Suomalaista asehistoriaa Metsästysmuseon perusnäyttelyyn 26.11.2015 13:00

Suomen Metsästysmuseossa avautuu 26.11. suomalaista asevalmistusta esittelevä asesali.

Korjaus Uutismakasiinin ilmoitukseen Metsästäjä-lehdessä (6/2015) 25.11.2015 14:59

Suomen riistakeskuksen verkkokaupan asiakaspalvelun puhelinnumero on 020 331 515.

Ilvespentueet lasketaan tulevana talvena 25.11.2015 10:58

Ilvespentuelaskenta käynnistetään yhtä aikaa alueittain tekstiviestein ja sähköpostilla sopivassa lumitilanteessa Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Rannikko-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla. Laskennat ovat tärkeä apu ilveskannan arvioinnissa.

Susikanta liian suuri 25.11.2015 10:49

Suomen Metsästäjäliiton liittokokous otti lauantaina 21.11. kantaa tämänhetkiseen susitilanteeseen ja suden kannanhoidolliseen metsästykseen.  

Suomen Metsästäjäliitto pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt suden kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisesta tulevana talvena. Susi on riistaeläin, jonka kantaa tulee säädellä samoin kuin muidenkin riistaeläinten. Suomen susikanta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime tammikuussa tekemän arvion mukaan Suomessa oli 35 susilaumaa. Luke arvioi marraskuussa, että susimäärä on säilynyt suunnilleen ennallaan. Laitos arvioi kuitenkin, että susilaumoja voi olla jopa 43. Luke on ilmoittanut antavansa täydennetyn arvion joulukuussa ja lopullisen kanta-arvion helmikuussa.

Susien tappamien koirien ja tuotantoeläinten määrät ovat nousseet hälyttävän korkeiksi. Sudet ovat tappaneet yli 100 lammasta ja maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan jo yli 40 koiraa. Kaikki koiranomistajat eivät raportoi koiravahingoista, joten määrä voi olla tätäkin suurempi. Myös susialueilla asuvat ihmiset ovat huolissaan omasta ja lastensa turvallisuudesta.

Sudet ovat levittäytyneet viime vuosina koko maahan. Susihavaintoja on tehty tänä syksynä jo pääkaupunkiseutua myöten. Länsi-Uudenmaan 10 suden lauma on yksi Suomen suurimmista. Kannanhoidollisen metsästyksen tarkoituksena on lisätä susien ihmisarkuutta ja pitää kanta kurissa. Metsästäjäliitto toistaa aiemman esityksensä siitä, että kaatolupia on saatava vähintään kaksi lupaa laumaa kohden. Tämä merkitsee sitä, että kannanhoidollisia lupia on oltava käytössä 70–80 kappaletta. Maa- ja metsätalousministeriön esitys, 39 kaatolupaa, on liiton mielestä ehdottomasti liian alhainen.

Ylisuuri susikanta Kainuussa ja Suomenselällä uhkaa myös uhanalaisen metsäpeuran olemassaoloa. Suomella on erityinen vastuu metsäpeuran pelastamisesta sukupuutolta, ja tämä edellyttää susikannan voimakasta vähentämistä metsäpeura-alueilla.

Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana 24.11.2015 10:41

Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana.

Suomen Metsästäjäliiton liittokokous valitsi uusia jäseniä liittohallitukseen erovuoroisten tilalle. Metsästäjäliiton liittohallituspaikat ovat kaksivuotisia. Liittokokous kokoontui lauantaina 21.11.2015 Helsingissä.

Lauri Kontro jatkaa Metsästäjäliiton puheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin harjavaltalainen Juha Lehtinen Satakunnan piiristä. Lehtisen tilalle liittohallitukseen valittiin jäljellä olevaksi vuodeksi taivassalolainen Veli Seikola Varsinais-Suomen piiristä.

Hallitukseen erovuorolla uudelleen valittiin suomussalmelainen Timo Säkkinen Kainuun piiristä, sonkalainen Kalevi Korhonen Lapin piiristä, mikkeliläinen Martti Hahtola Suur-Savon piiristä, lappeenrantalainen Juha Sormunen Kymen piiristä ja uutena tikkakoskelainen Jani Nuijanmaa Keski-Suomen piiristä.

