Riistaruokaa suomalaisravintoloista 1.09.2014 11:26

Arktiset Aromit ry järjestää valtakunnallisen Vuoden Villiruokaravintola -kilpailun. Maamme ammattikeittiöt ovat avainasemassa lisättäessä suomalaisen ruokakulttuurin omaleimaisuutta ja suomalaisten raaka-aineiden arvostusta.

Metsästäjäliiton verkkosivut uudistuivat 1.09.2014 8:15

Metsästäjäliitto uudisti sivustonsa. Näkyvimpiä uudistuksia ovat sivuston visuaalinen ilme ja rakenteen selkeyttäminen. Myös sisältöä päivitettiin. Toivomme jäseniltä rakentavaa palautetta ja toiveita, niin voimme kehittää sisältöä myös jatkossa.

Tavoitteena oli nykyaikaistaa ulkoasua ja parantaa käytettävyyttä erityisesti mobiililaitteiden osalta. Yhä useampi selailee nettisivuja kännykällä, joten oli tärkeää saada uusi sivusto mukautumaan pienelle ruudulle. Samalla vanhentunutta materiaalia poistettiin ja rakennetta selkeytettiin niin paljon kuin näin massiivisella sivustolla oli mahdollista.

Uutuutena sivustolle tuli Usein kysytyt kysymykset -osio, josta löydät vastauksia Metsästäjäliitosta toistuvasti kysyttyihin asioihin. Lisäksi sivuille tuli blogiosio, jossa liiton henkilökunta kertoo ajankohtaisista asioista. Metsästäjäliiton videot koottiin videokirjastoon, jota täydennetään aina, kun uusia videoita ilmestyy. Lisäksi lisäsimme osion metsästysaseista, joka on suunnattu etupäässä aloittaville metsästäjille sekä medialle ja suurelle yleisölle. Mukana on myös paljon pieniä uudistuksia, jotka löydät parhaiten sivustoon tutustumalla.

Näin ison järjestön verkkosivustossa on melkoinen savotta, joten kaikkea ei saada kuntoon kertarysäyksellä. Seuraavaksi on tarkoitus siirtää piirien sivut uudelle alustalle. Samalla piirien verkkosivujen ylläpitäjät koulutetaan päivittämään sisältöä. Pyrimme myös luomaan tulevaisuudessa monipuolisemmat sivut nuorille sekä oman osansa riistanhoidolle. Lisäämme ruotsin- ja englanninkieliset tiivistetyt osiot sivuista, kunhan saamme ne käännettyä.

Anna palautetta ja kehitysideoita

Jäseniltä saatu palaute on erittäin tärkeää, että voimme kehittää sivustoa palvelemaan metsästäjiä mahdollisimman hyvin. Kerro, mitä uutta sisältöä ja palveluita haluaisit Metsästäjäliiton verkkosivuille. Ja kerro myös, mikäli havaitset sivustolla jotain parannettavaa. Parhaat 31.10. mennessä tulleet ideat palkitaan pienellä tavarapalkinnolla. Lisäksi kaikkien rakentavaa palautetta antaneiden kesken arvotaan Marttiinin Metsopuukko puisessa lahjapakkauksessa. Palkituista ilmoitetaan Jahti-lehden vitosnumerossa.

Lähetä palautteesi ja kehitysideasi Metsästäjäliiton tiedottajalle sähköpostilla: kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi

Kosteikko tarjoaa kodin myös vesilinnuille 29.08.2014 14:58

Ilmakuva Kotouslammista. (Kuva: Juha Heikkilä)

Pohjoismaissa vietetään maailman kosteikkopäivää tiistaina 2.9. Riistakosteikkoihin pääsee tutustumaan Heinolassa, Kuopiossa ja Kiteellä.

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme.

Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja ovat merkittäviä virkistyskäyttökohteita.

