Tohmajärveltä on löydetty kuollut susi 20.06.2017 12:27

Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan maanantaina 19.6. tehtiin ilmoitus Tohmajärveltä, Pohjois-Karjalasta löytyneestä kuolleesta sudesta. Poliisi on käynnistänyt tapahtumaan liittyvän tutkinnan, ja suden ruho lähetetään Eviraan tarkan kuolinsyyn selvittämiseksi. Alustavasti tapausta tutkitaan suden salatappona. Kaikki tapaukseen liittyvät yksityiskohdat on selvitettävä perusteellisesti, joten tapaukseen liittyvät havainnot toivotaan ilmoitettavan poliisille.

Metsästäjäliitto ei hyväksy laittomuuksia. Susipolitiikkaa hoidetaan yhteistyössä, vahvistetun kannanhoitosuunnitelman mukaisesti ja riistahallinnon johdolla.

Heli Siitari Metsästäjäliiton toiminnanjohtajaksi 14.06.2017 8:19

Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund saa uuden toiminnanjohtajan 1.8. Tehtävässä aloittaa ekologiaan ja ympäristönhoitoon erikoistunut filosofian tohtori Heli Siitari. Hän siirtyy Metsästäjäliittoon Luonnon- ja riistanhoitosäätiöstä, jossa hän toimii tällä hetkellä asiamiehenä.

"Metsästäjäliitto kehittää toimintaansa kotimaassa ja EU-foorumeilla – tavoitteena rakentava, aktiivinen sidosryhmätyö, laadukkaat jäsenpalvelut sekä juridis-tieteelliset lausunnot”, hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. ”Helin mittava riista- ja luontoalan tuntemus, kontaktit sekä kansainvälinen osaaminen tukevat erinomaisesti liittomme kehitystä asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Teoria ja käytäntö yhdistyvät Helin – aktiivisen metsästäjän ja kennelharrastajan – osaamisessa, kuten tiimin johtaminenkin."

Heli Siitari on kotoisin Kangasniemeltä ja asunut suuren osan elämästään Keski-Suomessa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori sekä dosentti Jyväskylän yliopistosta. Hän on tehnyt urallaan paljon evolutiivisekologista tutkimusta mm. teerellä ja työskennellyt eri sidosryhmien kanssa kestävän luonnonvarojen käytön puolesta. Siitari on intohimoinen noutajakoiraharrastaja ja metsästää koiriensa kanssa aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös noutajien taipumuskokeen ja working-testin ylituomari. Lisäksi hän toimii kansainvälisen riistansuojeluneuvoston CIC:n (International Council for Game and Wildlife Conservation) Politiikka ja laki -osaston puheenjohtaja.

"Odotan innolla uutta tehtävääni Metsästäjäliitossa”, Siitari toteaa. ”Toivon, että voimme olla aktiivisesti mukana niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä politiikassa päätöksenteon eri vaiheissa luotettavana yhteistyökumppanina. Tavoitteenani on edistää metsästystä osana suomalaista modernia yhteiskuntaa."

Suden kanta-arviossa esitetyn romahduksen syyt selvitettävä pikaisesti 7.06.2017 14:01

Luonnonvarakeskuksen julkaiseman kanta-arvion mukaan susikannassa on tapahtunut noin 25% lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Metsästäjien havaintojen mukaan esitetty notkahdus tuntuu uskomattomalta. Laumoissa ja reviirialueissa on havaittu muutoksia, mutta metsästäjien näkemykset eivät tue kokonaismäärän muuttumista Luken esittämässä muodossa.

Metsästäjäliitto edellyttää, että arvion perusteet selvitetään seikkaperäisesti ennen kuin mitään kannanhoitoon liittyviä jatkopäätöksiä tehdään. Dna-tutkimus tuo tarkkuutta suden kanta-arvioon mutta kattavuutta tarvitaan merkittävästi lisää.

