Oma riista -nettikoulutukset 24.08.2016 11:04

Luonnonvarakeskus järjestää yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa Oma riista -nettikoulutusta hirveä metsästävien metsästysseurojen ja -seurueiden yhteyshenkilöille, hirvenmetsästyksen johtajille sekä hirviluvansaajille.

Metsäkanalintujen metsästystä rajoitetaan 23.08.2016 16:41

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut metson, teeren, pyyn ja riekon metsästysajat metsästysvuodelle 2016–2017. Metsäkanalintujen metsästysaikaa rajoitetaan, koska metsäkanalintukannat ovat tämän kesän riistakolmiolaskentojen perusteella heikentyneet.

Kosteikkohankkeen tulokset julkaisuina 19.08.2016 14:52

Kotiseutukosteikko LIFE+ -loppuraportti ja Layman-raportti ovat luettavissa kosteikko.fi-nettisivuilla. Suomen riistakeskus kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita sekä rahoittajia Kotiseutukosteikko-hankkeen onnistumisesta.

Älä aiheuta hirvieläinkolaria omenoilla 19.08.2016 13:09

Omenasato on monin paikoin erittäin runsas, ja monissa talouksissa omenoita tulee reilusti yli omien tarpeiden. Ylijäämäomenoiden loppusijoituksessa kannattaa kuitenkin olla huolellinen liikenneturvallisuuden vuoksi.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että ylijäämäomenia ei tule viedä teiden läheisyyteen. Tien läheisyyteen kärrätty omenakasa houkuttelee monia eläimiä, kuten valkohäntäpeuroja. Se lisää peurojen liikkumista tiealueella, varsinkin hämäräaikaan ja lisää kolarin riskiä.

Omenat voi lahjoittaa tuttaville tai paikalliselle metsästysseuralle, joka voi hyödyntää niitä riittävän kauas tiestä sijoitetuilla ruokintapaikoilla. Jos ottajaa ei löydy, niin silloin oikea paikka omenoille on komposti.

Metsästys on paitsi iloa ja terveyttä tuova harrastus, myös osa maaseudun taloutta. 19.08.2016 10:33

Metsästys on kuitenkin paitsi iloa ja terveyttä tuova harrastus, myös osa maaseudun taloutta. Riistatalous tuo kansantalouteen euroja ja luo uutta työtä, kirjoittaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro blogissaan. Riistanliha on myös terveydellinen asia. Riista on parasta ja oikeinta lähiruokaa eikä siihen ole käytetty hormoneja eikä antibiootteja.

Metsällä valtakunnanrajan läheisyydessä huomioitavia asioita 19.08.2016 9:03

Rajavartiolaitos muistuttaa hirviseurueita hakemaan lupaa rajavyöhykkeellä liikkumiseen hyvissä ajoin ja kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa.

Karhun metsästys alkaa 19.08.2016 9:00

Karhun metsästys alkaa lauantaina 20. elokuuta. Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 113 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen.

Digi-Jahti on ilmestynyt – voita sorsapilli 19.08.2016 8:01

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Täytä digilehden lopussa olevan palautekysely 7.9. mennessä ja osallistut Zink Callsin Power Hen -sorsapillin (arvo 59,50 €) arvontaan.

Tässä numerossa kerrotaan muun muassa riistan käyttäytymisestä moottoritien ylittävällä vihersillalla sekä hirvien aisteista. Lisäksi esitellään nuori mestariampuja Liina Laine ja käsitellään Metsähallituksen pienriistan lupa-alueiden suosion eroja. Kisareportaaseja on tarjolla niin Metsästysammunnan SM-kisoista kuin eurooppalaisen metsästysammunnan EM-kisoistakin.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä

Jahti-lehti jatkaa ilmestymistään vanhaan tapaan ja Digi-Jahti ilmestyy aina niinä kuukausina, kun painettu lehti ei ilmesty.

