Riistakolmioiden kesälaskennat etenevät 4.08.2015 10:51

Riistakolmioiden kesälaskennat ovat loppusuoralla. Kesälaskentojen tuloksia voi seurata riistakolmiot.fi-palvelussa.

Hallin kiintiö pysyy ennallaan 3.08.2015 10:23

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut hallin pyyntiä koskevan asetuksen metsästysvuodelle 2015–2016. Kiintiö on yhteensä 1050 hallia.

Metsäpeurakannan hoito esillä Ähtärin matkailualueella 3.08.2015 10:07

Erä- ja Puutarhatapahtumassa Ähtärin matkailualueella 15.8. kuullaan Metsähallituksen luontopalveluiden projektipäällikkö Sakari Mykrää. Hän kertoo metsäpeurakannan hoidosta Suomessa. Mykrä on toiminut parikymmentä vuotta tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä riistakantojen ja luonnon hoitoon sekä metsäekologiaan liittyvissä hankkeissa.

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä 31.07.2015 9:39

Pohjois-Hämeessä on myönnetty poikkeuslupa yhden suden pyyntiin susien aiheuttamien vahinkojen ja turvallisuusuhkan perusteella.

Hirvenkäsittelyn koulutusjuliste postitettu jäsenseuroille 28.07.2015 11:00

Metsästäjäliiton jäsenseuroille on lähipäivinä tulossa postia Metsästäjäliitosta. Seurojen yhteyshenkilöille lähetetään uusi ”Hirvenkäsittelyn ABC” -koulutusjuliste, joka on tarkoitettu ripustettavaksi lahtivajan seinälle.

Julisteessa kuvataan hirvisaaliin käsittelyketju riistalaukauksesta ruokapöytään tai myyntiin saakka. Kussakin osiossa on muutama tärkeä seikka kyseisestä työvaiheesta.

Julisteen 6 osiota ovat:
1.    Riistalaukaus
2.    Suolistus
3.    Nylkeminen
4.    Ruhon paloittelu
5.    Leikkaus luuttomaksi
6.    Lihan myynti

Pääroolissa ovat kuitenkin koulutusvideot, joihin kustakin osiosta on nettilinkki. Älypuhelimella tai tablettitietokoneella voit kätevästi käydä katsomassa vinkkejä kuhunkin työvaiheeseen, vaikka kesken ruhon paloittelun. Jokaisessa julisteen kuudesta osiosta löytyy myös niin sanottu QR-koodi eli ruutukoodi. Tämä kuviokoodi ohjaa älypuhelimen kameralla koodia osoitettaessa suoraan työvaiheen syventävään koulutusvideoon tai nettisivulle, josta löytyy lisätietoa. Koodilukijasovelluksen voit ladata älypuhelimesi käyttöjärjestelmän sovelluskaupasta. Tarjolla on useita vaihtoehtoja, joista osa on myös ilmaisia. Koodilukijoita löytyy niin Android-, IPhone- kuin Windows-puhelimiinkin.

Koulutusjulisteen on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö. Videoiden ja julisteen sisällön on tuottanut Metsästäjäliiton pohjoisen alueen aluekouluttaja riistamestari Toni Kumpuvaara.

Mikäli julistetta ei ala näkyä lahtivajan seinällä, kyselkää sitä ensin seuranne sihteeriltä/yhteyshenkilöltä. Jos hän ei ole sitä saanut, ottakaa yhteyttä Metsästäjäliittoon ja tarkistakaa sähköisestä jäsenrekisteristä, että yhteyshenkilönne yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Julistetta voi myös erikseen tilata Metsästäjäliiton erätarvikeliikkeestä Eräkontista Riihimäeltä.

Poronhoitoalueen ilvespyynnin poikkeusluvat haettavissa 28.07.2015 9:59

Ilveksen metsästys kannanhoidollisella perusteella poronhoitoalueella on mahdollista lokakuun alusta alkaen. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeuslupahakemukset toivotaan jätettävän sähköisesti perjantaihin 7.8.2015 mennessä.

MUISTUTUS, tänään kyselyn viimeinen päivä! Kerro mielipiteesi EU:n lintu- ja luontodirektiiveistä 24.07.2015 11:40

Komissio kerää parhaillaan mielipiteitä luonto- ja lintudirektiivien toimivuudesta kaikille avoimessa kyselyssä. Toimivuustarkastuksessa selvitetään, onko nykyinen sääntelykehys oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen, ja toimiiko se odotetulla tavalla.

Tuloksia hyödynnetään direktiivien kehittämisessä. Tästä syystä olisi tärkeää, että myös metsästäjät vastaisivat tähän kyselyyn. Siihen voi vastata suomeksi myös yksityishenkilönä. Vastausaikaa on 24.7. asti.