Metsästäjät ja Luonnonvarakeskuksen kanta-arviomenetelmän kansainväliset arvioijat ovat vaatineet suden kanta-arvioon täydentäviä menetelmiä. Viime talvena Itä-Suomessa aloitettu dna-keräys on tuonut kaivattua lisätietoa Tassu-järjestelmän ja pantaseurannan tueksi. Dna-näytteiden avulla laumojen reviirit, yksilömäärät ja sukulaissuhteet ovat tarkentuneet. Tutkimus ei kuitenkaan vielä ole täysin kattava eikä aukoton. Noin puolet kerätystä materiaalista oli käyttökelvotonta, ja näytteiden kerääminen ei ole ulottunut kaikille reviireille eikä kerättyjenkään laumojen osalta aukottomasti.

Dna-keräystä on ehdottomasti jatkettava ja laajennettava. Tulevan talven toimenpiteet on suunniteltava tarkasti, jotta kanta-arvio tarkentuu entisestään. Ainakin Itä-Suomessa metsästäjät tekevät marras-joulukuussa erillislaskennan, jolla pyritään vahventamaan kanta-arvion havaintoaineistoa. Samanaikaisesti on myös Tassu-järjestelmän toimivuus varmistettava.

Suden kanta-arvioissa on vuosittaista vaihtelua, joka johtuu kannan vaihtelun lisäksi alueellisten havaintoaineistojen puutteellisuuksista. Eri toimijoiden välisessä yhteistoiminnassa on ollut ongelmia. Tiheimmillä suurpetoalueilla osa SRVA-toimijoista on irtisanonut sopimuksensa, ja petohavaintojen syöttäminen järjestelmään on vähentynyt. Tästä huolimatta Suomen kokonaishavaintomäärä on kasvanut. Osallistaminen ja palautteenanto ovat mahdollisia kehityskohteita. 

Kanta-arviotyössä tarvitaan nykyistä saumattomampaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Havaintomateriaalin keräämisestä vastaavat petoyhdyshenkilöt tekevät erittäin arvokasta vapaaehtoistyötä, jota ei pidä väheksyä.

Metsästäjäliitto edellyttää, että dna-tutkimuksen resurssit turvataan myös tuleville vuosille ja, että eri toimijoiden yhteistyön sujuminen varmistetaan. Lisäksi esitämme, että loppusyksystä 2017 suoritetaan erillislaskenta, jolla vahvistetaan eri havaintojärjestelmien tuottaman tiedon yhteensovittamista.

*Uutista oikaistu Tassu-havaintoaineiston tulkintavirheen aiheuttaman sekaannuksen vuoksi.

Metsästäjäliiton vuoden seuraksi Lumijoen Metsästysyhdistys 20.05.2017 14:22

Kuvassa vasemmalta vuoden seuraksi valitun Lumijoen Metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Poutiainen, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg ja liiton vt. toiminnanjohtaja Teemu Simenius.

Metsästäjäliiton vuoden seuraksi valittiin Oulun piirissä toimiva Lumijoen Metsästysyhdistys. Palkinnon kävi vastaanottamassa Metsästäjäliiton kevätliittokokouksessa 20.5. seuran puheenjohtaja Jussi Poutiainen.

Lumijoen Metsästysyhdistys on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa niin metsästysammunnan, riistanhoidon ja koiratoiminnan parissa. Yhdistys tarjoaa nuorille mahdollisuuden harjoitteluun ja harrastukseen tutustumiseen niin säännöllisen ilmakivääriammunnan kuin seuralle hankitulla ammuntasimulaattorin kautta. Ammunnan harjoittelu on maksutonta kaikille paikkakunnan nuorille. Riistalaskennat ja koirakoetoiminta värittävät mukavasti seuran toimintakalenteria. Vuoden 2015 hirvenjuoksun SM-kilpailut järjestänyt yhdistys on valmistautunut SM-kilpailujen järjestämiseen myös tulevaisuudessa.

Seuran toimintaa on kehitetty esimerkiksi keskitetyn jäsenlaskutuksen sekä metsästysvuokrasopimusten hallinnassa Reviiri-palvelun kautta. Yhdistyksessä on noin 450 jäsentä.