Löydät Digi-Jahdin täältä

Laumanvartijoita ja oppia petoaidan rakentamiseen YouTube-videolla 18.08.2016 9:01

SusiAita-hanke on koonnut kesän infotilaisuudet videoiksi. Aiheina ovat olleet maakunnan susi- ja susivahinkotilanne, koti-ja tuotantoeläimien suojaaminen pedoilta esimerkiksi laumanvartijakoirien ja petoaitojen avulla sekä tuen hakeminen perinnemaisemien hoidolle.

Vesilintujen metsästys alkaa 18.08.2016 9:00

Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina 20. elokuuta kello 12.00. Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa.

Sinisorsa ja tavi runsastuivat 18.08.2016 7:30

Merkittävimmistä riistasorsista sinisorsan ja tavin pesimäkannat runsastuivat. Useat sorsalajit ovat kuitenkin edelleen vaikeuksissa.

Pantasusien paikannustiedot jälleen nettiin 16.08.2016 10:23

Pantasusien paikannustiedot näkyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa jälleen 19. elokuuta alkaen. Palvelulla pyritään vähentämään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Anna panoksesi ilveksen hoitosuunnitelman päivitystyöhön 16.08.2016 9:50

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma päivitetään vuosien 2016–2017 välisenä aikana. Otakantaa.fi-palvelussa on julkaistu ilveskannan hoitosuunnitelman päivittämiseen liittyvä keskustelufoorumi.

Hirvieläimille pyyntilupia edellisvuotta enemmän 16.08.2016 9:16

Riistakeskus on myöntänyt tälle kaudelle 41 722 pyyntilupaa hirvelle, 29 030 valkohäntäpeuralle, 153 kuusipeuralle ja 19 metsäpeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirville myönnettiin tänä vuonna 11,5 prosenttia ja valkohäntäpeuralle 12,5 prosenttia enemmän pyyntilupia kuin viime vuonna. Viime syksynä saatiin saaliiksi noin 44 000 hirveä ja noin 26 600 valkohäntäpeuraa.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys on mahdollista aloittaa syyskuun viimeisenä lauantaina, joka on tänä vuonna 24. syyskuuta. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti ja peuroja tammikuun loppuun saakka. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniossa ja Utsjoella hirven pyyntiaika on 1.–20.9. ja 11.10.–30.11.

Hirvieläinsäädöksiä uudistetaan

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut esityksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin esitetty uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Lisäksi Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle. Hirvieläinten vasasuoja esitetään lyhennettäväksi ja siirrettäväksi pois rikosoikeudellisen vastuun alta. Vastaisuudessa vastuu siirtyy yhä enemmän metsästyksenjohtajalle sekä metsästäjille itselleen. Vasallista naarashirveä ei tule siis edelleenkään kaataa.  Myös pyyntilupien hakumenettelyjä kevennetään.

Esitykseen on pyydetty lausunnot alkukesästä ja valtaosan muutoksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tämän syksyn metsästyksessä noudatetaan edelleen nykyisiä metsästysaikoja.

Lisätietoja löydät Suomen riistakeskuksen sivuilta.

Muistakaa antaa palautetta metsästysseuranne Perhepäivästä 15.08.2016 8:11

Metsästäjäliitto ja Suomen riistakeskus haastoivat metsästysseurat järjestämään teemapäivän paikallisille asukkaille 13.8.2016. Hienoa, että innokkaita seuroja lähti mukaan taas ympäri Suomea.

Arvomme hyödyllisiä palkintoja palautetta antaneiden seurojen kesken

Käy tapahtumanne jälkeen täyttämässä palautelomake (28.8. mennessä), niin osallistutte näiden palkintojen arvontaan:

  •     Uovision UM565+ -riistakamera (arvo 279 €)
  •     Muurikka-nuotiokahvipannu ja -kattila sekä olut- ja snapsilasisetti (arvo yht. 183 €)
  •     Ekan 4-osainen teurastussetti (arvo 129 €)
  •     5 kpl Metsästysseuran käsikirjoja (arvo 29,90 €/kpl)

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille seuroille!