Kyselyn löydät täältä

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives#

Kyselyn oletuskielenä on englanti. Valitkaa "(FI) Suomi" oikeassa reunassa olevasta Languages-listasta, niin pääsette suomenkieliseen kyselyyn.

Yhteystieto- ja tapahtumahaut toimivat jälleen 24.07.2015 10:47

Riista.fi:n yhteystieto- ja tapahtumahauissa ollut vika on saatu korjattua.

Tiedätkö miten toimit, jos kohtaat karhun? 21.07.2015 12:21

Marjaan tai sieneen tekisi mieli, mutta uskaltaako sinne mennä? Lähtökohtaisesti suurpedot väistävät ihmistä, mutta poikkeustapauksessa saatat joutua karhun kanssa silmäkkäin. Asiantuntija neuvoo, miten tulee toimia.

Vastaa EU:n kyselyyn luonnonsuojelun lainsäädännöstä 21.07.2015 9:53

Euroopan unioni tarkistaa lintu- ja luontodirektiivien toimivuutta ja järjestää sitä varten niin sanotun julkisen kuulemisen. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei tuntisi direktiivejä perusteellisesti. Vastaukset on annettava sähköisesti 24. heinäkuuta mennessä.

Metsästysammunnan SM-kilpailut Hyvinkäällä 21.07.2015 9:10

Hyvinkään Ampumaurheilukeskus isännöi jo neljännen kerran Suomen Metsästäjäliiton suurinta kisatapahtumaa, metsästysammunnan Suomen mestaruuskilpailuja. Harjoitusammunnat käynnistyvät tiistaina 21.7. Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner avaa kilpailut torstaina 23.7. klo 8.00.

Neljän kilpailtavan lajin: metsästyshaulikko, metsästystrap, metsästyshirvi ja metsästysluodikko lisäksi on ohjeisohjelmana mm. perjantaina ja lauantaina mahdollisuus ampua metsästysjousella riistapolkuradalla.

Tulokset nähtävissä http://www.hyma-ry.fi/kilpailut/tulospalvelu/

Osallistu kyselyyn maanomistajien innokkuudesta riistametsänhoitoon 17.07.2015 11:00

(Kuva: Marko Svensberg/Suomen riistakeskus)

Valtakunnallisella Riistametsä-hankkeella edistetään metsäkanalintu- ja metsähanhikantojen säilymistä sekä turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta ja tulevaisuuden metsästysmahdollisuuksia. Maanomistajien kiinnostusta riistametsänhoitoon sekä halukkuutta osallistua Riistametsä-hankkeeseen selvitetään kyselyllä.

Ensi vuonna alkavaksi suunnitellun Riistametsä-hankkeen tavoitteena on edistää riista- ja luontopainotteista metsänhoitoa, elinympäristökunnostuksia sekä toteuttaa kattava mallikohdeverkosto yksityismailla. Riistakeskus pyytää metsänomistajia kertomaan elokuun loppuun mennessä, mitä mieltä he ovat riistametsänhoidosta ja haluavatko he tarjota metsäkuviota tai ojitettua suota Riistametsä-hankkeen mallikohteeksi.

Suomen riistakeskus yhdessä UPM Kymmene Oyj:n, Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa hakee Euroopan unionin Life+ -rahoitusta Riistametsä-hankkeen toimeenpanoon. Euroopan komissiosta saadussa palautteessa epäillään, etteivät metsänomistajat ole innostuneita osallistumaan hankkeeseen.

Vastaamalla Riistametsänhoito-kyselyyn metsänomistajat voivat antaa arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon kysyntää riistametsänhoidolle maanomistajien keskuudesta löytyy. Riistakeskus pyytää myös ilmoittamaan kunnostustarpeessa olevia elinympäristökohteita. Mallikohteeksi soveltuu tavanomainen talousmetsä, jossa on lähivuosina hoitotarvetta. Esimerkiksi taimikko tai kasvatusmetsä on hyvä mallikohde. Hankkeeseen etsitään myös kunnostamistarpeessa olevia elinympäristökohteita, esimerkiksi riekkosoita. Kohde-esitysten antaminen ei ole tässä vaiheessa sitovaa. Mikäli hanke saa rahoituksen, valitsee Suomen riistakeskus kumppaneineen ehdotuksista sopivimmat mallikohteet.

Osallistu kyselyyn. Kysely on avoinna 31.8.2015 asti.

Innostuvatko metsänomistajat riistapainotteisesta metsänhoidosta? 16.07.2015 10:53

Ensi vuonna alkavaksi suunnitellun Riistametsä-hankkeen tavoitteena on edistää riista- ja luontopainotteista metsänhoitoa, elinympäristökunnostuksia sekä toteuttaa kattava mallikohdeverkosto yksityismailla. Selvitämme nyt maanomistajien kiinnostusta Riistametsä-hankkeeseen.

