Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtuu 25.04.2017 8:57

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2009 saakka toiminut Panu Hiidenmies jättää liiton toiminnanjohtajan tehtävät.

– Olen ollut mukana pitkään ja kokenut muutosten ajan luotsaten liittotoimistoa, jossa on tällä hetkellä 14 työntekijää. Koko eräsektori on työssäni tullut tutuksi ja paljon on saatu aikaan hyvässä porukassa kotimaan kentillä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Olen tehnyt mittavan päivätyön liitossa ja nyt on uusien haasteiden aika, toteaa Hiidenmies.

– Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 15 vuoden aikana. Lainsäädäntö on muuttunut. Myös koulutustarpeet sekä liiton edunvalvontavastuut ovat laajentuneet. Suomen Metsästäjäliitto on kehittynyt ajassa mukana toimintamalleja, osaamista ja organisaatiota päivittäen Hiidenmiehen johdolla. Jahti-lehti on alan merkittävä julkaisu, jossa näkyy vahvana Hiidenmiehen kädenjälki. Kiitän liittohallituksen puolesta ja henkilökohtaisesti Panua hänen mittavasta työpanoksestaan Suomen Metsästäjäliiton ja suomalaisen metsästyksen hyväksi. Liitolla on mahdollisuus hyödyntää Panun osaamista jatkossakin, toteaa Suomen Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Hiidenmiehelle on aiemmin myönnetty SML:n kultainen ansiomerkki.

Uuden toiminnanjohtajan haku alkaa lähipäivinä.

Lisätietoja
Tuomas Hallenberg, hallituksen puheenjohtaja 040 528 6069
Ilkka Mäkelä, hallituksen varapuheenjohtaja 0500 831 116

Uusi Jahti-lehti ilmestyy tänään 20.04.2017 11:54

Jahdin vuoden toinen numero ilmestyy tänään torstaina 20.4. Lehti on jälleen monipuolinen paketti metsästykseen liittyen. Esille nostetaan muun muassa isokoskelo, jonka kanta on taantunut merkittävästi. Asealan IWA-messuilta on tarjolla parhaat palat ja uutuudet. Kotikokeille on lehdessä luettavaa helppojen riistareseptien merkeissä. Lisäksi näin keväällä ajankohtainen ampumaratakausi on kattavasti esillä. Ammuntaa voi treenata sekä koulutuksissa että omatoimisesti radalla. Mukavia lukuhetkiä!

Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti, jonka voi tilata myös erikseen hintaan 42 €/vuosi (viisi numeroa).

Keväinen majavajahti on mielenkiintoinen pyyntimuoto 11.04.2017 14:14

Monien muiden riistalajien metsästysaika on jo loppunut, mutta majava tarjoaa yhä antoisia eräelämyksiä. Paras aika on monin paikoin juurikin huhtikuussa. Vaikkei saalista saisikaan, puron äärellä on mukava seurata keväistä luontoa.

Majava on arvokas riistaeläin, josta kannattaa hyödyntää turkin ja kallon lisäksi myös maukas liha. Majavasta saa herkullista käristystä ja monenlaista pataruokaa, mutta se on erinomaista myös savustettuna. Toki kannattaa muistaa kypsentää liha hyvin, sillä majavaan liittyy mahdollinen trikiiniriski.

Majavan metsästys alkaa 20. elokuuta ja jatkuu huhtikuun loppuun. Pyyntivälineenä käytetään pääasiassa kivääriä, metsästysjousta tai heti tappavia rautoja, mutta jonkin verran myös haulikkoa. Majavan jousimetsästys kasvattaa suosiotaan kaiken aikaa, ja jousi onkin erinomainen väline majavajahtiin, sillä nuolessa olevan siiman ansiosta saaliin saa talteen myös vedestäkin.

Tuoreimpien laskentojen perusteella Suomessa on 3900–7 200 kanadanmajavaa, joten kanta kestää hyvin metsästystä. Kanta on tihein Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa.  Euroopanmajavan kanta-arvio on vähintään 2400 yksilöä, mutta kannan koko saattaa olla yli 3000 yksilöä. Euroopanmajavan levinneisyysalue käsittää melkein koko Satakunnan, osan Etelä-Pohjanmaata ja Rannikko-Pohjanmaan eteläosia.

