Villisika jakaa mielipiteitä Suomessa 23.02.2018 19:15

Metsästäjäliitto, liiton Kymen piiri ja maa- ja metsätalousministeriö järjestivät tänään villisikajahdin ja villisikaa koskevan lehdistötilaisuuden. Tapahtumat olivat osa liiton ja ministeriön Villisikaviikonloppua, jonka päätavoitteena on tuoda lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, sillä monin paikoin se on hyvin uusi riistalaji.

Metsästäjäliitto tarjoaa koulutusta metsästäjille

”Villisika on herkullinen lisä Suomen riistalajistoon, mutta haastavana riistalajina sen metsästys vaatii koulutusta”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Tämän vuoksi Metsästäjäliitto järjestää tällä hetkellä yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa villisian SRVA-koulutusta. Liitto tuotti tällä viikolla myös tiiviin oppaan villisian metsästyksestä. Lisäksi tulemme myös kuvaamaan opetusmateriaalia saaliin käsittelystä ja näytteenotosta. ”Metsästäjäliiton tavoitteena ei missään nimessä ole hävittää villisikaa Suomesta, vaan haluamme ennen kaikkea lisätä tietoisuutta mielenkiintoisesta riistalajista. Samalla on toki hyvä oppia hallitsemaan kantaa, mikäli afrikkalainen sikarutto joskus saapuu Suomeen.” 

Yhteistyö on voimaa

Afrikkalaista sikaruttoa ei voi sivuuttaa keskusteltaessa villisiasta, sillä kun ensimmäinen tapaus tavataan, niin sianlihan vienti loppuu Suomessa, millä on huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi sillä olisi vaikutusta myös metsästykseen. Todennäköisimmin tauti tulee Suomeen ruttoalueilta saapuvien ihmisten mukana, sillä liikenne on hyvin vilkasta. Niin kävi todennäköisesti myös Virossa, mutta maan sisällä se levisi tehokkaasti tiheän sikakannan vuoksi.

Kutsuimme Suomeen Priit Vahtramäen Viron Metsästäjäliitosta, joka kertoi siitä, miten afrikkalainen sikarutto vaikutti virolaiseen metsästykseen:

”Yksikään metsästäjä ei kyennyt ennakoimaan eikä olisi toivonut sitä, että pitäisi haudata kymmenittäin ja sadoittain sikoja, vieläpä terveitä oman metsästysalueen karjuja. Rutto tappoi ensin vanhemmat eläimet. Porsaat pysyivät hengissä jopa kuukauden, mutta koska ne eivät selvinneet omin avuin, lopulta nekin kuolivat.

Metsästäjät eivät tuoneet ruttoa alun perin Eurooppaan, eivätkä ole sitä myöskään levittäneet, mutta metsästäjät ovat sen sijaan olleet etulinjassa sen torjunnassa. Virossa metsästäjät ottivat itse tehtäväkseen hävittää kuolleena löydetyt siat, vaikka työ oli raskasta ja kaikin puolin epämiellyttävää. Myös Suomessa viranomaiset ja muut sidosryhmät kiittävät suomalaisia metsästäjiä erittäin tärkeästä yhteistyöstä taudin ennakoinnissa. Ministeriö kiitteli lehdistötilaisuudessa metsästäjiä myös korvaamattoman arvokkaasta työstä riistakantojen arviointiin tarvittavan materiaalin keräämisessä.

”Monet eivät ymmärrä metsästystä ja metsästäjien on usein vaikea selittää harrastuksen viehätystä, Vahtramäe jatkaa. ”Mutta ”kiitos” afrikkalaisen sikaruton virolainen metsästäjä on noussut hyvin olennaiseen rooliin virolaisessa yhteiskunnassa. Monet ovat tiedostaneet, että metsästäjien aika- ja työpanos sikaruttotilanteessa on ollut huomattava, ensisijaisen tärkeä ja suuren kiitoksen arvoinen.”

On suuri sääli, että erittäin hienon riistaeläimen tietä varjostamaan on osunut näin vakava tauti. Ja toivottavasti siihen kehitetään pian rokote, että päästään keskustelemaan sen yhteydessä mieluummin herkullisista resepteistä ja erilaisista jahtimuodoista.