Hallituksen varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen tarttilalainen Pauli Nyström Pohjois-Hämeen piiristä, lumijokinen Sirkka Kyrö Oulun piiristä ja uutena söörmarkkulainen Timo Lähdekorpi Satakunnan piiristä.

Metsästäjäliiton uusi liittohallitus
Lauri Kontro
Puheenjohtaja

Juha Lehtinen
Varapuheenjohtaja

Jorma Hacklin
Martti Hahtola
Hannu Ilomäki
Pekka Julkunen
Kalevi Korhonen
Antti Kuivalainen
Juha Sormunen
Veli Seikola
Jani Nuijanmaa
Timo Säkkinen

Varajäsenet
Tiina Eklund
Sirkka Kyrö
Timo Lähdekorpi
Pauli Nyström
Seppo Tuomainen
Lars Kärkinen

Lisätietoa:
Lauri Kontro
puheenjohtaja
p. 0400 406 933

Teemu Simenius
Järjestöpäällikkö
puh. 050 331 5330

Terrorismin vastaiset toimet suunnattava rikollisiin, ei lainkuuliaisiin kansalaisiin 21.11.2015 13:21

EU on päättämässä voimakkaista toimenpiteistä terrorismia vastaan Pariisin äskeisten terroritekojen seurauksena. Metsästäjäliitto katsoo, että terrorismi ja rikollisuus ovat vakava uhka demokraattiselle yhteiskunnalle ja että niitä vastaan on toimittava entistä tehokkaammin EU-maiden yhteistoimin.

Osana terrorismin vastaista kampanjaa EU suunnittelee myös merkittäviä kiristyksiä ampuma-aselakeihin. Monet ehdotetuista toimista on kuitenkin suunniteltu huonosti, eikä niillä ole yhteyttä terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Kiristykset kohdistuisivat myös täysin sivullisiin kansalaisiin, ennen muuta metsästäjiin ja urheiluampujiin.
Pariisin terroriteot tehtiin pimeiltä markkinoilta hankituilta automaattisilla rynnäkkökivääreillä, jotka ovat sotilasaseita. Viime vuosien sotien seurauksena Eurooppaan on syntynyt pimeiden aseiden markkinat, jotka ruokkivat terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Laillisilla, rekisteröidyillä aseilla ei ole mitään yhteyttä rikolliseen toimintaan.

Metsästäjäliitto korostaa, että metsästäjien, urheiluampujien ja reserviläisten aseet ovat rekisteröityjä ja laillisia aseita. Aseen hankkiminen ja sen hallussapito ovat luvanvaraista toimintaa, ja viranomaiset ovat tarkistaneet jokaisen aseluvan haltijan taustat tarkoin ennen lupapäätöstä. Metsästyksen ja ammunnan harrastajat noudattavat tarkoin lakeja ja asetuksia omassa toiminnassaan.

Metsästäjäliitto kannattaa ampuma-aseiden asianmukaista valvontaa, joka estää aseiden joutumisen vääriin käsiin. Samalla liitto toteaa, että Suomessa on tällä hetkellä EU-alueen uusin ja tiukin aselaki, jonka toinen vaihe astuu voimaan joulukuun alussa. Aselupiin liittyvä valvonta ja aseiden säilyttämiseen liittyvät määräykset ovat Suomessa kansainvälistä huipputasoa.

Metsästys on Suomessa laajojen kansalaispiirien harrastus. Sadat tuhannet kansalaiset virkistäytyvät luonnossa metsästyksen parissa. Joka toisessa suomalaisessa taloudessa syödään vuosittain riistanlihaa, joka on todellista luonnonmukaista, terveellistä lähiruokaa. Metsästäjien tekemän vapaaehtoistyön arvo on vuodessa satoja miljoonia euroja, sillä metsästäjät vastaavat riistakantojen, kuten hirvien, peurojen ja suurpetojen kantojen säätelystä ja avustavat viranomaisia kolaritilanteissa. Metsästyksen vaikeuttamisella olisi suomalaiseen yhteiskuntaan monia kielteisiä vaikutuksia.