Euroopanmajavan metsästys on pyyntiluvanvaraista, mutta kanadanmajavan metsästykseen erillistä pyyntilupaa ei tarvita. Majavan metsästyksellä rajoitetaan myös kannan kasvua tihentymäalueilla ja ehkäistään vahinkoja, joiden torjunta muilla keinoin on työlästä.

Kuvassa osoitus majavan luovuudesta padonrakennuksessa. Ei tarvitse aina rakentaa kaikkea alusta, kun voi hyödyntää esimerkiksi siltarakenteita. Sillan käyttäjille se asettaa kuitenkin monenlaisia haasteita.


 

Metsästäjäliiton ilma-aselajien SM-kilpailut Tampereella 8.–9.4. 5.04.2017 8:25

Metsästäjäliiton ilma-aselajien Suomen mestaruuskilpailut kilpaillaan ensimmäistä kertaa Pohjois-Hämeessä, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen D-hallissa 8.–9.4.2017.

Liiton ilma-aselajien SM-kilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran Jyväskylässä 1996. Siitä alkaen kisat on pidetty vuosittain eri puolin Suomea. Tänä vuonna kisajärjestelyistä vastaavat Kangasalan Kymppi 64, tamperelainen Pohjois-Hämeen Ampujien hirvikerho ja Sahalahden Metsästysyhdistys, vahvistettuna alueen aktiiviharrastajilla. Metsästäjäliiton 16 piiristä Tampereelle on ilmoittautunut 300 kilpailijaa – alle 10-vuotiaista yli 80-vuotiaisiin.

Käytössä on elektroniset taululaitteet, mikä helpottaa järjestelyjä ja tekee kilpailun seuraamisesta mielenkiintoisempaa. Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 9. Kisoihin on vapaa pääsy. Yleisö ja lehdistö ovat tervetullutta seuraamaan jännittävää mitalijahtia!

Lisätietoja:
Matti Suoranta
SM-kilpailunjohtaja
p. 040 723 2881 
masa.suoranta@luukku.com
sml2017.com.

Hirvieläinlupien haku sähköistyy 4.04.2017 13:24

Tulevana keväänä hirvieläinten pyyntiluvat haetaan ensimmäistä kertaa sähköisesti. Suomen riistakeskus uskoo, että nykyaikainen lupahakupalvelu otetaan innostuneesti vastaan.

Riistakeskuksen aluetoimistot käsittelevät vuosittain parituhatta hirvieläinten pyyntilupahakemusta. Sähköinen luvanhaku nopeuttaa lupa-aluekarttojen tulkintaa ja hakemusten käsittelyä. Pyyntilupaa hakevien työ helpottuu, kun lupa-alue määritetään ja hakemuksen tiedot täytetään, tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään tietokoneella. Palvelu laskee myös lupa-alueen pinta-alan automaattisesti.

Hirvieläinten sähköisen pyyntilupahakemuksen on oltava perillä viimeistään 2.5. Riistakeskus tekee päätökset 25.7. mennessä.

Hirvieläinten pyyntiluvan voi halutessaan hakea edelleen paperilomakkeella. Paperinen hakemus liitteineen on toimitettava aiemmasta poiketen Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle siten, että se on perillä 2.5. Hakijan on lisäksi toimitettava kopio paperisesta hakemuksesta riistanhoitoyhdistykselle.
Lue lisää Suomen riistakeskuksen sivuilta.

Susikantaa hoidettava suunnitelman mukaisesti 4.04.2017 8:43

Suden kannanhoitosuunnitelman keskeisiä periaatteita ovat susikannan vahvistaminen elinvoimaiselle tasolle, ihmisen ja suden rinnakkaiselon parantaminen sekä nopea reagointi vahinkoihin. Alkuperäisen tavoitteen mukainen laumojen määrä on jo ylitetty. Tiheän kannan alueilla kolarieläinten jäljitykset ovat kärsineet koiran menettämisriskin noustua merkittävästi. Susikannan kestävä hoito edellyttää myös sitoutumista kannanhoitosuunnitelman muihin tavoitteisiin, riittäviä resursseja ja tapahtuu viranomaisten johdolla laillisin keinoin.