Villisikaviikonloppu on osoitus metsästäjien yhteistyöstä 23.02.2018 9:58

Villisikakanta on Suomessa kasvanut ja luo siten paitsi mielenkiintoisia uusia metsästysmahdollisuuksia myös lisääntyvää riskiä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämiseen…

Ilvespentuehavaintojen tallentamisen tärkeät päivämäärät 16.02.2018 14:09

Ilvespentuehavaintojen tallentamisen tärkeät päivämäärät vuoden 2018 kannanarviointiin liittyen. Ilvespentueiden havainnointijakso (näkö- ja jälkihavainnot) on 1.9.2017 -28.2.2018. Sähköisesti tallennettavat…

Metsästysseurojen tietosuojavaatimukset kiristyvät, Metsästäjäliitto auttaa 15.02.2018 16:29

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo isoja muutoksia seurojen jäsentietojen käsittelyyn. Asetuksen laiminlyönti voi johtaa huomattaviin sakkoihin. Metsästäjäliitto järjestää jäsenseuroille koulutusta, jolla vaatimukset tulevat tutuiksi.

Uutta tietosuoja-asetusta on noudatettava 25.5.2018 alkaen. Metsästäjäliitossa jäsenten yksityisyys otetaan vakavasti ja olemme valmistautuneet muutokseen huolella. Metsästäjäliitossa tietosuojasta ja -turvasta pyritään huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikutusta jäsenten henkilötietojen käsittelyyn

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä toimijoita, myös metsästysseuroja. Seurat käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi ylläpitäessään rekisteriä omista jäsenistään. Asetuksen tuomilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn, vastuukysymyksiin sekä tietojen luovutukseen.

Metsästäjäliiton jäsenseuroille maksutonta koulutusta

Tuleva muutos tulee ottaa vakavasti. Mikäli seuranne ei ole vielä valmistautunut tulevaan muutokseen, olisi nyt aika aloittaa viipymättä. Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenseuroille tietoa ja maksutonta koulutusta. Lisäksi autamme Metsästäjäliiton nettijäsenrekisterissä olevan jäsenrekisterinne rekisteriselosteen laatimisessa/päivittämisessä. Koulutukset pidetään verkossa ja opetuksesta vastaa asianajotoimisto Eversheds.

Tarkista seuranne yhteystiedot liiton jäsenrekisteristä

Lähetämme seurojen keskeisille toimijoille tietoa muutoksista ja koulutuksen ajankohdista. Varmista, että seuranne yhteystiedot ovat kunnossa Metsästäjäliiton jäsenrekisterissä. Tarkista myös, että seuratoimijoiden vastuualueet (pj, sihteeri, yms.) on oikein merkitty.

Jäsenrekisteriin pääset täältä. Mikäli tarvitset apua tunnusten tai jäsenrekisterin käytön kanssa, ota yhteyttä jäsenrekisteritukeemme:

Metsästäjäliiton jäsenrekisterituki

p. 09 4177 0741
sml(at)hoika.fi

Oikaisu Jahdin susiuutiseen 15.02.2018 15:26

Jahti-lehden 1/2018 sivulla 11 on uutinen Metsästäjäliiton edellyttämistä muutoksista susipolitiikkaan. Jutussa sanotaan, että Suomen riistakeskus on hylännyt talvelle 2018 laaditut kaatolupahakemukset. Tilanne on muuttunut, sillä riistakeskus on lehden painoonmenon jälkeen tehnyt myönteisiä poikkeuslupapäätöksiä, ja lisäksi poronhoitoalueelle on myönnetty sudenkaatolupia talven aikana.

Vuoden ensimmäinen Jahti ilmestyy tänään 15.02.2018 8:47

Metsästäjäliiton jäsenlehden vuoden ensimmäinen numero ilmestyy tänään 15.2. Kannessa komeilee ilmeikäs kettu.

Lehdessä on jälleen monipuolinen sisältö. Jahti-lehti vieraili muun muassa kettujahdissa Kihniössä ja hirvijahdissa Sastamalassa. Lisäksi kerromme tarkemmin nuorisokampanjastamme ja tulevasta villisikaviikonlopusta. Pureudumme myös siihen, millainen on hyvä suurpetohavainto ja miten kivääriampujan näköongelmia voi korjata. Ensimmäistä kertaa ääneen pääsevät uudet kolumnistit Iina Saarikko ja Antti Otsamo. Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksen tärkeydestä muistutetaan myös, ja mukana on kalenteri kevään koulutuksista.