Kosteikot vähentävät maatalouden ravinteiden virtaamista järviin, suojaavat tulvilta, tuovat elinympäristöjä vesilinnuille ja muutenkin lisäävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hanke kannustaa maanomistajia ympäri Suomen perustamaan ja kunnostamaan kosteikkoja.

Kotiseutukosteikkoja on eri puolilla Suomea yhteensä 44 ja niiden yhteispinta-ala on yli 200 hehtaaria. Kosteikkopäivän kunniaksi osaan näistä voi tutustua riistakeskuksen oppaan kanssa.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä oman alueensa kosteikkoluontoon, kertoa heille kosteikkojen merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta sekä opastaa kosteikon rakentamistapoihin esimerkkikosteikon äärellä.

Lisää tietoa kosteikkopäivästä ja -retkistä: kosteikko.fi

BirdLife ja Metsästäjäliitto: Sorsastuksessa muistettava hyvät metsästystavat 29.08.2014 14:57

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista. Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta.

Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin ensisijaisesti runsaslukuisiin ja kannankehitykseltään vakaisiin lajeihin. Vesilintulaskentojen tulosten mukaan esimerkiksi sinisorsa- ja tavikannat runsastuivat tänä vuonna noin kolmanneksella. Sen sijaan monet harvalukuiset lajit jatkoivat taantumistaan.

– Saaliin määrä ja lajivalinnat on suhteutettava poikastuottoon ja lintukannan kokoon. Metsästäjät voivat itse parantaa tuottoa elinympäristöjä ja riistaa hoitamalla, kertoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

– Metsästäjät ovat perustaneet ja kunnostaneet vuosikymmenten aikana tuhansia lintukosteikkoja, ja työtä jatketaan edelleen.

– Vähentyneiden ja uhanalaisten vesilintulajien metsästystä pitäisi välttää, vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen pääsyy. Taantuvalle kannalle metsästyksestä johtuva lisäkuolleisuus voi olla merkittävä uhka. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, perustelee BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen.

Metsästettävistä vesilintulajeista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja punasotka on luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi. Taantuneen taigametsähanhikannan vuoksi metsähanhen metsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Myös merihanhen metsästys sisämaassa on kielletty.

Molemmat järjestöt toivovat lintukantojen seurannan ja saalistilastoinnin parantamista.
/ Sorsalintujen metsästys alkaa 20.8. kello 12.

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on 15 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on lähes 160 000 metsästäjää ja 2 660 metsästysseuraa.

LISÄTIETOJA

BirdLife Suomi ry
suojelu- ja tutkimusjohtaja Tero Toivanen
p. 040 702 8633
s-posti: tero.toivanen@birdlife.fi

www.birdlife.fi

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
Jaska Salonen
Vesilintuasiantuntija
p. 040 561 5076
s-posti: jaska.salonen@metsastajaliitto.fi

Antakaa palautetta järjestämästänne Perhepäivästä 29.08.2014 14:49

Metsästysseurojen valtakunnallinen Perhepäivä oli 16.8. Erittäin suuri kiitos kaikille tapahtuman järjestäneille!

Pyydämme kaikkia tapahtuman järjestäneitä seuroja antamaan palautetta nettilomakkeellamme.

Kaikki palautteen antaneet seurat osallistuvat seuraavien palkintojen arvontaan:

  • Uovision UM565 8 MB -riistakamera (arvo 289 €)
  • kokoontaitettava KaNu-loukku (arvo 219 €)
  • Ekan 4-osainen teurastussetti (arvo 79,90 €)
  • 5 kpl Metsästysseuratoiminnan käsikirjoja (arvo 39,50 €/kpl)

Palautelomakkeeseen

Tervetuloa riistakosteikoille 29.08.2014 14:12

Pohjoismaisen kosteikkopäivän kunniaksi Kotiseutukosteikko-hankkeen mallikohteisiin voi tutustua riistakeskuksen oppaan kanssa tiistaina 2. syyskuuta Heinolassa, Kuopiossa ja Kiteellä.

