Sudenpyynnin poikkeuslupien haku vuodelle 2015 19.12.2014 15:27

Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että vuodesta 2015 alkaen susia voidaan kaataa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Luvat tulee hakea 9.1. mennessä Suomen riistakeskukselta.

Pohjois-Karjalan ilveskanta lasketaan lauantaina 19.12.2014 9:00

Pohjois-Karjalan ilvesten lumijälkilaskenta on PERUTTU. Viikolla on tullut lunta lisää ja ennusteen mukaan lauantain vastaisena yönä on luvassa runsasta lumisadetta koko maakuntaan.

Joulun aukioloajat 18.12.2014 15:51

Asiakaspalvelumme on joulun aikaan auki arkipäivisin kello 9-15, mutta kiinni aatonaattona 23.12. Kauppamme on avoinna arkipäivisin kello 9-15, mutta poikkeuksellisesti auki 23.12 kello 9-12 ja kiinni 31.12. sekä 2.1. Suomen riistakeskus toivottaa hyvää ja rauhallista joulua!

Uusi sudenhoitosuunnitelma on askel oikeaan suuntaan 18.12.2014 10:12

Esitys uudeksi sudenhoitosuunnitelmaksi julkistettiin tänään. Uutena asiana halutaan sallia suden kannanhoidollinen metsästys. Kannanhoidon tavoitteet asetetaan erikseen jokaiselle susireviirille. Näin paikalliset toimijat saadaan mukaan kannanhoidon suunnitteluun.

Kannanhoidollisia lupia enintään 29

Maa- ja metsätalousministeriö säätää vuosittain suurimman sallitun saalismäärän, joka kannanhoidollisilla poikkeusluvilla voidaan pyytää koko maassa. Ministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi enintään 29 sutta. Luvat myöntää Suomen riistakeskus. Ne kohdistetaan nuoriin, haittaa aiheuttaviin susiin, joiden kaataminen ei vaikuta liikaa lauman elinvoimaisuuteen. Luvan edellytyksenä on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Päätös ei saa vaarantaa lajin suotuisaa suojelutasoa.

– Tuore esitys on askel oikeaan suuntaan, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro sanoo. Metsästäjäliitto on sitoutunut siihen, että suden suojelu on kestävällä tasolla. Aiemmassa kannanhoitosuunnitelmassa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 20 laumaa. Tällä hetkellä Suomessa on RKTL:n arvion mukaan kuitenkin jo 29–41 susilaumaa.

– Susikanta on paisunut liian suureksi. Susia voidaan ryhtyä metsästämään samalla tavoin kuin ilveksiä ja karhuja. Valikoiva kannanhoidollinen metsästys vähentää susien tekemiä vahinkoja ja palauttaa ihmisarkuuden, Kontro toteaa.

Kahden vuoden koeaika

Kannanhoidollista metsästystä kokeillaan ensin kaksi vuotta, jonka aikana seurataan, miten metsästys vaikuttaa susikantaan ja ihmisten asenteisiin. Kahden vuoden jälkeen katsotaan, kannattaako sitä jatkaa.

Metsästäjäliiton mielestä susi kuuluu Suomen luontoon, kuten muutkin suurpedot. Suurpetojen kantoja tulee kuitenkin säädellä metsästyksellä. Naapurimaassamme Virossa susia metsästetään luvanvaraisesti jatkuvasti. Nyt myös Ruotsi on tehnyt päätöksen sudenmetsästyksen aloittamisesta.

Yhteistyötä paikallisten kanssa

Susireviirialueille halutaan myös perustaa yhteistyöryhmiä, jotka arvioivat paikallista susitilannetta ja kannanhoidon onnistumista yhdessä riistahallinnon kanssa. On tärkeää, että kansalaiset hyväksyvät harjoitetun politiikan.

– Susipolitiikka on epäonnistunut tähän asti sen vuoksi, että susialueilla asuvia ihmisiä ei ole kuunneltu, Kontro sanoo.

Sudenhoitosuunnitelma lähti tänään lausuntokierrokselle ja se vahvistetaan tammikuussa.

 

Sudenhoitosuunnitelma lähti lausunnoille 18.12.2014 9:41

Sudenhoitosuunnitelma lähti tänään lausunnoille. Sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet.