Onnittelut koko seuralle ja sydämelliset kiitokset tärkeästä työstä metsästyksen ja riistanhoidon eteen!

 

Kevätliittokokouksessa palkittiin Metsästäjäliiton vuoden kouluttajat 20.05.2017 14:09

Kuvassa vasemmalta Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, vuoden nuori koulutttaja Silja Rännäli, vuoden naiskouluttaja Leena Kulmala ja Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Ere Grenfors. Vuoden mieskouluttaja Sakari Venäläinen oli valitettavasti estynyt tulemasta tapahtumaan.

Metsästäjäliiton vuoden nuoreksi kouluttajaksi valittiin Kymen piirin Silja Rännäli, naiskouluttajaksi Etelä-Hämeen piirin Leena Kulmala ja mieskouluttajaksi Lapin piirin Sakari Venäläinen. Onnea kaikille palkituille ja lämpimät kiitokset todella arvokkaasta työstä metsästyksen hyväksi! Alla valintojen perustelut:

Nuori kouluttaja: Silja Rännäli, Kymi

 • Toiminut useita vuosia aktiivisesti nuorisotoiminnan parissa Kymen piirin alueella (tapahtumien järjestäminen, ohjaajana toimiminen)
 • Järjestänyt nuorisokoulutusta, joka tähtää metsästäjätutkinnon suorittamiseen ja metsästysmahdollisuuksien tarjoamiseen
 • Osallistunut myös muiden piirien toimintaan kouluttajana
 • Teki merkittävän työn valtakunnallisen MegaMetso-leirin sihteerinä. Osallistui aktiivisesti myös leirin rakennukseen ja purkuun

Naiskouluttaja: Leena Kulmala, Etelä-Häme

 • Osallistunut aktiivisesti Etelä-Hämeen piirin nuorisotoiminnan toteutukseen ohjaajana ja tapahtumien järjestäjänä
 • Oli erittäin aktiivisesti mukana MegaMetson järjestelyissä. Hän osallistui leirin valmisteluun koko vuoden 2016 ajan ja toimi Etelä-Hämeen piirin joukkueen johtajana

Mieskouluttaja: Sakari Venäläinen, Lapin Piiri 

 • Kittiläläinen Sakari Venäläinen on toiminut Kittilän Metsästys- ja kalastusseuran ampumajaostossa 20 vuotta, vastaten koko toiminta-aikansa nuorten ja aloittelevien ampujien kouluttamisesta
 • Huolehtinut nuorten ampumavalmennuksesta ohjaten viikoittaisia ampumaharjoituksia talvisin sisäampumaradalla ja kesäisin ruutiaselajeissa ampumaradalla 
 • Toiminut nuorten kilpailijoiden huoltajana kilpailumatkoilla
 • Toimitsijana erilaisissa kilpailuissa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasoilla
 • Hänen valmentamansa nuoret ovat menestyneet erinomaisesti Metsästäjäliiton kisoissa laajalla rintamalla
 • Sakarin harjoituksiin osallistuu tälläkin hetkellä 10 nuorta vähintään 2 kertaa viikossa
 • Vastaa seuransa rataturvallisuudesta ja huolloista

Metsästystä ei tule kohtuuttomasti rajoittaa valtion merialueilla 20.05.2017 13:43

Metsästäjäliiton kevätliittokokous otti 20.5. laatimassaan julkilausumassa kantaa Uudellemaalle perusteilla oleviin uusiin luonnonsuojelualueisiin. Luonnonsuojelualueiksi kaavaillaan laajoja kokonaisuuksia Suomenlahdella sekä lukuisia pieniä saaria. Alueita, jotka ovat vuosisatojen ajan olleet tärkeitä merilinnustus- ja hylkeenpyyntikohteita. Yleiset vesialueet ovat monelle eteläsuomalaiselle käytännössä ainoa paikka metsästää. Lisäksi ne tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä myös kauempaa tuleville. Merilinnustus ja hylkeenpyynti ovat lisäksi tärkeä osa suomalaista metsästyskulttuuria.