Suden kannanhoito perustuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaan suunnitelmaan, jota toteutetaan viranomaisten johdolla. Riistahallinto vastaa lupapolitiikasta ja poliisi häiriösusien karkotuksista ja poistoista. Luonnonvarakeskus koostaa tarvittavan tieteellisen tutkimustiedon. Metsästäjät osallistuvat viranomaistahojen tukemiseen kanta-arviointien maastotöissä ja suurriistan virka-aputehtävissä (SRVA). Riistakeskus toimii lupaviranomaisena, ja metsästys toteutetaan lupaehtojen mukaisesti viranomaisten valvonnassa. Kannanhoitosuunnitelman toimeenpano onnistuu vain luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä.

Metsästäjäliitto osallistui kannanhoitosuunnitelman valmisteluun ja on siihen sitoutunut. Jäsenemme kantavat suuren vastuun suunnitelman toteutumisesta kanta-arvioinneissa ja SRVA-toiminnassa tekemällään mittavalla vapaaehtoistyöllä. Kenttätyössä ja kannanhoidollisessa metsästyksessä kertyneellä kokemuksella Metsästäjäliitto osallistuu menetelmien kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhteydenpito muihin toimijoihin on lähes päivittäistä. Metsästäjien edunvalvojana tuomme jäsentemme näkemykset susipolitiikkaan.

Kannanhoitosuunnitelman keskeisinä periaatteina ovat susikannan vahvistaminen elinvoimaiselle tasolle, keinojen löytäminen ihmisen ja suden rinnakkaiselon parantamiseksi sekä reagointi -todennäköisiin tai toteutuneisiin vahinkoihin. Alkuperäisen tavoitteen mukainen laumojen määrä on jo ylitetty. Tiheän kannan alueilla koira-avusteiset kolarieläinten jäljitykset eli SRVA-tehtävät ovat kärsineet koiran menettämisriskin noustua merkittävästi. Metsästäjäliitto osallistuu tilannetta koskeviin neuvotteluihin.

Metsästäjäliitto edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat kannanhoitosuunnitelmaan. Susikannan kestävä hoito edellyttää aktiivisia toimia, riittäviä resursseja ja onnistuu parhaiten kansallisella yhteistyöllä, joka perustuu vahvistettuun suunnitelmaan ja tapahtuu viranomaisten johdolla laillisin keinoin.

Susipolitiikka nostattaa helposti tunteita. Mielipiteitä esitetään suden puolesta ja vastaan. On valitettavaa, että kansalaiskeskustelussa on esiintynyt ajoittain syyttelyä ja asiattomuuksiakin. Yksittäisen henkilön mielipide, vaikka kyseessä olisi metsästäjä, ei ole Metsästäjäliiton virallinen kannanotto.

Metsästäjäliitto ei lietso susivihaa.

Tuomas Hallenberg                                               
puheenjohtaja  

Ilkka Mäkelä
varapuheenjohtaja

Panu Hiidenmies
toiminnanjohtaja

Suomen Sikayrittäjät ryhtyy maksamaan avustusta villisianmetsästäjille 30.03.2017 15:33

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. Tuella halutaan kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi metsästäjä voi edelleen saada korvauksen myös Eviralle lähetetyistä villisikanäytteistä.

Suomen Sikayrittäjät ry on saanut rahaa yrittäjiltä ja yrityksiltä villisian metsästyksen aktivoimiseksi.

– Meillä on suuri huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen. Jos riski realisoituu, se aiheuttaa väistämättä suuria taloudellisia ja toiminnallisia vahinkoja alalle, sanoo toiminnanjohtaja Ari Berg Suomen Sikayrittäjät ry:stä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena, jossa otetaan huomioon villisian metsästyksessä onnistuminen. Seuratoiminta-avustusta maksetaan 1.4.2017 alkaen Eviraan saapuneiden ASF-tutkimusnäytteiden perusteella.