Hirvenpyyntiluvat 2015 alueittain 15.07.2015 0:00

Suomen riistakeskuksen aluetoimistot tekevät päätökset hirvenmetsästyksen pyyntilupien määristä. Alueelliset tiedotteet kootaan tähän alati päivittyvään artikkeliin.

Uusi susireviiri ja pentue Etelä-Suomeen 7.07.2015 13:29

Susipari on oleskellut Salon ja Raaseporin rajaseuduilla Salo-Inkoo tien ja rannikon välillä reilun vuoden ajan. Tänä aikana alueella ei ole sattunut yhtään koira- tai kotieläinvahinkoa, vaikka siihen olisi ollut hyvät mahdollisuudet. Susia on nähty hirvijahdin yhteydessä koirien ollessa maastossa sekä myös lammas- ja karjalaidunten läheisyydessä. Tärkeä syy siihen, ettei metsästyskoira- tai tuotantoeläinvahinkoja ole sattunut saattaa olla kyseisen alueen Suomen tiheimpiin kuuluva peura- ja hirvikanta. Alueella on myös laajoja yhtenäisiä metsiä.

Pari viikkoa sitten paikallisen metsästysseuran riistakameraan ilmestyi kuvia neljästä pennusta. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen susipentue alueella yli sataan vuoteen ja samalla Suomen eteläisin susireviiri. Varsinkin nyt kun susireviirit asettuvat ruuhka-Suomen tuntumaan ja pennut opettelevat metsästämään, on Metsästäjäliiton mielestä tärkeä pyrkiä säilyttämään susien ihmisarkuus, että vahingoilta vältyttäisiin myös tulevaisuudessa. Tästä syystä kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen myös tulevalla metsästyskaudella on erittäin tärkeää. Samalla suden sosiaalinen kestävyys paranee.

Kolme metsästysammunnan EM-kultaa Suomeen 6.07.2015 8:27

Suomen joukkue korkeimmalla palkintopallilla. Vasemmalta Pekka Lehtonen, Kalle Mäkinen, Juho Ylijoki, Arto Tossavainen, Timo Kyntäjä sekä Ronnie Skata.

Sunnuntaina päättyneet Eurooppalaisen metsästysammunnaan EM-kilpailut päätettiin suomalaisten mestaruusjuhliin. Suomen joukkue voitti molemmat jaossa olleet mestaruudet, sekä yhdistelmä- että luodikkoammunnan. Joukkueen juniori, Jani Huhti oli kilpailujen paras luodikkoampuja vieden mestaruuden tuloksella 396 pistettä. Kimmo Iivonen otti M55-sarjassa hopeaa vain 5 pisteen erolla kultamitalistista. Avoimessa sarjassa paras suomalainen oli viidenneksi tullut Ronnie Skata, viisi pistettä pronssimitalisijasta. Onnittelut koko joukkueelle mahtavasta suorituksesta!

Päivitä tietosi Metsästäjäliiton jäsenrekisteriin, saat lahjaksi Viini-lehden 30.06.2015 12:58

Jäsenkyselyssämme toivottiin erityisesti sähköpostiviestinnän lisäämistä. Kerromme mielellämme toiminnastamme myös sähköpostitse, mutta se edellyttää jäsenten voimassaolevia sähköpostiosoitteita. Tällä hetkellä vain runsas 10 % jäsenistä on lisännyt jäsenrekisteriin osoitteensa. Tämän vuoksi toteutamme nyt tietojenkeruukampanjan yhteistyökumppanimme kanssa.

Kun päivität tietosi 31.8. mennessä kampanjasivulla, saat lahjaksi Viini-lehden 11.9. ilmestyvän sadonkorjuunumeron. Numerossa on mm. tietoa riistasta ja sienistä sekä suuri viinikoulu aloittelijalle. Lahjasi arvo on 12,90.
 
Toimi 31.8. mennessä, niin saat mukavan lukupaketin kotiisi.

Metsästäjäliittoon haetaan toimistosihteeriä 25.06.2015 9:47

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.

Toimistosihteerin määräaikainen toimi liiton keskustoimistossa Riihimäellä.