Mukavia lukuhetkiä!

Villisikojen määrä noussut viime vuodesta – Lumikelillä kannattaa lähteä metsälle 13.02.2018 14:48

Luonnonvarakeskus julkaisi viime perjantaina arvion Suomen villisikakannasta. Arvion mukaan Suomessa elää noin 3155 villisikaa. Kanta on kasvanut noin…

Riistatieto on entistä kattavampaa – Metsäkanalintujen metsästysaikoja halutaan pidentää hyvinä lintuvuosina 13.02.2018 10:06

Metsästysasetuksen muutos on lausuntokierroksella. Jatkossa metsäkanalintujen metsästysajat voisivat olla nykyistä pidemmät erityisen hyvinä lintuvuosina. Tämä on mahdollista, koska…

Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen villisikakannan koon 9.02.2018 15:57

Luonnonvarakeskus (Luke) on tuottanut ensimmäisen Suomen villisikakannan koon arvion. Luke arvioi kannan kooksi 3155 (2077–5473) yksilöä. Arvio on…

Metsästäjäliitto: suden kannanhoito ei toimi 9.02.2018 13:30

Metsästäjäliitto irtautuu nykyisestä suden kannanhoitosuunnitelmasta 

Metsästäjäliitto oli 2014 aktiivisesti mukana luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen. Suunnitelmassa listattiin useita tavoitteita, kuten luottamuksen rakentaminen toimijoiden välillä, nopea reagointi haittoihin ja arvon luominen sudelle riistaeläimenä. Nyt kannanhoitosuunnitelman toteuttaminen ontuu, ja Metsästäjäliitolle tärkeät osiot eivät tällä hetkellä toimi. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle on noussut juridiikka tulkintoineen. Nykyinen kannanhoitosuunnitelma on tiensä päässä. Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi.

SRVA tarpeen turvata

Metsästäjäliitto ei ole sopimusosapuoli suurriistan virka-apuasiassa (SRVA). SRVA-tehtävien toteuttaminen vaatii tehtävään koulutetut koirat, joita on voitava turvallisesti myös harjoittaa todenmukaisissa tilanteissa. Metsästäjäliitto korostaa, että SRVA-henkilöstön on voitava arvioida koiriin kohdistuvaa susiuhkaa aina tilanne- ja tehtäväkohtaisesti. Metsästäjäliitto kantaa huolta SRVA-toiminnan jatkosta erityisesti alueilla, joilla petokannat ovat koirille merkittävä uhka.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät kantavat SRVA-toiminnan kautta merkittävää yhteiskuntavastuuta ja liitto korostaa hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Virka-avun antamisessa liitto suosittaa jäsenistölleen ja sidosryhmille SRVA-toiminnan turvaamista mahdollisuuksien mukaan eläinsuojelullisin ja inhimillisin perustein.

Suden kannanarviointia kehitettävä

Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassu-järjestelmään ja osallistuneet susinäytteiden DNA-keräykseen. Metsästäjäliitto korostaa Tassu-havaintojen toimivan kanta-arvion ja poikkeuslupien myöntöperusteina. Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä.   

Suomen Metsästäjäliitto tukee jäsenistöä lupa-asioissa

Akuuttina ratkaisuna Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa lupien hakemisessa ja lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä hallinto-oikeuksiin tehtäviin valituksiin.

Ratkaisumallia tilanteeseen?

Metsästäjäliitto osallistuu aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen. Pitkän aikavälin ratkaisuna liiton tavoitteena on suden liitesiirto luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Lyhyellä aikavälillä Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi ennen tulevaa metsästyskautta.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että susiasia koskettaa yhteiskuntaa laajasti ja kannustaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muitakin sidosryhmiä. On löydettävä tasapaino, jossa haitat ovat hallinnassa ja Suomen susikanta on elinvoimainen.

Asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee 9.02.2018 13:29

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat hakeneet ratkaisuja direktiivin täytäntöönpanemiseksi tiiviisti yhdessä sidosryhmien kanssa. Viime…

Eränkävijät viettivät Kainuussa 60 000 vuorokautta 9.02.2018 9:06

Kainuussa sijaitseville valtion alueille lunastettiin viime vuonna 22 000 metsästys- ja kalastuslupaa. Metsähallitukselta luvan hankkineet eränkävijät viettivät maakunnassa…

Villisikaviikonloppu kutsuu 8.02.2018 13:01

Villisikakanta on runsastunut Suomessa monin paikoin ja tuonut mukanaan mielenkiintoisia metsästysmahdollisuuksia. Villisika on monipuolinen ja haastava riistaeläin, jota voidaan metsästää kyttäämällä, ajoketjussa tai koirilla. Siitä saa myös monenlaista herkullista riistaruokaa.

Metsästäjäliitto sekä maa- ja metsätalousministeriö järjestävät yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen villisikaviikonlopun 23.-25.2.2018. Tarkoituksena on metsästää villisikaa samanaikaisesti sen esiintymisalueilla. Lisäksi tarjoamme lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, näytteiden otosta ja riistaruoasta.

Tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä yhteisjahdin naapuriseurojen kanssa. Metsästäjäliiton nettisivuilla on ilmoittautumislomake tapahtumaan ja lisätietoa viikonlopusta.

Lähtekää mukaan viettämään mukava yhteisöllinen jahtiviikonloppu!

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Villisikajahti-tapahtuma kutsuu metsästäjät harventamaan villisikakantaa 8.02.2018 8:52

Valtakunnallinen koko viikonlopun kestävä Villisikajahti-tapahtuma tutustuttaa villisian metsästykseen, riistaruokaan ja afrikkalaiseen sikaruttoon. Maa ja metsätalousministeriö sekä Suomen Metsästäjäliitto yhteistyössä muiden…

Suden poikkeuslupakäytännöt linjattavana Euroopan unionin tuomioistuimessa 7.02.2018 14:10

Luontodirektiivissä säädetään suden rauhoituksesta. Paikallisilla, alueellisilla tai kansallisilla toimilla on vain vähäinen merkitys luontodirektiivin poikkeusartiklan tulkintoihin. Suomen Korkein…

Susipoikkeusluvat kritiikin kohteena, tutustu ”yhden susipoikkeusluvan tarinaan” 6.02.2018 11:28

Keskustelu susien poikkeuslupien myöntämisestä tai eväämisestä käy kiivaana ja keskustelua värittävät lukemattomat väärinymmärrykset. Nyt kannattaa tutustua  Itä-Suomen hallinto-oikeuden…

Lataa St1 Way -sovellus Metsästäjäliiton jäsenkortin kaveriksi 5.02.2018 12:35

St1 Way on maksuton sovellus, jonka voit ladata puhelimeesi* Metsästäjäliiton jäsenkorttisi kaveriksi. Sovelluksesta löydät muun muassa St1- ja Shell-asemien karttahaun sekä nettipesukaupan. St1 Wayn voit ladata App Storesta ja Google Playsta.

Ladattuasi St1 Way -sovelluksen, voit rekisteröityä St1:n kanta-asiakkaaksi. Ensimmäisellä kerralla tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksillasi, jonka jälkeen
luot itsellesi henkilökohtaisen St1 ID -tunnuksen. Kirjautumisen yhteydessä valitset myös maksutavan esimerkiksi nettipesuille. St1 ID:llä kirjaudut jatkossa kätevästi sovellukseen.

Sovelluksen kautta mm. nettipesujen ostaminen on turvallista ja vaivatonta. Jatkossa näet sovelluksesta kaikki ajankohtaiset pesutarjoukset.

Metsästäjäliiton jäsenkorttisi on St1-käteisalennuskorttisi, ja saat aina alennusta St1- ja Shell-asemilta** jäsenkorttiasi näyttämällä, kun maksutapana on käteinen, pankkikortti tai Visa Electron.

* St1 Sovellus toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: iOS 11 (iPhone 5 tai uudempi) ja Android 4.1 tai uudempi.
** Shell express -asemat eivät kuulu alennuksen piiriin.

