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ampuminen olisi edelleen rangaistavaa Ylä-Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja kauden alussa vahinkojen vähentämiseksi sallitussa metsästyksessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Villisikanaaraan rauhoitusaikaa halutaan lyhentää

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi ja villisikakannan metsästyksen tehostamiseksi villisikanaaraan rauhoitusaikaa lyhennettäisiin niin, että villisian naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, olisi rauhoitettu 1.3.–31.7. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Aseiden käyttöön esitetään myös muutoksia

Metsästysasetusta muutettaisiin siten, että siinä otettaisiin huomioon aseiden tekninen kehitys ja mahdollistettaisiin entistä vaatimusta vastaavien uusien kaliipereiden käyttö ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen metsästyksessä. Lisäksi villisialle edellytettäisiin samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Lisätietoa ehdotetuista muutoksista löydät täältä.

Hirvenmetsästykseen esitetään useita muutoksia 17.05.2016 11:30

Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin.

Suuren suomalaisen metsästäjän tarina nyt saatavilla Metsästysmuseossa 17.05.2016 10:22

Suomen Metsästysmuseo on julkaissut metsästäjäelämäkerran, Eräpoluiltani - Trofeekokoelma Jaakko Ojanperä. Kirja sisältää myös hienon kuvallisen luettelon Ojanperän Metsästysmuseoon sijoitetusta ainutlaatuisesta trofeekokoelmasta.

Suomen riistakeskus lisää yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa 13.05.2016 16:00

Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelu on aloittanut yhteistyön useiden kaupallisten palveluntarjoajien kanssa. Uudet ominaisuudet vähentävät metsästäjien työmäärää.

Käpylän citykanit kuolivat RHD-virukseen 13.05.2016 10:57

Helsingin Käpylän citykanit kuolivat RHD-virukseen, jota ei ole aiemmin todettu Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan virus ei tartu ihmisiin, koiriin tai kissoihin, mutta lemmikkikaniinit voivat sairastua siihen.

Älä kesytä karhua ruokkimalla 12.05.2016 12:20

Karhut ovat heränneet talviunilta. Karhuja ei saa houkutella ravinnolla riistakameroilla kuvattavaksi, sillä siten ne tottuvat ihmisen hajuun.

Tuliasedirektiivin kiristysehdotuksille tyrmäys kansalaisvapauksien valiokunnassa 12.05.2016 11:56

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) tyrmäsi valtaosan komission ehdotuksista tuliasedirektiivin kiristämistoimiksi maanantain äänestyksessä. Varsinaisen mietinnön parlamentin ehdotukseksi tekee sisämarkkinavaliokunta. Sen on määrä valmistua kesäkuussa.

Muun muassa näitä komission ehdotuksia LIBE ei kannattanut:

  • Itselataavien aseiden kielto
  • Lippaiden ja äänenvaimentimien luokittelu aseen oleellisiksi osiksi
  • Aselupien ikärajan nosto 18 vuoteen.
  • Lipaskapasiteetin rajoitukset
  • Yhtenäiset lääketieteelliset testit
  • Viiden vuoden määräaikaiset luvat

Nämä LIBE hyväksyisi:

  • Aseen oleellisten osien merkitseminen
  • Aseille määriteltävä säilytysohjeet jäsenvaltioissa
  • EU:n yhteinen asetietokanta

Prosessi jatkuu yhä

Direktiiviprosessi on moniportainen. LIBE antoi nyt lausunnon sisämarkkinavaliokunnalle (IMCO), joka tekee asiasta parlamentin käsittelyyn menevän mietinnön. Lopullinen äänestys on tarkoitus järjestää kesäkuun lopulla. Toinen prosessi on ministerineuvostossa, jossa käsittely on myös kesken.

Metsästäjäliitto on koko ajan ollut aktiivisesti mukana ajamassa asedirektiiviasiaa yhdessä pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen kanssa. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n tuliasetyöryhmä kokoontuu 18. toukokuuta keskustelemaan seuraavista toimenpiteistä. Myös Metsästäjäliitto on mukana ryhmässä.

 

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – osallistu arvontaan 12.05.2016 9:11

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Tämä numero sisältää tietoa muun muassa hirvien lentolaskennasta Lapissa sekä reportaasin kalkkunajahdista rapakon takana. Lisäksi kerrotaan kesäkuisten Erämessujen tarjonnasta, Metsästäjäliiton piireihin perustettavista nuorisotoimikunnista sekä Metsästysammunnan ABC -hankkeesta. Täyttämällä digilehden lopussa olevan palautekyselyn 1.6. mennessä osallistut Steiner Nighthunter Xtreme 8x56 -kiikareiden (arvo 1 049€) arvontaan.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä.

Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet

Jahti-lehti jatkaa ilmestymistään vanhaan tapaan ja Digi-Jahti ilmestyy aina niinä kuukausina, kun painettu lehti ei ilmesty.

Klikkaa Digi-Jahtiin

Metsähanhen ja merihanhen metsästyskieltoja halutaan jatkaa 10.05.2016 12:27

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metsähanhen metsästyskieltoa jatkettavaksi vuodella koko maassa. Merihanhen metsästyksen kieltoa puolestaan pidennettäisiin sisämaassa kolmella vuodella. Tavoitteena on pysäyttää metsähanhikannan väheneminen ja mahdollistaa merihanhen leviäminen nykyistä laajemmalle alueelle sisämaahan. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle metsästyskieltoja koskevat asetusluonnokset.

Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä vuodesta 2014. Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuva metsästyspaine, jotta kannan pienentyminen pysähtyisi ja kanta elpyisi. Suomessa ja Venäjällä pesivä taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi. Suomen aloitteesta on valmisteltu kansainvälinen hoitosuunnitelma kannan elvyttämiseksi, mutta hoitosuunnitelman toimeenpano on vasta alkamassa Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen puitteissa. Myös kansallista lainsäädäntöä valmistellaan metsästyksen säätelyn tarkentamiseksi.

Merihanhen osalta tavoitteena on rajoittaa sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta niin, että kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan. Metsästyksen kieltoaluetta ei siis muutettaisi. Merihanhikanta on runsastunut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa laji pesii runsaslukuisena sisämaassa. Suomessa sisämaapesintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on koko ajan kasvanut. Myös muuttoaikaiset havainnot merihanhista ovat lisääntyneet selvästi sisämaassa ja niitä tehdään kaikissa maakunnissa.

Lisätietoa aiheestä löydät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Osallistu keskusteluun karhun hoitosuunnitelmasta 4.05.2016 11:45

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään tämän vuoden aikana. Hoitosuunnitelman päivityksessä tärkeässä roolissa on kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen prosessiin. Suomen riistakeskus toivoo rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa keskustelua Suomen karhuasioista päivitysprosessin tueksi.

Suomen riistakeskus on julkaissut oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi-palvelussa karhukannan hoitosuunnitelman päivittämiseen liittyvän keskustelufoorumin. Keskusteluaiheet on jaettu neljään eri kategoriaan: ihmisen, karhun ja luonnon muodostama suhde, karhukannan levittäytyminen, suuruus ja kannanarviointi, karhujen metsästys ja valokuvaus sekä karhu haittaa ja vahinkoa tuottavana eläimenä.

– Tulevaisuuteen katsova ja kehityslähtöinen keskustelu palvelisi parhaiten hoitosuunnitelman päivitystä, kertoo erikoissuunnittelija Marko Paasimaa Suomen riistakeskuksesta.

Paasimaa toivoo, että kaikki kertoisivat rohkeasti ja rakentavasti mielipiteensä sekä kehittämisehdotuksensa Suomen karhukannan hoidosta. Hän muistuttaa, että vaikuttamisen mahdollisuus on nyt, kun uutta hoitosuunnitelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Keskustelu otakantaa.fi-palvelussa on avoin kaikille, ja se on avattu sekä suomeksi että ruotsiksi. Keskustelu on avoinna kesäkuun loppuun asti.

Siirry keskusteluun

Lisätietoja:
Marko Paasimaa, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 4312232, marko.paasimaa@riista.fi

Direktiivit sallisivat nykyistä vapaamman poikkeuslupakäytännön 26.04.2016 13:29

Euroedustaja Christofer Fjellner esitti Euroopan komissiolle kysymyksen liittyen luonto- ja lintudirektiiveissä suojeltuihin lajeihin, joiden kannat ovat runsastuneet. Hän kysyi, eikö näitä lajeja voisi metsästää vapaammin, koska kannat ovat vahvistuneet kestävälle tasolle.

Komissio vastasi, että direktiivit jo sallivat jäsenvaltioiden myöntävän poikkeuslupia esimerkiksi, jos direktiiveillä suojellut eläimet aiheuttavat vahinkoa tai jos se on tarpeen muiden eläinten, kasvien tai elinympäristöjen suojelemiseksi.  Suomessa ympäristöhallinto ei kuitenkaan ole näitä lupia liiemmin myöntänyt, vaikka esimerkiksi merimetson ja valkoposkihanhen kohdalla sille olisi selvät perustelut. Myöskään sudenmetsästystä luontodirektiivi ei estä, koska kanta ei ole vaarantunut metsästyksen myötä.