Metsäkanalintujen metsästykseen esitetään rajoituksia 10.08.2016 10:53

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti lausunnoille esityksen metsäkanalintujen metsästyksen rajoittamisesta tänä syksynä. Rajoituksiin ryhdyttiin, koska metsäkanalintukannat ovat tämän kesän riistakolmiolaskentojen perusteella heikentyneet. Ministeriön esitys perustuu Suomen riistakeskuksen esitykseen ja riistakolmiolaskelmiin. Esityksessä ehdotetaan seuraavia rajoituksia:

Metson rauhoitus

Metso rauhoitetaan Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnassa lukuun ottamatta Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan kuntia.

Metson metsästysajat

Metsoa metsästetään10.9.–10.10. Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan maakunnissa, Etelä-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Alajärven, Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin kuntia, Keski-Suomen maakunnassa lukuun ottamatta Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kivijärven, Kyyjärven, Multian ja Saarijärven kuntia, Lapin maakuntaan kuuluvissa Posion ja Ranuan kunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven ja Taivalkosken kuntia sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan kunnissa.

Muualla maassa metson metsästysaika on 10.9.–31.10.

Teeren metsästysajat

Teeren metsästysaika on 10.9.–10.10. Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnissa.
Muualla maassa teeren metsästysaika on 10.9.–31.10. Urosteeren talvimetsästys tammikuussa on kielletty koko maassa.

Pyyn rauhoitus

Pyy rauhoitetaan Lapin maakunnassa.

Pyyn metsästysajat

Pyyn metsästysaika on 10.9.–10.10. Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Muualla maassa pyyn metsästysaika on 10.9.–31.10.

Riekon metsästysaika ja rauhoitus

Riekon metsästysaika on 10.9.–31.3. Lapin maakuntaan kuuluvissa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa
Muualla maassa riekko rauhoitetaan.

Metsästyskausi aloitetaan perinteisesti sepelkyyhkyjahdilla 10.8. 8.08.2016 12:21

Kyyhkyjahti muodostaa monelle metsästäjälle odotetun kauden aloituksen 10.8. Runsaiden sepelkyyhkykantojen ansiosta kyyhkyjahti on yhä suositumpaa, ja jahtiin pääsee lähes koko maassa. Pesinnän lopettaneet vanhemmat ja tämän vuotiset nuoret yksilöt liikkuvat parvissa, joihin metsästys kohdistetaan. Jotkut yksilöt ovat saattaneet yrittää vielä myöhäistä pesintää, ja nämä yksin liikkuvat linnut tulee jättää rauhaan.

Riistalihana kyyhky ei ole luomua, vaan luonnollista, eli villilihaa. Se on tummaa, riistan makuista, vähärasvaista ja ekologista.  Höyhenet irtoavat linnuista helposti, joten sitä valmistetaan usein paistettujen rintapalojen ohella myös kynittynä padassa. Puolukkahillo ja hyvä punaviini sopivat kyyhkyannoksen oheen erinomaisesti.Lähetä oma kyyhkyreseptisi kuvineen Metsästäjäliiton hallinnoimalle Riistaruoka.fi-sivustolle.

Metsästäjäliitto korostaa noutavan koiran merkitystä myös kyyhkynmetsästyksessä. Koiran käyttö varmistaa, että ammutut linnut löytyvät helposti eikä arvokasta saalista jää peltoon tai metsään.

Suomi isännöi hienot PM-kilpailut 7.08.2016 9:03

Joukkueemme yhteiskuvaan ehtineet ennen palkintojenjakoa.

Pohjoismaisten metsästysammuntojen PM-kilpailut järjestetään vuorotellen pohjoismaiden kesken. Tänä vuonna oli Suomen vuoro ja kilpailut pidettiin Varsinais-Suomen piirissä, Hevonpään ampumaradoilla  Salossa. Kilpailut alkoivat tämän viikon keskiviikkona harjoitusammunnoilla. Karsintojen perusteella maittensa joukkueisiin yltäneet ampujat harjoittelivat ja tutustuivat ratoihin torstai-iltaan saakka. Sen jälkeen kokoonnuttiin Salon kaupungintalolle kilpailujen avajaisiin ja iltajuhlaan.