Metsästäjäliitto edellyttää muutosta susipolitiikkaan 26.01.2018 9:30

Metsästäjäliitto käynnisti keväällä 2017 toimet aktiivisen susikannan hallinnan mallin luomiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on siirtää susi Suomessa luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Komissio sai parlamentilta toimeksiannon selkeyttää liitesiirtoihin liittyvää menettelyä, mikä on merkittävä avaus, joka saatiin aikaan tehokkaalla edunvalvonnalla. Metsästäjäliitto on tehnyt ja tekee työtä EU-tasolla asian mahdollistamiseksi.  Liitemuutoksella haetaan selkeyttä lupapolitiikkaan ja paikallisten olojen huomiointiin -kestävyyden vaarantumatta. Metsästäjäliitto hakee käytännöllisiä ratkaisuja kansalliseen tilanteeseemme nykyisen asetuksen päättyessä tänä vuonna.

Metsästäjäliitto on toiminut sillanrakentajana susiasiassa tiivistäen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Liitto on työskennellyt aktiivisesti eri osapuolia tyydyttävän kanta-arvion muodostamiseksi ja aiemman kannanhoitosuunnitelman mukaisten toimien edistämiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on elinvoimainen susikanta, jota hallitaan joustavasti metsästyksen keinoin haittojen pitämiseksi hyväksyttävän suuruisina.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että susikannan hoitoon liittyvä politiikka ei ole yksin metsästyksellinen asia, vaan yhteiskuntaa koskettava, koska siihen liittyviä näkökulmia ovat esimerkiksi kotieläinvahingot, kuntien ja yksityisten kansalaisten järjestämät susialueiden ylimääräiset koulukyydit, riskit asutusalueilla liikkuvista eläimistä ja mm. SRVA-toiminnan hankaloituminen yleisine turvallisuuskysymyksineen.
Metsästäjäliiton -ja myös EU:n - tavoitteena on huomioida paikalliset ihmiset ja sosiaalinen kestävyys susikannan hoidossa.

Suomen Riistakeskus hylkäsi lupahakemukset

Kannanhoidollinen metsästys päättyi toissa vuonna. Nykyinen vahinko- ja sosiaalisin perustein myönnettäviin poikkeuslupiin perustuva malli perustuu kahden vuoden mittaiseen asetukseen, jossa suurin vuotuinen poistuma on 53 yksilöä. Suomen Riistakeskus on hylännyt talvelle 2018 laaditut kaatolupalupahakemukset.

Lakitupien ratkaisuilla kannanhoitoa?

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään Parikkalaan myönnetyn ja jo 2017 käytetyn susiluvan. KHO hakee ennakkoratkaisua EU:n tuomioistuimelta kannanhoidollisen metsästyksen direktiivin mukaisuudesta. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm kuinka suotuisan suojelutason vaatimusta on tulkittava ja onko tappamiselle vaihtoehtoja. Ratkaisun saatuaan kansallinen tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, ja asian arvioidaan kestävän pitkään.
Metsästäjäliitto on päättänyt antaa asiantuntija-apua valituista kielteisistä lupapäätöksistä tehtävien valitusten valmistelussa. Samalla Liitto muistuttaa, että kannanhoitoon oleellisena osana kuuluva metsästys ei voi jatkossa perustua yksittäisistä lupahakemuksista käytävään juridiseen prosessiin. Nykyinen menettely on tullut tiensä päähän.  

Luotettava kannanarvio kaiken perusta

Mahdollinen liitetarkistus saattaisi parhaimmillaan mahdollistaa suden siirtämistä liitteestä IV liitteeseen V koko Suomessa. Muutos toisi aikaisempaa enemmän perusteita ja joustavuutta pyyntilupia myöntäville viranomaisille ja lupien hakijoille. Liitemuutos edellyttää luonnollisesti Suomelta suden suotuisan suojelutason turvaamisesta jatkossakin. Tämän perusta on jatkossakin riittävän luotettava kanta-arvio. Sen muodostaminen on avainkysymys, johon on tarpeen löytää ratkaisu ja turvata työhön riittävät resurssit. 

Seuraava kanta-arvio julkaistaan kesän 2018 alussa.