– Tämä on erinomainen esimerkki valtion ja elinkeinon yhteistyöstä hankalan haasteen edessä, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tiedotteessa.

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 90 euroa, ja tuki maksetaan Eviran jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi. Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran Y-tunnus ja tilitiedot. Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vuodesta 2014 lähtien maksanut näytepalkkiota metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa, jonka on voinut vaihtaa myös Evirassa tehtäviin trikiinitutkimuksiin. Naaraspuolisesta villisiasta maksetaan lisäksi 60 euroa, jos mukaan on liitetty villisiasta otettu kohtunäyte. Kuolleena löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa näytepalkkiona 100 euroa villisikaa kohden. Näytepalkkion saamiseksi näytteiden lähettäjän tulee täyttää palkkiolomake tai kirjata tarvittavat tiedot näytelähetteeseen.

Tammi- ja helmikuun aikana Evira tutki näytteet 79 luonnonvaraisesta villisiasta. Eläimistä 77 oli metsästettyjä ja kaksi kuolleena löytyneitä. Vastaanotetuissa näytteissä ei esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa.

Maa- ja metsätalousministeriö on aikaisemmin kertonut muista valmisteilla olevista toimenpiteistä taudin torjumiseksi. Lisäksi Euroopan unioni rahoittaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa jäsenmaissa muun muassa tiedotusta ja tautiseurantaa tukemalla.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

Afrikkalainen sikarutto torjuttava ja villisikakanta saatava hallintaan 22.03.2017 10:58

Villisikojen kantama afrikkalainen sikarutto on levinnyt Virossa ja Venäjällä. MTK ja Suomen Metsästäjäliitto pitävät huolestuttavana Suomen villisikakannan kasvua nykyisessä tauti- ja maataloustilanteessa.

Villisikakannan tiheydellä on suora vaikutus sikaruton etenemiseen. Jos sikarutto leviäisi Suomeen, sillä olisi erittäin vahingolliset vaikutukset sikataloudelle ja elintarvikeketjulle. Lisäksi villisika tunnetaan merkittävänä maataloustuhojen aiheuttajana alueilla, joilla sikakanta on kasvanut tiheäksi.

– Metsästyksen lisäämisestä huolimatta tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan villisikakanta on edelleen kasvussa. Nyt on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on metsästyksen tehostamiseksi, toteaa MTK:n riistapolitiikkaryhmän puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Lainsäädäntöön on tehty metsästystä tehostavat muutokset, joista tärkeimpiä ovat kiinteän valon käytön salliminen ja rauhoitusaikojen poistaminen rajauksin.

Myös maanomistajien ja metsästysseurojen on tärkeää poistaa villisikajahdin esteitä huolehtimalla mahdollisimman kattavista villisian metsästysoikeuksista metsästysseuroille sekä tukemalla seurojen keskinäistä yhteistyötä jahdin onnistumiseksi. Yhteistyön ohella seurat voivat helpottaa jahtia vähentämällä omaa sääntelyä villisian kohdalla jäsentensä ja vieraslupien suhteen.

Kannan seurannan parantamiseksi on tärkeää, että villisikahavainnoista ja -saaliista ilmoitetaan Oma riista -palveluun. Lisäksi suojelualueilla metsästystä tulee harkita kannanhallinnan varmistamiseksi.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg suosittaa aktiivista pyyntipaineen ylläpitämistä lain laatijan määrittämissä puitteissa.

– Toiminnassa tarvitaan hyvää seurojen välistä yhteistyötä. Metsästysalueiden vuokrasopimukset on luonnollisesti oltava kunnossa ja maanomistajilla on merkittävä rooli toiminnan mahdollistajana, Hallenberg tähdentää.

Villisika on haasteellinen metsästettävä. Julkisuudessa on keskusteltu myös kaatopalkkion lanseeraamisesta. MTK ja Metsästäjäliitto pitävät avausta villisian kaatopalkkiosta kannan puolittamistavoitteen edistämiseksi myönteisenä asiana. Järjestöjen mielestä mahdollinen palkkio olisi syytä maksaa metsästysseuroille eikä yksittäisille metsästäjille.