Metsäpeuralle oma verkkosivusto 16.12.2014 12:06

Metsäpeuraan keskittyvä verkkosivusto on avattu. Kuva: Juha Hellström

Metsäpeuraan keskittyvä uusi verkkosivusto on avattu osoitteessa www.suomenpeura.fi. Sivuilla kerrotaan kattavasti metsäpeurasta, sen levinneisyydestä eri aikoina ja parhaillaan menossa olevasta palautusistutushankkeesta. Lisäksi kerrotaan metsäpeuran historiasta, kannanhoidosta, suojelusta ja uhkista.

Sivusto liittyy suomalaisten ja venäläisten yhteiseen metsäpeurahankkeeseen, joka lähestyy loppuaan. Hankkeessa valmistetut materiaalit, kuten verkkosivut ja Metsäpeuratoimintasuunnitelma ovat nyt kaikkien luettavissa. Hankkeen aikana on myös valmistettu metsäpeuravideo (11 minuuttia), joka on katseltavissa YouTubessa. Metsäpeuratoimintasuunnitelma löytyy verkkosivuilta Materiaalit-osiosta.

Karjalan metsäpeuroille on hankittu satelliittipantoja, jotka on tarkoitus laittaa metsäpeuroille kevättalvella 2015. Pantojen avulla saadaan tärkeää tietoa metsäpeurojen tärkeistä vasomis- ja vaellusalueista.

Riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin 15.12.2014 14:01

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä.

Riistakeskus myönsi Pohjois-Karjalaan poikkeusluvan suden pyyntiin 12.12.2014 14:32

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa. Poikkeuslupa on myönnetty Joensuun, Juuan ja Kontiolahden kuntien alueelle sijoittuvalle hakemusalueelle.

Teeren talvimetsästys on tänä talvena kielletty 12.12.2014 12:13

Teeren talvimetsästys on kielletty koko maassa ensi tammikuussa.

Itämeren hallikannan kasvu jatkuu 12.12.2014 11:11

Itämeren alueen hallilaskennoissa tavattiin viime keväänä yli 32 000 hallia. Kannan kasvu on 2000-luvun puolivälistä alkaen painottunut Keski-Ruotsin saaristoon.

Hirvikannan koko ennallaan syksyn 2013 jahdin jälkeen 12.12.2014 9:00

Suomen hirvikannan koko syksyn 2013 jahdin jälkeen oli noin 71 000 hirveä. Edellisvuoteen verrattuna kanta pysyi ennallaan.

Lopen hirvikuolemat jatkuvat 11.12.2014 14:49

Lopelta löytyi 10.12.2014 jälleen kuollut hirvi, tällä kertaa urosvasa. Kaikkiaan hirviä on nyt kuollut jo viisi. Aiemmin hirviä on kuollut 2011 ja 2012. Kuvan hirvi ei liity tapaukseen.

Lopella on jälleen löytynyt kuollut hirvi 10.12.2014. Ensimmäisen kerran vuonna 2011 alueelta löytyi kaksi selittämättömästi hyväkuntoisena kuollutta hirveä. Mikään viranomainen ei kiinnostunut asian selvittämisestä ja lopulta hirvet kaivettiin maahan. Vuonna 2012 samoilta paikoilta löytyi taas kaksi kuollutta hirveä. Tällä kertaa viranomaistoimia ei jääty odottamaan, vaan aktiivisten metsästäjien ja vapaaehtoisen eläinlääkärin toimesta saatiin näytteet talteen ja lähetettyä Eviraan. Eviran raportti toteaa, että kuolemat oli todennäköisesti aiheuttanut jokin voimakas myrkky, jota ei kuitenkaan pystytty määrittelemään. Edelleenkään viranomaisia ei kiinnostanut selvittää tapahtunutta enempää.

Vuonna 2013 oudosti kuolleita hirviä ei löytynyt ja tapaukset aiheuttaneen syyn toivottiin menneen hautaan hirvien mukana. Nyt kuitenkin on löytynyt jälleen uusi tapaus, kuollut urospuolinen hirvenvasa samalla alueella. Sekä poliisille, että Riistakeskukselle on ilmoitettu. Viranomaisilla näyttää kuitenkin olevan edelleen vaikeuksia päättää, kenelle tapaus kuuluu.