EU tähtää väärään maaliin, kun se vaikeuttaa lainkuuliaisten metsästäjien, ampumaurheilun harrastajien ja reserviläisten harrastusmahdollisuuksia. Toimenpiteet on suunnattava laittomien, ei laillisten aseiden rajoittamiseen.

Asedirektiivin ehdotettu rajuja tiukennuksia 19.11.2015 16:33

Komissio julkaisi 18.11.2015 ehdotukset mahdollisiksi asedirektiivimuutoksiksi. Ne julkistettiin nopeasti Pariisin terroritekojen jälkeen, ja niissä on useita kohtia, jotka tulisivat vaikuttamaan suomalaiseen aseharrastukseen.

Metsästäjäliitto tukee toimia laittomien aseiden kitkemiseksi, mutta ei hyväksy turhia tiukennuksia lailliseen aseenomistukseen. Liitto pitää Suomen nykyistä aselainsäädäntöä riittävänä ja tulee ottamaan ehdotuksiin tarkemmin kantaa tutustuttuaan niihin syvällisemmin.

Muutosehdotukset sisältävät muun muassa:

  • Yhteiset säännöt aseiden ja niiden osien merkinnöistä
  • Aseiden etämyynnin rajoittaminen yksityishenkilöiltä
  • Sarjatuliasetta muistuttavien puoliautomaattisten aseiden kielto
  • Yhteiset deaktivointisäännöt ja deaktivoitujen sarjatuliaseiden kielto
  • Tietojärjestelmien harmonisointi ja tiedonvaihto
  • 5 vuoden määräaikaiset aseluvat
  • Merkinantoaseiden ja vaimentimien sisällyttäminen direktiivin piiriin
  • Terveyteen liittyvä tarkistus luvanhaussa

Ehdotukset menevät seuraavaksi ministerineuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen parlamentin käsittelyyn. Matkan varrella ne voivat vielä muuttua ja tarkentua.

Metsästäjäliitto on ollut direktiivin avaamisesta kuultavana jo maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa. Pyrimme vaikuttamaan muutosehdotuksiin myös Ampumaharrastusfoorumin, NJS:n ja FACE:n kautta.

 FACE on jo julkaissut kantansa aiheeseen.

Sudenpyynnin poikkeuslupien haku vuodelle 2016 16.11.2015 10:08

Poikkeuslupia sudenpyyntiin tulee hakea Suomen riistakeskukselta viimeistään 30.11.2015 mennessä. Lupakiintiö ja -ehdot määräytyvät lopullisesti asetuksen tullessa voimaan.

Joihinkin ampumaratoihin liittyviin lupiin ja maksuihin muutoksia 16.11.2015 8:43

Ampumaratalainsäädäntö uudistuu kokonaan 1.12.2015 alkaen. Tämä tuo myös mukanaan muutoksia joihinkin ampuratoihin liittyviin lupiin ja niistä perittäviin maksuihin.

Alkukauden hirvisaalis Pohjois-Hämeessä viime vuotta suurempi 16.11.2015 8:02

Pohjois-Hämeessä kaadettiin kuuden ensimmäisen jahtiviikon aikana yhteensä 1186 hirveä. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat noin 1800 hirven kaatamisen.

Villisika-seminaarissa väkeä tungokseen asti 13.11.2015 15:20

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri järjesti Metsästäjäliiton keskustoimistolla Erätalolla Villisika-seminaarin keskiviikkona 11. marraskuuta. Villisika-aihe kiinnosti kuulijoita, joita olikin saapunut paikalle erittäin runsaasti.