Lisätietoja:
Mikko Tiirola, puheenjohtaja, MTK:n riistapolitiikkaryhmä, 044 538 4280
Tuomas Hallenberg, puheenjohtaja, Suomen Metsästäjäliitto, 040 528 6069

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös riistakantoihin 16.03.2017 13:39

Tänään julkistettuun Luonnonvarakeskuksen Sopeutumisen tila 2017 -raporttiin on listattu sopeutumiskeinot maa-, metsä-, kala-, riista- ja porotalouden toimialoille. Raportti painottaa, että osa muutoksista on väistämättömiä, ja niihin on hyvä sopeutua ennakkoon.

Sää- ja ilmastoriskeihin varauduttava

Raportin kirjoittamista johtaneen Luken tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumista tutkitaan maailmalla aktiivisesti, mutta Suomi ei voi jäädä odottamaan malleja muualta. Pohjoinen ilmasto muuttuu nopeimmin, ja vaikutukset näkyvät jo metsien kasvussa.

Metsien kasvun ennakoidaan kiihtyvän lämpenevässä ilmastossa, ja metsätalouden sopeutumistoimet ovat raportissa avainasemassa. Tärkeimmiksi toimenpidesuosituksiksi on nostettu sekametsän osuuden kasvattaminen ja kansainvälisen taimikaupan lopettaminen, jotta puun tuholaisten ja vieraslajien leviäminen ja niiden aiheuttama laajamittainen tuho voidaan estää.

Voimakkaat vaikutukset riistakantoihin

Erikoistutkija Pekka Helle esitteli tiedotustilaisuudessa riistatalouden toimintasuositukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen riistakantoihin monin tavoin. Lajisto köyhtyy etelässä ja levittäytyy maan pohjoisosiin. Esimerkiksi metsäkauris, valkohäntäpeura, rusakko, villikani ja villisika hyötyvät vähälumisesta talvesta. Sulat vesistöt voivat myös mahdollistaa vesilintujen talvehtimisen Suomessa. Mutta esimerkiksi metsäjänis ja metsäkanalinnut kärsivät lumen puutteesta. Metsäkanalinnuilla myös liian varhainen kevät suhteessa kylmään ja märkään alkukesään vaikuttaa lisääntymiseen. Uusien lajien vallatessa alaa alkuperäislajit kuten naali joutuvat ahtaalle. Taudit ja loiset tulevat runsastumaan. Norjassa on jo todettu hirvieläinten näivetystautia ja Virossa afrikkalaista sikaruttoa.

Toimenpidesuosituksena Luke esittää riistakantojen seurannan kehittämistä ja metsästyksen säätelyn mukauttamista muuttuviin oloihin. Lumijälkilaskenta käy lumen vähyyden vuoksi hankalaksi, eikä korvaavaa järjestelmää vielä ole. Metsästyksen säätelyn pitää mukautua kantojen muutoksiin. Metsästyksellä voidaan ohjata kantojen kehitystä haluttuun suuntaan. On oleellista panostaa myös elinympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen.
 

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt 16.03.2017 8:13

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Uuden numeron kunniaksi arvomme lukijoiden kesken viisi Metsästäjäliiton termospulloa. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 31.3. mennessä ja osallistut arvontaan.

Uudessa Digi-Jahdissa on useampi juttu pienpetojen metsästyksestä sekä tärkeä muistilista luolametsästyksen harrastajille. Tämän vuoden kaikissa Digi-Jahdeissa kerrotaan metsästyskoirarotujen pentukoulutuksesta, ja sarjan aloittaa nyt suomenpystykorva. Lisäksi hirvenhiihdon moninkertainen suomenmestari antaa vinkkejä lajin harjoitteluun, ja tarjolla on myös kokemuksia kanadalaisesta metsästyskulttuurista. Digi-Jahdista löydät myös ohjeet, kuinka voit saada oman riistavideosi julkaistavaksi lehdessä.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä. Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät täältä.

Klikkaa Digi-Jahtiin!