Liiton linjaukset

Nykyiset käytännöt ovat herättäneet laajalti tyytymättömyyttä metsästäjien keskuudessa ja muutoinkin yhteiskunnassa. Metsästäjäliiton hallitus käsittelee tilannetta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

--

 

Jägarförbundet kräver att vargpolitiken förändras

Under våren 2017 tog Jägarförbundet itu med att utföra en aktiv och hållbar förvaltningsplan för vargstammen i Finland. I Finland tillämpar vi det strikta skydd som föreskrivs i naturdirektivets IV bilaga för varg. Det är alltså förbjudet att fånga eller döda varg i naturen. Också annat avsiktligt störande av dem är förbjudet. Naturdirektivet reglerar inte vargjakt i renskötselområdet lika strikt som utanför det eftersom vargen i renskötselområdet räknas till arterna i bilaga V. Så är fallet även i de Baltiska staterna. Ett långsiktigt mål för Jägarförbundet är att få vargen förflyttad från den IV bilagan till den V även i resten av landet. Som medlemsland i Europeiska unionen beaktar Finland unionens lagstiftning i sitt beslutsfattande. EU:s direktiv överförs i den nationella lagstiftningen och berör därför alla enskilda aktörer. De stora rovdjurens ställning regleras av naturdirektivet, vars bestämmelser har integrerats i Finlands jaktlag och jaktförordning. Därför är det ett stort steg i rätt riktning att EU parlamentet nu har gett i uppdrag till kommissionen att utreda hur nämnda förflyttning vore möjlig. Detta har möjliggjorts genom en utbredd intressebevakning från Jägarförbundets sida. Jägarförbundet arbetar på EU-nivå för att förverkliga detta. Genom att ändra på vargens plats i bilagorna vill man uppnå en tydligare licenspolitik och att de lokala förhållandena ska beaktas bättre – utan att vargstammens hållbarhet ska äventyras. Jägarförbundet vill uppnå en praktisk lösning för vår nationella situation när den nuvarande författningen upphör det här året. 

Jägarförbundet har jobbat aktivt för att vi ska uppnå en så rättvis uppskattning över vargstammen i Finland som möjligt. För att det ska vara möjligt har det utförts ett tätt samarbete med alla intressegrupper inom vargpolitiken, där har Jägarförbundet verkat som en brobyggare. Målet är att vi ska ha en livskraftig vargstam i Finland. Stammen ska var möjlig att sköta och hållas på bestämd och allmänt godkänd nivå genom jakt.

Jägarförbundet vill påminna att vargpolitiken och vargstammens storlek inte enbart är en jaktfråga utan den berör hela samhället. Den berör t.ex. skador på boskap, de av samhället påtvingade extra skolskjutsarna på orter med täta vargbestånd, skador på husdjur och även svårigheten att genomföra Storviltsassistans (SRVA) arbeten.  
Jägarförbundets och även EU:s mål är att ta i beaktande den lokala befolkningen och därmed uppnå en socialt hållbar skötsel av vargstammen. 

 

Finlands Viltcentral avslog ansökningarna om undantagsloven för vargjakt

Stamvårdande jakt på varg slutade i fjol. Den nuvarande mallen som går ut på att undantagslov kan fås på skade- och sociala grunder, grundar sig på en två-årig författning där den största möjliga avskjutningen är 53 individer. Finlands viltcentral har avslagit de undantagslov som ansökts för vintern 2018. 

Stamvårdsbeslut via domstolar?

Östra-Finlands förvaltningsdomstol avslog det redan beviljade och 2017 använda undantagslovet för jakt på varg i Parikkala. Högsta domstolen söker prejudikat av EU-domstolen för att utreda om denna stamvårdande jakt var enligt direktiven. De viktigaste frågorna är bland annat hur man ska bedöma när en skyddsnivå för en art är gynnsam och finns det ett alternativ till avlivning. När ett beslut tagits fortsätter den nationella domstolen med ärendet, och man kan anta att ärendet drar ut på tiden.

Jägarförbundet har beslutat att ge experthjälp till de som vill överklaga de avslagna undantagsloven. Samtidigt vill Jägarförbundet påminna att jakten, som är en viktig del av stamvården, inte i fortsättningen kan grunda sig på enskilda undantagslov och den juridiska processen runt dem. Den nuvarande processen har kommit till sin ände. 