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on metsästyslain turvaama oikeus metsästää valtion yleisillä vesialueilla. Nyt tätä yli 300 000 metsästäjää koskettavaa oikeutta halutaan merkittävästi rajoittaa. Metsästäjäliitto pitää rajoituksia kohtuuttomana sekä myös haitallisena alueiden luonnolle.

Vieraspetojen lisääntyminen on uhka linnuille

Vieraspedot, supikoira ja minkki, muodostavat tutkitusti merkittävän uhan luodoilla pesiville linnuille. Merilinnustajat ovat hoitaneet alueensa lintukantaa aktiivisesti pitämällä pienpetokantaa kurissa. Kun harrastuksen edellytykset viedään, on uhkana myös, että pienpetojen pyynti alueelta loppuu. Kestävä metsästys ei vaaranna alueen lintukantaa, mutta pienpetopyynnin loppuminen voi helposti tehdä sen.

Harmaahylkeen metsästys turvaa ammattikalastuksen tulevaisuutta

Valtaosa harmaahyljesaaliista saadaan ulkosaariston luodoilta ja matalikoilta. Hallien pyynti on erittäin tärkeää Suomenlahden ammattikalastuksen turvaamiseksi. Harmaahylkeellä ei ole luontaisia vihollisia, joten metsästys on ainoa keino vaikuttaa kannan kasvuun. Metsästys on myös tärkeää hyljekannan terveydelle, sillä liian tiheä kanta on altis tautiepidemioille, mikä voi vaarantaa koko populaation. Hylkeenmetsästyksellä on myös erittäin pitkät perinteet rannikolla, ja on tärkeää, että tulevat sukupolvet voivat jatkaa pyyntiä.

Metsästys on yhtä tärkeää kuin kalastus

On esitetty, että perustettavilla luonnonsuojelualueilla voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsästäjäliitto katsoo, että myös metsästyksen jatkuminen olisi turvattava yleisillä vesialueilla. Metsästys ei estä tai häiritse alueiden muuta käyttöä, ja metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueella olisi linjassa yleisen eurooppalaisen suojelualuemenettelyn kanssa.

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – voita DVD-paketti! 18.05.2017 8:23

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt tänään torstaina 18.5. Vastaa lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 31.5. mennessä ja osallistut metsästysaiheisen DVD-paketin arvontaan!

Lehdessä jatkuu metsästyskoirarotujen pentukoulutusten juttusarja, nyt vuorossa on suomenajokoira. Mukana on myös raportti ilma-aselajien SM-kisoista Tampereelta sekä juttu karhunmetsästyksestä Kanadassa. Kanadasta tarjolla on myös videoita karhun syöttipaikalta. Lisäksi voit lukea vinkit metsästysseuran oman majan rakentamiseen ja lisätietoa uudesta koulutuksesta jousimetsästäjille. Mukana on myös ohjeet, miten voit saada oman riistavideosi julkaistavaksi Digi-Jahtiin.

Lehden kotisivulla voit valita, haluatko lukea Digi-Jahtisi suomeksi vai ruotsiksi. Kun sähköpostiosoitteesi on liiton jäsenrekisterissä, saat aina tiedon lehden ilmestymisestä.Jäsenrekisterin kirjautumisohjeet löydät osoitteesta http://www.metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri

 

Löydät Digi-Jahdin osoitteesta http://www.digijahti.fi

Metsästäjäliiton uusi toiminnanjohtaja valitaan toukokuun lopussa 8.05.2017 9:28

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies siirtyi uusiin haasteisiin, ja uuden toiminnanjohtajan valintaprosessi on tällä hetkellä käynnissä. Toiminnanjohtajan sijaisena toimii järjestöpäällikkö Teemu Simenius. Hän toimii myös Jahti-lehden väliaikaisena päätoimittajana. Eräkontti Oy:lle ei nimetä sijaista toimitusjohtajan tehtävään, vaan sen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä tukee toimintaa panoksellaan, kunnes järjestelyt on saatu valmiiksi.