Kilpailut alkoivat perjantaina ja ne saatiin käydä hienossa poutasäässä. Kilpailujen läpivienti sujui erinomaisesti. Tästä saamme kiittää hyvin tehtävänsä tehneitä toimitsijoita ja kaikkia järjestelyihin osallistuneita. Kilpailut olivat menestys myös tuloksellisesti. Suomi voitti joukkuekilpailun ja saimme eniten henkilökohtaisia mitaleita.

Lisää kilpailuista liiton fb sivuilla

 

 

 

Uusia sarjoja tuttuja mestareita 30.07.2016 8:29

Uuden M80 sarjan metsästyshirven mestaruuden saavuttanut Uudenmaan Risto Laine liiton puheenjohtajan Lauri Kontron palkittavana.

Metsästysammunnan SM-kilpailujen toisen päivän päätteeksi voitiin todeta, että kilpailujen tulostaso nousi korkeaksi. Useissa sarjoissa oli mestaruuteen ammuttava jopa uuden Suomenennätyksen arvoisesti.

Kilpailun tulossivut

Kilpailut jatkuvat lauantaina ja sunnuntaina M ja M50 sarjoilla.

Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailuista tulossa kovatasoiset 29.07.2016 11:37

Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailut järjestetään Salossa Hevonpään ampumaradalla 5.–6.8. Suomen edustusjoukkue valittiin kevään karsintakilpailujen ja lajin SM-kisojen perusteella. Tulossa on kovatasoinen kisa, sillä mukana on kolme hallitsevaa Euroopan mestaria:
Kalle Mäkinen (Y, yhdistelmäkilpailu), Pekka Seppä (Y, kivääri), Linus Mellgren (S20, yhdistelmä, Ruotsi) sekä yksi hopeamitalisti, Liina Laine (N, yhdistelmä). Lisäksi Ruotsin joukkue voitti EM-kultaa yhdistelmässä ja Suomen joukkue EM-kultaa kiväärissä.

Pohjoismainen metsästysammunta on eurooppalaisen metsästysammunnan ohella toinen metsästysammuntojen kansainvälisistä lajeista. Kyseessä on varsinainen moniottelu, sillä lajiin kuuluu kaksi haulikko- ja kaksi luotilajia. Haulikkolajeista toinen on metsästystrap, jossa ammutaa ampujasta poispäin lentäviä kiekkoja. Toinen haulikkolaji suoritetaan yleensä compak sporting -ammuntana. Compak on hyvin monipuolinen haulikkoammuntalaji, jossa kiekko voi tulla ampujasta nähden lähes mistä kulmasta hyvänsä.

Luodikkolajeina ovat liikkuva hirvi ja seisova metsäkauris. Hirviammunnassa ammutaan kymmenen laukausta liikkuvaan hirvitauluun 100 m hirviradalla. Kauris ammutaan kolmesta eri asennosta: makuulta viisi, polvi- tai istuma-asennosta kolme ja pystyasennoista kaksi laukausta.

Kustakin osalajista voi saada 100 pistettä, jotka lasketaan yhteen, joten kisan maksimipistemäärä on 400. Haulikkolajeissa kerrotaan rikottu kiekkomäärä neljällä, eli täydet 25 kiekkoa rikkoneet saavat 100 pistettä per laji. Molemmissa luodikkolajeissa kymmenen laukausta antavat suoraan maksimipisteiksi 100.

Suomen Metsästäjäliitto hallinnoi metsästysampumatoimintaa maassamme.

Lisätietoja:
Marko laine
Kilpailunjohtaja
p. 040 900 2951

Pekka Karhunen
Metsästysammunnan yhteyshenkilö
040 777 7202