Toholammin susitilannetta tarkkaillaan 27.08.2014 14:54

Lammas- ja nautaeläimille vahinkoa aiheuttanutta ja pihojen läheisyydessä liikkunutta kahden aikuisen ja neljän pennun susilaumaa seurataan poliisin, riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen yhteistyönä. Vahinkoja pyritään estämään aktiivisesti.

Metsäkanalintujen metsästysajat päätetty 22.08.2014 15:38

Syksyn metsäkanalintujen metsästysajat on päätetty maa- ja metsätalousministeriössä. Metsäkanalintujen metsästystä rajoitetaan alueellisilla rajoituksilla. Esitystä muutettiin lausuntokierroksen perusteella.

Ilvespyynnin poikkeuslupien haku käynnistyy 22.08.2014 15:28

Ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia muualle kuin poronhoitoalueelle tulee hakea sähköisessä lupahakemuspalvelussa 1.–15. syyskuuta. Ilveksen metsästys poronhoitoalueen ulkopuolella alkaa joulukuun alussa.

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueella myönnetty 22.08.2014 15:16

Lokakuun ensimmäisenä päivänä alkavalla kaudella Kainuussa voidaan pyydystää seitsemän ilvestä ja Lapissa viisi ilvestä. Kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnetään vain ilveksen vahvoille esiintymisalueille.

Majavavahinkokohteet kuntoon ennen talvea 21.08.2014 13:32

Majavat rikastuttavat toimillaan luonnon monimuotoisuutta, mutta voivat paikallisesti aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Vahinkoja voidaan estää suunnitelmallisella metsästyksellä sekä patojen purkamisella.

Karhunmetsästys alkaa poronhoitoalueella 18.08.2014 15:02

Läntisellä poronhoitoalueella saa kaataa enintään 12 ja itäisellä 30 karhua keskiviikosta 20.8. alkaen niin kauan kuin kiintiötä on jäljellä tai lokakuun loppuun asti. Kiintiötilanteen voi tarkistaa ja kaatoilmoituksen jättää internetissä tai karhupuhelimessa (029 431 2500).

Valtakunnallinen riistaneuvosto aloitti uuden toimikautensa ? riistakantojen hoitosuunnitelmatyö jatkuu sudenhoitosuunnitelman päivityksellä 18.08.2014 14:42

Valtakunnallinen riistaneuvosto kokoontui tänään 18.8. toimikauden 1.8.2014?31.7.2017 ensimmäiseen kokoukseensa. Susikannan hoitosuunnitelman päivitystyö nousi odotetusti vilkkaimman keskustelun kohteeksi.

Sorsastus alkaa keskiviikkona 20.8. kello 12 18.08.2014 10:34

Vesilinnut viihtyvät monimuotoisilla kosteikoilla, joilla on niille sekä hyviä ruokailumahdollisuuksia että suojaa. Sinisorsalla on ollut hyvä pesimävuosi, mutta jouhisorsan, heinätavin, punasotkan ja tukkasotkan metsästystä kannattaa välttää.

Metsästysseurojen perhepäivä lauantaina 16.8. 13.08.2014 14:13

Perhepäivän ohjelmassa voi olla vaikkapa jousiammuntaa.

Useat metsästysseurat järjestävät valtakunnallisen perhepäivän alueidensa asukkaille lauantaina 16.8.2014.

Ohjelmassa on seurasta ja paikkakunnasta riippuen esimerkiksi ruoanlaittoa nuotiolla, pieniä riistanhoitotöitä, metsästyskoirien esittelyä, ammuntaa ilma-aseilla tai vaikkapa luontopolku. Tärkeintä on, että ihmiset pääsevät tutustumaan oman alueen metsästysseuraan ja sen jäseniin.