Jos kyse olisi tuotantoeläimistä tai ihmisistä, asiaa tutkittaisiin jo huolella. Jos epäiltyyn voimakkaaseen hirvenkin tappavaan myrkkyyn olisi kuollut susi tai ilves, tilannetta selvitettäisiin kaikkien viranomaistahojen yhteistyöllä resursseja säästämättä. Jotakin alueella joka tapauksessa on. Toivottavasti viranomaiset ottavat asian vihdoin vakavasti. Lievimmillään kyse voi olla hirvien mahdollisesti syömän viljan tai juurikkaan käymisen tuottamasta myrkystä, joka olisi nopea selvittää. Kuolemia luulisi kuitenkin tapahtuvan silloin laajemminkin ja hirvi osaa valikoida ravintonsa hyvin. Tunnistamaton maastossa sijaitseva hirven kokoisen eläimen nopeasti tappava myrkky on joka tapauksessa sellainen riski, että viranomaisten on syytä vihdoin selvittää sen lähde.

Teemu Simenius

Joulukuun erätapahtumia 11.12.2014 13:30

Joulun alla syttyvät erätulet ja -savut jälleen ympäri Suomea. Tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita nauttimaan mukavasta yhdessäolosta, koko perheen ohjelmasta ja kuumasta makkarasta. Katso oman alueesi tapahtuman aika ja paikka ja tule mukaan!

Suden kannanhoidollinen metsästys perusteltua 9.12.2014 14:21

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä 29–41 susilaumaa. Tämä merkitsee sitä, että susien määrä on kasvanut merkittävästi. Uusi tuore arvio vahvistaa tiedot, joiden mukaan Suomen susien tämän hetkinen määrä on huomattavasti suurempi kuin aiemmin arvioitiin. Viime keväänä laumojen määräksi arvioitiin 24 laumaa.

Metsästäjäliitto vaatii, että kuluvana talvena käynnistetään susien kannanhoidollinen metsästys. Ministeriön on myönnettävä riittävän suuri määrä kaatolupia, jotta susien aiheuttamat haitat pysyvät kurissa.

Sudenhoitosuunnitelman mukaan suotuisan suojelun taso on noin 20 laumaa. Nyt laumojen lukumäärä on jo jopa kaksinkertainen suotuisan suojelun tasoon verrattuna. Susien suuri määrä merkitsee myös susivahinkojen kasvua.

Metsästäjäliitto toteaa, että susi on arvokas riistaeläin ja sitä pitää voida metsästää. Valikoiva, kestävä kannanhoidollinen metsästys pitää susikannan paitsi elinvoimaisena myös ihmisarkana.

Lisätietoja:

Lauri Kontro

puheenjohtaja

p. 0400 406 933

Teemu Simenius 

järjestöpäällikkö   

p. 050 331 5330

Villisikojen määrää vähennetään ja ruokintakielto kumotaan 5.12.2014 10:04

Luonnonvaraisten villisikojen määrä pyritään vähentämään tulevan talven metsästyksellä vähintään puoleen nykyisestä. Suomen riistakeskuksen selvityksen mukaan Suomen villisikakanta on tällä hetkellä noin 1 000–1 300 yksilöä. Maa- ja metsätalousministeriö sekä riistakeskus ovat valmistelleet villisikojen tehostettua metsästystä. Suurimmat sikakannat ovat Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudellamaalla.

Myös villisikojen ruokintakielto kumotaan MMM:n asetuksella tästä päivästä (5.12.2014) alkaen. Tavoitteena on käyttää ruokintaa apukeinona tehostetussa metsästyksessä ja saada torjuttua mahdollisesti itärajan yli saapuvien villisikojen mukana tulevan afrikkalaisen sikaruton leviäminen.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta sioille se on hengenvaarallinen eikä siihen ole rokotusta tai lääkitystä. Viranomaiset tekevät kaikkensa torjuakseen taudin, sillä sen leviämisellä Suomeen olisi massiiviset seuraukset suojaustoimien osalta ja se aiheuttaisi myös vientirajoituksia suomalaiselle sianlihalle.