En tillförlitlig uppskattning av stammen är det mest väsentliga

En möjlig justering av bilagorna kan i bästa fall betyda en förflyttning av vargen från bilaga IV till bilaga V i hela landet. En förändring skulle ge de instanser som beviljar och de som söker jaktlicenser flera grunder och mera flexibilitet i sökandet och beviljandet. En justering av bilagorna kräver naturligtvis att Finland även i framtiden kan erbjuda en gynnsam skyddsnivå för vargen. För att uppnå detta krävs även i fortsättningen en tillförlitlig uppskattning av stammen. Detta är det mest väsentliga just nu, vi behöver hitta goda tillvägagångssätt och resurser för detta. 

Nästa stamuppskattning publiceras i början på sommaren 2018.  

Förbundets riktlinjer

Den nuvarande praxisen har lett till en stor missnöjdhet inom jägarkåren och även på andra håll i samhället. Jägarförbundets styrelse behandlar ärendet och beslutar om vilka möjliga åtgärder man ska vidta. 

 

 

Lähde mukaan villisikaviikonloppuun! 17.01.2018 18:41

Runsastunut villisikakanta on tuonut moniin osiin Suomea uusia, mielenkiintoisia metsästysmahdollisuuksia. Villisika on monipuolinen ja haastava riistaeläin, jota voidaan metsästää kyttäämällä, ajoketjussa tai koirilla. Siitä saa myös monenlaista herkullista riistaruokaa.

Metsästäjäliitto sekä maa- ja metsätalousministeriö järjestävät yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen villisikaviikonlopun 23.–25.2.2018. Tarkoituksena on metsästää villisikaa samanaikaisesti sen esiintymisalueilla. Lisäksi tarjoamme lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, näytteiden otosta ja riistaruoasta.

Tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä yhteisjahdin naapuriseurojen kanssa. Voitte myös tarjota alueen asukkaille tietoa villisiasta esimerkiksi makkaranuotiolla. Metsästäjäliiton nettisivuille tulee pian ilmoittautumislomake ja lisätietoa viikonlopusta.

Villisikakannan hallinta on tällä hetkellä erityisen tärkeää afrikkalaisen sikaruton uhan vuoksi. Taudin saapuminen Suomeen toisi mukanaan rajoitteita ja velvoitteita myös metsästäjille.

Lähtekää mukaan viettämään mukava yhteisöllinen jahtiviikonloppu!

Onnittelut Eränkävijöille parhaan TV-ohjelman Kultaisesta Venlasta 15.01.2018 9:37

Eränkävijät teki historiaa voittamalla Kultaisen Venlan parhaan tv-ohjelman sarjassa perjantaina 12.1.2018. Historiallisen voitosta tekee se, että eränkäyntiä käsittelevä ohjelma valittiin nyt ensimmäistä kertaa vuoden parhaaksi Suomessa. Erityisen hienoa on, että palkinto on yleisön valitsema, mikä kertoo, että metsästys, kalastus ja luonto kiinnostavat suomalaisia todella paljon. Eränkävijät ei ole koukuttanut ainoastaan metsästäjiä ja kalastajia. Jo ensimmäisellä kaudella sarjan jokaista jaksoa seurasi yli 800 000 katsojaa mukaan lukien YLE Areenan katsojaluvut. Toivottavasti TV-yhtiöt tajuavat ottaa vihjeestä vaarin ja lisätä erätarjontaa myös muille kanaville.

Eräohjelmien tekeminen ei ole helppoa. Kuvaajilta vaaditaan paljon, ja turvallisuuteen pitää kiinnittää erityishuomiota. Myös kaluston tulee olla huippuluokkaa. Eränkävijöissä näkyykin hienosti, miten vaihteleva ja rikas suomalainen luonto on. Suomen luonto tuntuu kiinnostavan laajasti myös rajojemme ulkopuolella. Eränkävijöiden kansainvälinen versio, Love of the Wild, on myyty jo 30 maahan. Sarjasta on myös tulossa kolmas tuotantokausi syksyllä.

Lämpimät onnittelut kaikille sarjan teossa mukana olleille ja suuri kiitos siitä, että olette tehneet suomalaista eräkulttuuria tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin! Metsästäjäliitto on ollut yhteistyössä mukana esikatselemassa metsästystä käsittelevät osiot. Jälki on ollut kuitenkin jo lähtökohtaisesti niin laadukasta, että meidän roolimme on jäänyt hyvin pieneksi.