Metsästäjät tekevät paljon tärkeää vapaaehtoistyötä, kuten riistalaskentoja, hirvikolareiden raivausta ja monipuolista nuorisotyötä, mikä ei useinkaan tule esille. Valtakunnallisella tempauksella halutaan antaa paikallisille ihmisille mahdollisuus tutustua tarkemmin metsästysseurojen toimintaan.

Koko perheen teemapäivä sai alkunsa vuonna 2012, jolloin Metsästäjäliitto ja Suomen riistakeskus haastoivat metsästysseurat järjestämään teemapäivän alueidensa asukkaille. Haasteeseen vastasi silloin 225 seuraa, joista suurin osa halusi järjestää tapahtuman vastaisuudessakin.

Tarkkaile lähipäivien paikallislehtien ilmoituksia ja muita paikallisia ilmoittelukanavia saadaksesi tietoa oman alueesi metsästysseurojen mahdollisesta teemapäivästä.

Tervetuloa mukaan! Toimitaan yhdessä niin, että metsästys lisää hyvinvointia!

Lisätietoa

Suomen Metsästäjäliitto
järjestötiedottaja Kai Tikkunen
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi
Puh. 050 591 2848

Suomen riistakeskus
Uuden metsästäjän palvelut, riistapäällikkö Erkki Kiukas
erkki.kiukas@riista.fi
Puh. 029 431 2221

Vihapuhetta ei hyväksytä 11.08.2014 13:07

Netissä käydään välillä kiivaita keskusteluja kuin peurapukit konsanaan. (Kuva: Jaakko Ruola)

Suomen luonnonsuojeluliiton petoryhmän vetäjä erotettiin tehtävästään vihapuheen vuoksi.

Suomessa on mielipiteenvapaus, mutta ihan kaikkea ei kuitenkaan hyväksytä. Luonnonsuojeluliiton petoryhmän vetäjä erotettiin tehtävästään hänen kirjoitettua metsästäjistä raa´asti.

Vaikka ryhmän vetäjä oli kirjoittanut tekstinsä jo ennen kuin petoryhmää oli edes perustettu, hänet katsottiin parhaaksi erottaa tehtävästään.

Metsästäjien tulisikin pitää mielessä, että keskustelu netissä tulee säilyttää asiallisena. Vaikka kynnys kommentoida asioita kovasanaisestikin laskee netissä, täytyy muistaa, että uhkailu, solvaukset ja muu asiaton käytös eivät kuulu kirjoitteluun missään tilanteessa. Metsästys on hieno harrastus, mutta yksikin törttöily pilaa helposti koko harrastajakunnan maineen.

Kyyhkyjahti alkaa sunnuntaina 10.8. 7.08.2014 8:56

Sepelkyyhkyn metsästys aloittaa perinteisesti uuden metsästyskauden. Sunnuntaina 10.8. käynnistyvä kyyhkynmetsästys jatkuu lokakuun loppuun saakka. Runsaat kannat ovat tärkein syy kyyhkyjahdin suureen suosioon.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että monella kyyhkyllä on etelässä vielä tällä hetkellä toinen poikue, minkä vuoksi pareittain tai yksin lentävät linnut tulee alkukaudesta aina säästää.

Muistutamme myös lajitunnistuksen tärkeydestä. Rauhoitettu uuttukyyhky on sepelkyyhkyä pienempi ja siltä puuttuvat valkoiset laikut siivistä. Myös lentotapa on erilainen.

Varsinkin aloittelevan metsästäjän kannattaa myös pitää mielessä, että pellolla, jolta sato on korjaamatta, ei saa liikkua ilman viljelijän lupaa. Myös ampuminen on kielletty 150 metriä lähempänä asuttua asumusta ilman lupaa.

Metsästäjäliitto toivottaa kaikille metsästäjille antoisaa alkavaa jahtikautta!

Jos varustehankinnat ovat jääneet viime tippaan, Eräkontissa vietetään perinteisiä jahtikauden avajaisia lauantaina 9.8.2014 kello 9–14. Luvassa on erikoistarjouksia esimerkiksi kyyhkypaukkuihin ja paikalla on runsaasti yhteistyökumppaneitamme esittelemässä uutuuksiaan. Kannattaa tulla ajoissa, sillä patruunoita on rajoitetusti.