Metsästäjäliitto kävi tapaamassa ympäristöministeriä 4.12.2014 15:58

Metsästäjäliiton työvaliokunta kävi tapaamassa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosta 4.12. Tapaamisessa käsiteltiin muutamia tärkeitä metsästyspoliittisia kysymyksiä:

Luonnonsuojelulain remontissa ei tule rajoittaa metsästystä

Luonnonsuojelulain uudistamisessa painotetaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Metsästäjäliiton mielestä luonnonsuojelulailla ei tule rajoittaa yleisesti metsästystä, sillä se on tärkeä osa luonnonhoitoa ja edesauttaa monimuotoisuuden säilyttämistä. Metsästys on Suomessa tarkoin säädeltyä, kestävään käyttöön perustuvaa, ja siinä huomioidaan aina riistanhoidollinen näkökulma. Suomeen tarvitaan suojelualueita, jotka säilytetään luonnontilaisina, mutta joissa metsästys ja muu virkistyskäyttö on mahdollista.

Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen tulisi toistaiseksi keskeyttää

Natura 2000 -verkostoon ja muihin suojeluohjelmiin kuuluvista alueista ollaan muodostamassa luonnonsuojelualueita, jossa metsästys on metsästyslain 8 pykälän ulkopuolella pääosin kiellettyä. Tällä hetkellä valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan asetuksia.

Hankkeen valmistelu ja toteutus on ollut puutteellista ja jopa hyvän hallintotavan vastaista, kun paikallisia tarpeita ei ole otettu huomioon. Metsästäjäliitto katsoo, että laajoille metsästysrajoituksille ole järkeviä perusteita. Metsästyksellä on EU:n mukaan jopa merkittävä rooli luonnonsuojelussa ja luonnonhoidossa. Kestävä metsästys ei heikennä alueiden suojeluarvoa, mikä on todettu myös hallituksen esityksessä (HE 99/2009 vp).  Metsästyksen turvaaminen on tavoitteena myös uuden luonnonsuojelulain valmistelusta.

Metsästyskielloista on jopa haittaa luonnolle. Esimerkiksi Etelä-Konneveden kansallispuistossa suojellaan nyt tärkeää haapakasvustoa kieltämällä majavien metsästys kokonaan ja tekemälle hirvijahti miltei mahdottomaksi, vaikka haavalle on huomattavaa haittaa majavien ja hirvien runsastuvista kannoista.

Metsästäjäliitto esitti, että uusia luonnonsuojelualueita koskeva asetusten antaminen keskeytetään toistaiseksi. Jatkovalmistelussa lähtökohtana tulee olla metsästyksen nykytilan jatkaminen. Metsästysrajoituksia tulisi asettaa ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa.

Merimetsokantaa voitava rajoittaa metsästyksellisin keinoin

Merimetso on lisääntynyt erittäin voimakkaasti Itämeren alueella. Se tuhoaa metsäisillä saarilla puuston ja aluskasvillisuuden ulosteellaan ja oksien katkomisella pesätarpeiksi. Erittäin typpipitoinen uloste tukahduttaa kasvillisuuden. Myös puuttomilla luodoilla pensaat kärsivät ja muu kasvillisuus muuttuu. Lisäksi merimetso aiheuttaa ongelmia kalastukselle.

Merimetson rauhoitus perustuu EU-lainsäädäntöön (lintudirektiivin 9 artikla), mutta ylisuuren kannan rajoittaminen olisi mahdollista ympäristöhallinnon myöntämin poikkeusluvin. Esimerkiksi vuosina 2001–2006 EU-maissa poistettiin poikkeusluvilla 234 937 merimetsoa. Pelkästään Ranskan osuus tästä oli 132 388 yksilöä. Tanskassa vuonna 2011 pesivää parimäärää vähennettiin 40 000 yksilöstä 25 000 yksilöön estämällä lisääntymistä.

Metsästäjäliitto esitti, että ympäristöministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin poikkeuslupien myöntämiseksi merimetson metsästykseen Suomessa laajamittaisten vahinkojen torjumiseksi.

Valkoposkihanhen vahinko- ja tutkimusperusteista metsästystä tarvitaan

Valkoposkihanhien määrä on lähes kymmenkertaistunut pääkaupunkiseudulla 2000-luvulla. Varoittavia esimerkkejä on myös muualta eteläisestä Suomesta.
Nykyinen hanhimäärä aiheuttaa merkittäviä vahinkoja esimerkiksi syysviljan oraspelloille. Lisäksi suurten parvien ulosteet aiheuttavat ongelmia virkistysalueilla.