Hallitus valitsee uuden toiminnanjohtajan 30.5. pidettävässä kokouksessa. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa työnsä heti, kun se valitulle henkilölle on mahdollista.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, 040 528 6069
Varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä,  0500 831 116Suomen Metsästäjäliitto hakee toiminnanjohtajaa 27.04.2017 9:26

Suomen Metsästäjäliitto hakee toiminnanjohtajaa. Tehtävän menestyksekäs hallinta edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä metsä- ja luontosektorin kattavaa tuntemusta. Valittavalta henkilöltä odotamme vahvaa edunvalvonnan ja viestinnän osaamista sekä näyttöjä menestyksekkäästä esimiestyöstä. Kielitaito, erityisesti englanti ja ruotsi, ovat tarpeen kansainvälisen yhteistyön hoitamisessa. Muu kielitaito luetaan eduksi. Metsästysharrastuksen sekä järjestötoiminnan vahva tuntemus ovat toiminnanjohtajan perusominaisuuksia.

Tehtävän toimipaikka on Riihimäellä. Toiminnanjohtaja johtaa liittotoimistoa, jossa on 13 työntekijää. Tehtävään valittavalta edellytämme hyvää matkustusvalmiutta.

Hakemukset palkkatoiveineen osoitetaan puheenjohtaja Tuomas Hallenbergille Suomen Metsästäjäliiton osoitteeseen PL 91, 11101 Riihimäki tai sähköpostilla tuomas.hallenberg (at) metsastajaliitto.fi viimeistään 15.5.2017.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Puheenjohtaja Tuomas Hallenberg, 040 528 6069
Varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä,  0500 831 116

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO ­­­– FINLANDS JÄGARFÖRBUND
 

Metsästäjäliitto on Suomen suurin ja vanhin vapaaehtoinen metsästäjien etujärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1921.
Metsästäjäliittoon kuuluu jäseninä 2 700 metsästysseuraa sekä näiden 160 000 jäsentä. Metsästäjäliitolla on 16 alueellista piiriä ja toimisto Riihimäellä, jossa sijaitsevassa Erätalossa toimii myös liiton ja piirien omistama Oy Eräkontti Ab.

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja vaihtuu 25.04.2017 8:57

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2009 saakka toiminut Panu Hiidenmies jättää liiton toiminnanjohtajan tehtävät.

– Olen ollut mukana pitkään ja kokenut muutosten ajan luotsaten liittotoimistoa, jossa on tällä hetkellä 14 työntekijää. Koko eräsektori on työssäni tullut tutuksi ja paljon on saatu aikaan hyvässä porukassa kotimaan kentillä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Olen tehnyt mittavan päivätyön liitossa ja nyt on uusien haasteiden aika, toteaa Hiidenmies.

– Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 15 vuoden aikana. Lainsäädäntö on muuttunut. Myös koulutustarpeet sekä liiton edunvalvontavastuut ovat laajentuneet. Suomen Metsästäjäliitto on kehittynyt ajassa mukana toimintamalleja, osaamista ja organisaatiota päivittäen Hiidenmiehen johdolla. Jahti-lehti on alan merkittävä julkaisu, jossa näkyy vahvana Hiidenmiehen kädenjälki. Kiitän liittohallituksen puolesta ja henkilökohtaisesti Panua hänen mittavasta työpanoksestaan Suomen Metsästäjäliiton ja suomalaisen metsästyksen hyväksi. Liitolla on mahdollisuus hyödyntää Panun osaamista jatkossakin, toteaa Suomen Metsästäjäliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Hiidenmiehelle on aiemmin myönnetty SML:n kultainen ansiomerkki.

Uuden toiminnanjohtajan haku alkaa lähipäivinä.

Lisätietoja
Tuomas Hallenberg, hallituksen puheenjohtaja 040 528 6069
Ilkka Mäkelä, hallituksen varapuheenjohtaja 0500 831 116