Seminaarissa kuultiin Viron metsästäjäliiton varatoiminnanjohtaja Andres Lillemäen esitys Viron sikaruttotilanteesta sekä Ruotsin Metsästäjäliiton (Svenska Jägareförbundet) sorkkaeläinspesialisti Göran Bergqvistin ja tutkimusjohtaja Fredrik Widemon esitykset villisian kannanhoidosta Ruotsissa. Suomesta esimerkin kestävästä villisian metsästyksestä kertoi metsästäjä Arto Mäkelä Kaakkois-Suomesta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Uudenmaan piirin hallituksen jäsen Tiina Eklund.

Seminaarin esitykset tullaan julkaisemaan Uudenmaan piirin internetsivuilla.

Svenska Jägareförbundetin nettiuutinen aiheesta

Aamupostin artikkeli 12.11.2015 aiheesta

Tiina Eklund

Ampumaratoihin liittyviin lupiin ja maksuihin muutoksia 13.11.2015 13:39

Ampumaratalainsäädäntö uudistuu kokonaan 1.12.2015 alkaen. Tällöin tulee voimaan uusi ampumaratalaki. Tämä tuo myös mukanaan muutoksia joihinkin ampuratoihin liittyviin lupiin ja niistä perittäviin maksuihin. Myös ampuma-aselakiin tehdyt muutokset ja siihen liittyvät lupanimikkeiden muutokset tulevat voimaan joulukuun alussa.

Edellä mainittujen lakien uudet säännökset sisältävät aseisiin ja ampumaratoihin liittyviä uusia luvan- ja ilmoituksenvaraisuuksia. Siksi poliisin vuoden 2015 maksuasetuksen liitettä on muutettu. Asetuksen liitteeseen tehdään ainoastaan kyseisten lainmuutosten johdosta välttämättömät muutokset.

Tavallisen ampumaradan tai ampumaurheilukeskuksen perustaminen on jatkossa luvanvaraista, kun taas vähäisten ampumaratojen osalta riittää ilmoitus. Ampumaradan lupamaksu on 400 euroa, kun taas vähäisen ampumaradan ilmoitusmaksu on 170 euroa.

Muut muutokset ovat:
• Aseen osasta tai tehokkaasta ilma-aseesta tehtävä ilmoitus, 25 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu)
• Kaasusumuttimen ja tehokkaan ilma-aseen kaupallinen tuontilupa, 59 euroa (nimikkeen muutos, maksu ei muutu)
• Ratavastaavan muutos tai ilmoitus ratavastaavasta, 40 euroa
• Järjestyssäännön muutos, 40 euroa
• Ampumarataluvan muu muutos, maksu 100 euroa
• Vähäistä ampumarataa koskevan ilmoituksen muu muutos, 70 euroa
• Ampumaurheilukeskuksen tarkastaminen, 185 euroa

Lisätietoja:
sisäministeriön neuvotteleva virkamies,
Elina Rydman,
0295 488 586

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Pohjois-Savoon 13.11.2015 11:00

Suomen riistakeskus Pohjois-Savon toimialueella ilmoitetaan haettavaksi riistasuunnittelijan toimi.

Syksyn karhusaalis 122 yksilöä 12.11.2015 13:04

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi yhteensä 122 karhua. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 155–1 290 yli vuoden ikäistä yksilöä.

Anna palautetta toiminnastamme 12.11.2015 12:32

Vastaa vuoden loppuun mennessä metsästäjäkyselyyn ja osallistu Retkitukun tuotteiden arvontaan.

Suden metsästyskiintiöksi esitetään enintään 39 yksilöä 12.11.2015 11:11

Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaisen kannanhoidollisen metsästyksen toinen kokeiluvuosi käynnistyy tammikuun puolivälissä 2016. Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että 15.1.–15.2.2016 välisenä aikana saisi metsästää enintään 39 sutta susilaumoista, jotka on todettu vakiintuneiksi.

Kannanhoidollisia sudenkaatolupia enintään 39 12.11.2015 10:00

Tulevan talven kannanhoidolliseen sudenmetsästykseen myönnetään kaatolupia enintään 39. Asiasta kerrottiin tänään maa- ja metsätalousministeriön, Luken ja Suomen riistakeskuksen tiedotustilaisuudessa. Luken tuorein, tilaisuudessa esitetty arvio laumojen määrästä on 24-43 laumaa.