Metsästäjäliitto esitti valkoposkihanhen metsästyksen aloittamista vahinkoperusteisesti ja tutkimustarkoituksiin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tämä on mahdollista. Viljelijöiden tulisi voida poistaa vahinkoa aiheuttavia valkoposkihanhia viljelyksiltä. Tutkimusperusteisella pyynnillä tulisi selvittää, kuinka suuri osa Suomen hanhista on peräisin arktisesta kannasta. Näin voitaisiin arvioida Suomen hanhiparvien suojelun toimivuutta alkuperäisen, arktisen kannan suojelun näkökulmasta.

Vahinko- ja tutkimusperusteisen metsästyksen salliminen ei vaaranna lajin säilymistä runsaslukuisena linnustossamme. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on määritellyt valkoposkihanhen elinvoimaiseksi lajiksi.

Uusi Jahti-lehti ilmestyy torstaina 4.12. 3.12.2014 8:22

Metsästäjäliiton jäsenlehden uusin numero ilmestyy torstaina. Saat lehden kotiisi joko liittymällä liiton jäseneksi tai tilaamalla lehden irtonumerona.

Alla muutama aihe, mitä lehdessä tällä kertaa käsitellään.

Merimetsosta riistalaji
Jahtipohdinnoissa metsästävä puolustusministeri Carl Haglund kertoo mietteitään räjähdysmäisesti kasvaneesta merimetsokannasta.

Peura hollille houkuttelemalla
Houkuttelupyynnin asiantuntija Aki S. Perälä paneutuu tällä kertaa valkohäntäpeuran houkutteluun. Haastava metsästysmuoto onnistuu ympäri vuoden, mutta siinä pitää ottaa huomioon peurakannan rakenne sekä kiima-ajan muutokset eläinten käyttäytymisessä.

Passitorni lisää turvallisuutta
Jussi Partanen selvitti osumakulman vaikutusta luodin kimpoamiseen ja jahtitornin korkeuden vaikutusta metsästysturvallisuuteen patruunavalmistaja Norman asiantuntijoiden kanssa.

Suomenlahden kadonnut hyljekoira
Miira Sipiläinen käsittelee artikkelissaan hyljekoirien käytön historiaa sekä kadonneen metsästyskoiran modernia ilmentymää, seiskarinkoiraa.

Metsästys turvattava uusilla luonnonsuojelualueilla 2.12.2014 9:00

Suomen Metsästäjäliitto ei hyväksy metsästyksen kieltämistä uusilla luonnonsuojelualueilla. Suomeen ollaan muodostamassa satoja uusia suojelualueita, jotka muodostetaan pääosin Natura 2000 -ohjelmaan ja muihin suojeluohjelmiin kuuluville valtionmaille. Metsästäjäliitto pitää metsästyksen kieltämistä näillä historiallisilla jahtimailla perusteettomana.

Uusia luonnonsuojelualueita on tulossa kaikkiaan noin 700 000 hehtaaria, ja metsästys uusilla suojelualueilla on Lapin eteläpuolella pääosin kiellettyä. Metsästäjäliiton mukaan käyttörajoitusten tulisi perustua alueen suojelutarkoitukseen. Jos alue on suojeltu esimerkiksi turpeenotolta, ei alueella ole syytä kieltää metsästystä ja muuta luonnossa liikkumista.

Metsästys edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Se myös ehkäisee eläintauteja ja suojelee kasvatettavaa puustoa. Metsästyksessä huomioidaan aina riistanhoidollinen näkökulma, ja riistakantojen säätely on osa luonnonhoitoa.

EU ei edellytä metsästyksen kieltämistä suojelualueilla, vaan metsästyksellä on EU:n mukaan jopa merkittävä rooli luonnonsuojelussa. Liiton mukaan Natura 2000-hankkeen valmistelu onkin ollut puutteellista, eikä paikallista mielipidettä ole kuultu. Metsästäjäliiton liittokokous esittääkin, että Suomen hallitus ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin hankkeen pysäyttämiseksi.

Metsästäjäliiton syysliittokokouksen julkilausuma Natura-projektin pysäyttämisestä

Pohjanpystykorvien SM-haukuissa huipputuloksia 1.12.2014 10:58

Ottelutoimikunnan varapuheenjohtaja Ari Pylkkänen ojentamassa Anita Ounasmaa-Halttuselle Suomen Metsästäjäliiton metsomerkkiä.