Suomen Metsästäjäliitto hakee toimistosihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen opintovapaan sijaiseksi. Toimistosihteerin toimenkuva on monipuolinen ja koostuu vaativista toimistotehtävistä kuten esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoamisesta, päätösten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä erilaisista asiakaspalveluun liittyvistä tehtävistä. Edellytämme hakijalta myös graafisen suunnittelun osaamista erilaisten mainosten ja esitteiden valmistamisessa.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on vähintään opistoasteinen tutkinto sekä aikaisempi toimistotyökokemus. Lisäksi hakijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja, MS Office-ohjelmien vankkaa käyttökokemusta, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää paineensieto- ja yhteistyökykyä. Arvostamme joustavuutta sekä iloista, huolellista ja järjestelmällistä työotetta. Hakijalta vaaditaan englanninkielentaito. Metsästysasioiden tuntemus ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Toimi täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman nopeasti ja työsuhde kestää 30.9.2016 asti.

Hakemukset, joita ei palauteta palkkatoivomuksineen, pyydetään toimittamaan osoitteeseen suomen(at)metsastajaliitto.fi 1.7.2015 klo 10.00 mennessä.

Tiedustelut toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies p. 040 534 6967 ja talouspäällikkö Jaana Aalto p. 050 411 6579

Metsästäjäliiton jäsenseurat – rahankeräysvarojen haku on yhä auki 24.06.2015 14:40

Metsästäjäliitto avasi haun liiton rahankeräystuottoihin. Varat ohjataan hakemusmenettelyn kautta hyviin hankkeisiin.

Kuka saa hakea ja milloin?

Varoja voivat hakea Metsästäjäliiton jäsenseurat ja piirit. Vuoden 2015 haku päättyy 30.8.2015. Vuoden 2016 haut päättyvät 31.3. ja 30.9.

Mihin voi hakea?

Hakukohteita vuoden 2015 haussa on kolme: Riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin sekä nuorisotyöhön liittyviä hankkeet. Niihin voit tutustua tarkemmin hakusivujen kautta.

www.metsastajaliitto.fi/hankehaku

FACE tyrmää komission lausuman Ruotsin susijahtien direktiivinvastaisuudesta 23.06.2015 15:50

Euroopan komissio on antanut Ruotsille lausuman, jossa väitetään Ruotsin rikkovan luontodirektiiviä kannanhoidollisessa susijahdissa. Sen mukaan Ruotsin jahdit eivät ole olleet valikoivia, eikä Ruotsi ole etsinyt muuta tyydyttävää ratkaisua. Lisäksi Ruotsin susimäärä ei kuulemma ole vielä suotuisan suojelun tasolla. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE tyrmää tiedotteessaan komission lausuman kohta kohdalta.

Kanta on kasvanut metsästyksestä huolimatta

Ruotsin susikanta oli 320–380 yksilöä vuosina 2007–2012. Vahinkojen vähentämiseksi ja susikannan hoitamiseksi Ruotsin hallitus teki päätöksen sallia tarkkaan säännellyt susijahdit vuosina 2010, 2011, 2013, 2014 ja 2015. Tämän vuoden pennut mukaan lukien Ruotsin susikanta on nyt reilusti yli 500 yksilöä. Tämä todistaa, että metsästys ei ole vaarantanut suden suotuisan suojelun tasoa Ruotsissa.

Metsästys on valikoivaa, ja jahti tarkkaan valvottua

Metsästyksen kohteena ovat tietyt tarkasti määritellyt susilaumat alueilla, joissa on suurin susitiheys ja sitä kautta eniten susien aiheuttamia vahinkoja. Metsästys tapahtuu tarkasti valvotuissa olosuhteissa. Kaikki kaadetut sudet tutkitaan, mistä tulee arvokasta tietoa susitutkimuksen käyttöön.

Metsästys on ainoa toimiva ratkaisu

Metsästyksen tilalle ei ole mitään muuta tyydyttävää ratkaisua, sillä päällimmäisenä ongelmana on liian suuri susitiheys tietyillä alueilla. Ruotsi toimii FACE:n mukaan täysin luontodirektiivin 2.3 artiklan mukaisesti, sillä siinä selkeästi sanotaan, että direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Valtaosa Ruotsin väestöstä hyväksyy kannanhoidollisen sudenmetsästyksen, ja metsästys on vähentänyt konflikteja tihentymäalueilla.

Komissio ei konsultoinut suurpetoneuvottelukuntaa

FACE on pahoillaan siitä, ettei komissio ole ollut asian tiimoilta yhteydessä EU:n suurpetoneuvottelukuntaan, jonka entinen ympäristökomissaari Janez Poto?nik perusti vähentämään suurpetojen aiheuttamia ongelmia. FACE on mukana neuvottelukunnassa, koska se uskoo, että konflikteja voidaan vähentää rakentavalla keskustelulla tärkeimpien sidosryhmien kesken. Euroopan komission päätös heikentää neuvottelukunnan asemaa ja tehokkuutta.

Ruotsilla on kaksi kuukautta aikaa antaa asiasta selitys, ja sen jälkeen komissio päättää, haastaako se Ruotsin oikeuteen.