Pohjoismaiden mestaruusammunnat Tanskassa 4.08.2014 20:50

PM-kisan mitalistit vasemmalta Pekka Karhunen, Jani Huhti, Esa Aalto ja Matti Ylijoki.

Pohjoismaisten metsästysammuntojen mestaruuskilpailut käytiin 1.-2.8. Herningissä Tanskassa. Suomesta kilpailuun osallistui 27 ampujan joukkue. Joukkueemme menestys ei tällä kerralla ollut odotusten mukainen, kotiintuomisina oli vain neljä mitalia. Norjalaiset juhlivat tänä vuonna ja rohmusivat kaikkiaan 34 mitalia voittaen myös arvostetuimman joukkuemestaruuden.

Helposti eivät mitalit meille irronnet, sillä kaikki vaativat ratkonta-ammunnan. Parhaiten ratkontansa selvittivät Esa Aalto, joka ampui veteraanisarjan trapammunnan mestaruuden sekä alle 20 vuotiaiden sarjan Jani Huhti, joka oli hirviammunnan tarkin. Suomalaisten bravuurilajissa, luodikkoammunnassa, antoivat norjalaiset nyt kovan vastuksen. Kuusi ampujaa osui alkukilpailussa kaikki kymmenen laukaustaan kymppiin; kolme norjalaista ja kolme suomalaista. Ratkonta-ammunnassa oli norjalainen Ronny Fjeldskogen tarkin. Hopealle sijoittui Pekka Karhunen ja Matti Ylijoki sai pronssimitalin.

Ensi vuonna PM-kilpailut ammutaan Ruotsissa. Kisapaikkana on Katrineholm, noin 100 km lounaaseen Tukholmasta. Katsastukset Suomen joukkueeseen ammutaan ensi keväällä, myöhemmin julkaistavan kalenterin mukaan.

Tulokset Tanskan metsästäjäliiton kisasivuilla.

Metsästäjän hygienia- ja terveyskoulutus nyt myös ruotsiksi - Vilthygien och hälsokunskapsskolning för jägare nu också på svenska 1.08.2014 9:23

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksen käynyt metsästäjä voi tarkastaa riistaeläimen ruhon ja sisäelimet jo pyyntipaikalla. (Kuva: Jussi Partanen)

Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollisuus käydä Metsästäjän hygienia- ja terveyskoulutus myös kaksikielisenä eli ruotsin kielelle tulkattuna. Kurssi järjestetään Uudenmaan piirin alueella Inkoossa.

VILTHYGIEN OCH HÄLSOKUNSKAPSSKOLNING FÖR JÄGARE

Det tvåspråkiga skolningstillfället ordnas av Finlands Jägarförbunds Nylands distrikt i Ingå på Västankvarn gård lö 16.8.2014 kl 09.00-18.00. Kursavgiften är 100 €/person för medlemmar och 150 €/person för icke medlemmar. Bindande anmälan senast 06.08.2014 till: tomas.landers@live.fi Utbildare docent Sauli Laaksonen. Adressen för skolningen: Västankvarnsvägen 373, 10230 Ingå

METSÄSTÄJIEN HYGIENIA JA TERVEYSKOULUTUS

Kaksikielinen koulutustilaisuus järjestetään Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin puolesta Inkoossa, Västankvarnin tilalla la 16.8.2014 klo 09.00-18.00. Kurssin hinta Metsästäjäliiton jäsenille 100 €/henkilö ja ei jäsenille 150 €/henkilö. Sitovat ilmoittautumiset ke 06.08.2014 mennessä sähköpostitse: tomas.landers@live.fi Kouluttajana hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen. Koulutuspaikan osoite: Västankvarnintie 373, 10230 Inkoo