Pohjanpystykorvien SM-kisoissa 15.–16.11. Mäntyharjulla tehtiin historiaa, sillä peräti yhdeksän koiraa kolmestatoista haukkui ykköstuloksen.

Kisan voittajan, Heli ja Jari Mäkelän omistaman Pohjanukon Aapon, tulos oli huikeat 98 pistettä, ja kolmella seuraavallakin koiralla yhdeksänkymppinen meni rikki.

Vuodesta 1989 lähtien järjestettyihin kaksipäiväisiin mestaruushaukkuihin pääsee edellisvuoden voittaja ja kaksitoista koiraa, jotka ovat joko edellisen tai kuluvan koekauden aikana kilpailleet voittajaluokassa. Kisaan pääsyn ratkaisee kahden parhaan kokeen yhteispistemäärä.

Jos voittajaluokan koiria ei löydy tarvittavaa määrää, kuluvalla kaudella haukuttu avoimen luokan ykköstulos voi tuoda pääsyn kisoihin. Tämän vuoden ottelussa kahdeksan koiraa oli ollut kisoissa aikaisemmin, monet useampaankin kertaan. Ensikertalaisia oli viisi.

Suomen Metsästäjäliiton kunniapalkinnon sai kisan paras naisohjaaja Anita Ounasmaa-Halttunen, joka sijoittui seitsemänneksi koirallaan Koivunevan Alppiruusulla. Anita Oinasmaa-Halttunen loisti tyytyväisyyttä kahden kisapäivän jälkeen, kun Koivunevan Alppiruusu haukkui molempina päivinä ykköset. Koiralle voidaan anoa myös käyttövalion arvoa, sillä koiralta puuttui ennen ottelua valionarvosta yksi ykköstulos.

– Alppiruusu on meidän ensimmäinen metsästyskoira ja olen käynyt sen kanssa paljon näyttelyissä, mutta kun koira alkoi toimia myös metsässä, innostuttiin koetoiminnastakin, kertoi Anita.


Anita Ounasmaa-Halttunen ja Koivunevan Alppuruusu.


Lopputulokset (suluissa huonomman päivän tulos):
1. Ppu Pohjanukon Aapo, Heli ja Jari Mäkelä, Kouvola 98 (65)
2. Ppn Kainuunkairan Tipsu, Heikki Niemelin, Oulu 91 (21)
3. Ppu Onni, Mauri Kumpulainen, Äänekoski 90 (78)
4. Ppn Pohjanukon Nanna, Erkki Taipale, Kinnula 90 (54)
5. Ppu Mahokanmäen Zäkä, Kauko Grönholm, Pomarkku 89 (61)
6. Ppn Naavan Valo, Soile ja Kimmo Kattainen, Ruokolahti 88 (85)
7. Ppn Koivunevan Alppiruusu, Anita Ounasmaa-Halttunen ja Eelis Halttunen, Kangasniemi 82 (79)
8. Ppu Naavan Sinko, Katariina ja Jarmo Nummela, Hollola 81 (58)
9. Ppu Massa, Elsi Malkki ja Pekka Alaräisänen, Rovaniemi 79 (62)
10. Ppn Sohvi, Sirpa Rönkä, Pyhäsalmi, 73 (71)
11. Ppn Karsikon Unna, Kari Lehtinen, Tampere 61 (52)
12. Ppu Maiccos Konna, Jarkko Pukki, Kouvola 55 (9)
13. Ppn Joutsenvaaran Nietos, Kristiina ja Jorma Mäkelä, Kihniö 54 (51)

Teksti ja kuvat: Rita Haapasaari

Eräkontin joulukalenteri avautuu 28.11.2014 8:35

Eräkontin joulukalenteri on taas täällä!

Maanantaista 1.12. alkaen voi avata sähköisen kalenterin luukkuja Eräkontin Facebook-sivulla ja osallistua näin päivittäin metsästysaiheisen palkinnon arvontaan. Kaikkien luukkuja avanneiden kesken arvotaan jouluaattona huippulaadukkaat Sordin Supreme Pro-X -aktiivikuulosuojaimet.

Unohda tylsät suklaakalenterit ja hanki todellista metsämiehen ja -naisen joulumieltä laatukalenterista!

Eräkontin joulukalenteriin

Kalenteriarvonnan säännöt