Kannanhoidollisen metsästyksen asetusluonnos menee seuraavaksi lausuntokierrokselle, joka kestää kolme viikkoa.

Riistakeskus vahvistaa varsinaisen lupamäärän, kunhan kanta-arvio tarkentuu. Joulukuussa julkaistaan uusi arvio laumoista ja susikannan koosta. Nyt on ensisijaisen tärkeää ilmoittaa kaikki susihavainnot välittömästi petoyhdyshenkilöille. Havainnot on laitettava Tassuun, sillä ilman näitä merkintöjä lupamäärä vastaa entistä huonommin todellisuutta. Tämä on yhteisen toiminnan paikka.

Lupamäärät vahvistetaan 10.12. ja sen jälkeen riistakeskus pyrkii myöntämään luvat. Lupahakemukset suositellaan jätettäväksi viimeistään 30.11.

Suden kannanhoidolliseksi metsästysajaksi on esitetty 15.1.–15.2.2016. Metsästys suositellaan kohdistettavan nuoreen, haittaa tuottavaan yksilöön. Metsästykseen saa osallistua korkeintaan 50 metsästäjää.

Kannanhoidolliset luvat koskevat vain poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea. Poronhoitoalueelle ei ole tulossa kaatolupakiintiötä. Tämä ei myöskään vaikuta vahinkoperusteisiin eikä poliisin myöntämiin lupiin.

Susi jäi auton alle Sotkamon Laakajärvellä 11.11.2015 16:34

Susikolari tapahtui Laakajärven kylän keskustassa Sotkamossa. Kuva Kari Mulari.

Aikuinen naarassusi jäi tiistaina 10.11. aamupäivällä klo 11.00 aikoihin auton alle Sotkamossa.

Susi menehtyi välittömästi henkilöautoon tapahtuneen törmäyksen voimasta. Susikolari tapahtui aivan Laakajärven keskustassa lähellä asuttuja taloja.

 

Edellinen auton ja suden välinen onnettomuus Sotkamossa sattui lokakuun lopulla Hiisijärventiellä.

Kannanhoidollisen susijahdin suurin sallittu saalismäärä lausunnolle 11.11.2015 14:59

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suden metsästyksen suurimmista sallituista saalismääristä on lähdössä lausuntokierrokselle tällä viikolla. Asiasta tiedotetaan to 12.11. klo 9-10. Samalla ministeriö, Suomen riistakeskus ja Luke kertovat näkemyksiään siitä, miten Suomen susikanta on kehittynyt ja miten susikantaa arvioidaan sekä miten susikannan hoitosuunnitelmaa toteutetaan tulevan talven aikana.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro kommentoi asiaa Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa to 12.11. hiukan klo 10 jälkeen.

Ruotsissa tehtiin juuri päätös 46 susiluvasta.

Uusi Digi-Jahti on julkaistu – också på svenska 6.11.2015 9:34

Uusi Digi-Jahti on luettavissa osoitteessa www.digijahti.fi

Metsästäjäliiton sähköinen Digi-Jahti on nyt täällä. Ensinumerossa käsitellään muun muassa dreeverin 60-vuotista historiaa Suomessa ja käydään dreeverin kanssa jänisjahdissa. Lisäksi kerrotaan, kuinka erottaa sarvensa pudottanut nuori hirvisonni lehmästä ja haastatellaan metsästävää hiphop-artistia. Mukana on myös videomateriaalia.

Kaikille avoimen tutustumiskauden jälkeen Digi-Jahtia voivat lukea vain Metsästäjäliiton jäsenet. Päivitä sähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin, niin saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät osoitteesta www.metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri

Tänä vuonna Digi-Jahti ilmestyy vielä 14.12. ja ensi vuonna seitsemän kertaa. Paperilehti jatkaa täysin ennallaan, eli kyseessä on sähköinen lisäjulkaisu.

Paperilehdestä poiketen Digi-Jahti on kaksikielinen. Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi.

Digi-Jahdin löydät osoitteesta www.digijahti.fi